تفکرسیستمی

حسین رضازاده

مدیریت استراتژیک

امتیاز 4.0 ازمجموع 5 نفر
420,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • نمونه هایی از سیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر سیستمی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازخور چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خواص سیستم های باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه هایی از سیستم باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع تفکر

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت نیمکره راست و چپ مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور مطالب قبلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • قوانین تفکر سیستمی -1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی -3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی -4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی -5

  رایگان
  نمایش
 • قوانین تفکر سیستمی -6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
420,000تومان
خرید دوره
2جلسه
4ساعت و 25 دقیقه
53فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • نمونه هایی از سیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکر سیستمی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازخور چیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خواص سیستم های باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمونه هایی از سیستم باز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع تفکر

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت نیمکره راست و چپ مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مرور مطالب قبلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • قوانین تفکر سیستمی -1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی -3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی -4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی -5

  رایگان
  نمایش
 • قوانین تفکر سیستمی -6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قوانین تفکر سیستمی - 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

اهداف دوره:

– آشنایی با مفهوم سیستم، نگرش و تفکر سيستمي (systems thinking)، يادگيري نحوه تجزيه و تحليل مسائل سازمانی با استفاده از نگرش سیستمی

 

اهداف رفتاری: انتظار میرود مخاطبین در پایان دوره بتوانند:

–  با نگرش سیستمی به مسائل سازمانی توجه نموده و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل سازمان با رویکرد سیستمی را داشته باشند.

–  به اهمیت هماهنگی و تعامل بین اجزای سیستم توجه نموده و در تصمیمات و رفتارهای سازمانی از محدودنگری و تعصب واحدی دوری جویند.

 

توضیحات

اهداف دوره:

– آشنایی با مفهوم سیستم، نگرش و تفکر سيستمي (systems thinking)، يادگيري نحوه تجزيه و تحليل مسائل سازمانی با استفاده از نگرش سیستمی

 

اهداف رفتاری: انتظار میرود مخاطبین در پایان دوره بتوانند:

–  با نگرش سیستمی به مسائل سازمانی توجه نموده و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل سازمان با رویکرد سیستمی را داشته باشند.

–  به اهمیت هماهنگی و تعامل بین اجزای سیستم توجه نموده و در تصمیمات و رفتارهای سازمانی از محدودنگری و تعصب واحدی دوری جویند.