نقشه راه پایداری در پروژه ها

دکتر حسین رادمهر

مدیریت پروژه

امتیاز 3.0 ازمجموع 1 نفر
300,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
300,000تومان
خرید دوره
1جلسه
1ساعت و9 دقیقه
48فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • بخش اول

  رایگان
  نمایش
 • بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟

در اواخر قرن بیستم، موضوع توجه به نسل آینده و استفاده بهینه از منابع موجود مورد توجه بسیاری از کشور ها و پژوهشگران قرار گرفت. این مهم خصوصا در کشورهای توسعه یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر به چشم می خورد. شاید اگر مفهوم توسعه پایدار تا پایان قرن بیستم شکل نگرفته بود ، اکنون با منابع تخلیه شده ای روبرو بودیم که برگشت ناپذیر بودند و گرسنگی و فقر از آنچه امروز می بینیم ابعاد گسترده تر و ناخوشایند تری داشت.در چند دهه گذشته، توسعه پایدار به دنبال تمرکز بر محیط زیست، انسان و اقتصاد بوده است. اصل توجه به نسل آینده ، همراه با توسعه متوازن مشاغل جدید و حرکت به سمت تکنولوژی روز ، هدف اصلی توسعه پایدار است.

مدیریت پروژه ها به عنوان بخش مهمی از کسب و کار، در استفاده از توسعه پایدار مستثنی نیستند. پروژه ها ضمن اینکه باید تجلی پایداری باشند، مدیریت آنها نیز باید پایدار باشد. مدیریت پروژه باید قبل از فکر کردن در مورد مثلث آهنین محدوده ، زمان و هزینه در مورد تعادل بین توسعه و حفظ محیط زیست، منابع انسانی و اقتصادی فکر کنند. در یک تعریف جامع "مدیریت پروژه پایدار به معنای اجرای کارآمد و موثر فرآیندهای مدیریت پروژه با در نظر گرفتن محیط زیست، جامعه ، اقتصاد و چرخه حیات پروژه است که به توافق جمعی همه ذینفعان رسیده است." ( آموزش مدیریت پروژه )

در این کارگاه من به عنوان یک توسعه دهنده مدیریت پروژه پایدار سعی خواهم کرد مسیر و نقشه راه پرداختن به توسعه پایدار را در پروژه ها ترسیم کنم. ضمن اینکه مفاهیم مدیریت پروژه پایدار، مدیریت پروژه سبز ، مدیر پروژه سبز و نیز استانداردها، متدولوژی ها و گواهینامه های این حوزه را معرفی خواهم کرد. علاوه بر آن سرفصل های زیر نیز در کارگاه مورد بحث قرار می گیرند:

·       استاندارد P5

·       متدولوژی PRiSM

·       گواهینامه های GPM-b, GPM-m , GPM-s و

·       GPM-360 و نهایتا گواهینامه مشاوران و ارزیابان پایداری پروژه GPM-RCA

·       مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

توضیحات

نقشه راه پایداری در پروژه ها ، از کجا شروع کنیم ؟

در اواخر قرن بیستم، موضوع توجه به نسل آینده و استفاده بهینه از منابع موجود مورد توجه بسیاری از کشور ها و پژوهشگران قرار گرفت. این مهم خصوصا در کشورهای توسعه یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر به چشم می خورد. شاید اگر مفهوم توسعه پایدار تا پایان قرن بیستم شکل نگرفته بود ، اکنون با منابع تخلیه شده ای روبرو بودیم که برگشت ناپذیر بودند و گرسنگی و فقر از آنچه امروز می بینیم ابعاد گسترده تر و ناخوشایند تری داشت.در چند دهه گذشته، توسعه پایدار به دنبال تمرکز بر محیط زیست، انسان و اقتصاد بوده است. اصل توجه به نسل آینده ، همراه با توسعه متوازن مشاغل جدید و حرکت به سمت تکنولوژی روز ، هدف اصلی توسعه پایدار است.

مدیریت پروژه ها به عنوان بخش مهمی از کسب و کار، در استفاده از توسعه پایدار مستثنی نیستند. پروژه ها ضمن اینکه باید تجلی پایداری باشند، مدیریت آنها نیز باید پایدار باشد. مدیریت پروژه باید قبل از فکر کردن در مورد مثلث آهنین محدوده ، زمان و هزینه در مورد تعادل بین توسعه و حفظ محیط زیست، منابع انسانی و اقتصادی فکر کنند. در یک تعریف جامع "مدیریت پروژه پایدار به معنای اجرای کارآمد و موثر فرآیندهای مدیریت پروژه با در نظر گرفتن محیط زیست، جامعه ، اقتصاد و چرخه حیات پروژه است که به توافق جمعی همه ذینفعان رسیده است." ( آموزش مدیریت پروژه )

در این کارگاه من به عنوان یک توسعه دهنده مدیریت پروژه پایدار سعی خواهم کرد مسیر و نقشه راه پرداختن به توسعه پایدار را در پروژه ها ترسیم کنم. ضمن اینکه مفاهیم مدیریت پروژه پایدار، مدیریت پروژه سبز ، مدیر پروژه سبز و نیز استانداردها، متدولوژی ها و گواهینامه های این حوزه را معرفی خواهم کرد. علاوه بر آن سرفصل های زیر نیز در کارگاه مورد بحث قرار می گیرند:

·       استاندارد P5

·       متدولوژی PRiSM

·       گواهینامه های GPM-b, GPM-m , GPM-s و

·       GPM-360 و نهایتا گواهینامه مشاوران و ارزیابان پایداری پروژه GPM-RCA

·       مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک