استاندارد ISO 9001

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
مجتبی شیخ علی

اصول مدیریت

آموزش استاندارد ISO 9001 دوره مجــازی آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001 استاندارد ایزو 9001 بعنوان یکی از محبوب ترین استانداردهای سازمان ایزو در دنیا می باشد و تاکنون سازمانهای بسیاری نسبت به دریافت گواهینامه این استاندارد اقدام نموده اند. این استاندارد مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر شناخته مي شود. وشركت ها از آن به منظور بهبود كيفيت محصول يا خدمات خود در درون سازمان استفاده مي كنند.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
16ساعت
49فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با مفاهیم کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه تعریف استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد ها و ساختار ISO 9001

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد ها و ساختار ISO 9001 قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با فرآیندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هرم مستندات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مسئولیت مدیریت

  رایگان
  نمایش
 • مسئولیت مدیریت قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسئولیت مدیریت قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت منابع

  رایگان
  نمایش

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تحقق محصول قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • تحقق محصول فرآیندهای مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحقق محصول طراحی ماکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحقق محصول قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه تحقق محصول قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحقق محصول الزامات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • اندازه گیری و تجزیه تحلیل بهبود

  رایگان
  نمایش
 • ادامه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهبود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهبود قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخن آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش استاندارد ISO 9001 دوره مجــازی آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001 استاندارد ایزو 9001 بعنوان یکی از محبوب ترین استانداردهای سازمان ایزو در دنیا می باشد و تاکنون سازمانهای بسیاری نسبت به دریافت گواهینامه این استاندارد اقدام نموده اند. این استاندارد مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر شناخته مي شود. وشركت ها از آن به منظور بهبود كيفيت محصول يا خدمات خود در درون سازمان استفاده مي كنند. هدف: آشناسازی مخاطبان با الزامات استاندارد 9001 و نحوه مستندسازی با گذراندن این دوره می توانید در سازمانهایی که دارای این استاندارد هستند و یا تمایل به پیاده سازی آن را دارند مشغول به کار شوید و یا سازمان خود را در راستای بهبود مطابق این استاندارد هدایت نمائید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با مفاهیم کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم اولیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه تعریف استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد ها و ساختار ISO 9001

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد ها و ساختار ISO 9001 قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با فرآیندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هرم مستندات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • مسئولیت مدیریت

  رایگان
  نمایش
 • مسئولیت مدیریت قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسئولیت مدیریت قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت منابع

  رایگان
  نمایش

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تحقق محصول قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • تحقق محصول فرآیندهای مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحقق محصول طراحی ماکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحقق محصول قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه تحقق محصول قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحقق محصول الزامات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • اندازه گیری و تجزیه تحلیل بهبود

  رایگان
  نمایش
 • ادامه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهبود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل محصول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهبود قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخن آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش استاندارد ISO 9001 دوره مجــازی آشنایی با الزامات و مستندسازی استاندارد ایزو 9001 استاندارد ایزو 9001 بعنوان یکی از محبوب ترین استانداردهای سازمان ایزو در دنیا می باشد و تاکنون سازمانهای بسیاری نسبت به دریافت گواهینامه این استاندارد اقدام نموده اند. این استاندارد مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر شناخته مي شود. وشركت ها از آن به منظور بهبود كيفيت محصول يا خدمات خود در درون سازمان استفاده مي كنند. هدف: آشناسازی مخاطبان با الزامات استاندارد 9001 و نحوه مستندسازی با گذراندن این دوره می توانید در سازمانهایی که دارای این استاندارد هستند و یا تمایل به پیاده سازی آن را دارند مشغول به کار شوید و یا سازمان خود را در راستای بهبود مطابق این استاندارد هدایت نمائید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استاندارد ISO 9001
ISO 9001