بقا و رشد سازمانها در دوران کووید19

وحید هادی زاده مقدم

مدیریت پروژه

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
119,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
119,000تومان
خرید دوره
1جلسه
4466 ساعت و
4فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

بقا و رشد سازمانهای پروژه محور در دوران کووید19

. شیوع ویروس کرونا باعث تغییرات اساسی در زندگی عادی انسان ها و در ادامه بحران های اساسی برای سازمان ایجاد نمود

.در این نشست ما به بررسی بقا و رشد سازمان های پروژه محور در دوران کووید 19 در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه پرداخته ایم

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی و حرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی و حرفه ای کشور برگزار می شود. 

توضیحات

بقا و رشد سازمانهای پروژه محور در دوران کووید19

. شیوع ویروس کرونا باعث تغییرات اساسی در زندگی عادی انسان ها و در ادامه بحران های اساسی برای سازمان ایجاد نمود

.در این نشست ما به بررسی بقا و رشد سازمان های پروژه محور در دوران کووید 19 در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه پرداخته ایم

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی و حرفه ای حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی و حرفه ای کشور برگزار می شود. 

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک