پیشنهاد هفته

اصول مدیریت و سرپرستی

دکتر پخشان ملایی

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 3.2 ازمجموع 29 نفر
1,170,000تومان
819,000تومان
30%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • نگاهی به مفهوم سازمان و مدیریت

  رایگان
  نمایش

سطوح مدیریتی و الزامات آن

مشاهده محتوابستنB
 • سطوح مدیران یا هرم مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه میان سطوح مدیریت و مهارت‌های مورد نیاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگاهی به 3 ظرفیت مهم در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول کلیدی مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنC
 • وظایف اصلی مدیران (بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وظایف اصلی مدیران (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش‌های مدیران و سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع مورد نیاز سرپرستی / رویکردهای سرپرستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول کلیدی مدیریت و سرپرستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسل‌های منابع انسانی و تغییر مهارت‌های مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف مدیران و سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط قوت مدیران و سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کارکردهای سرپرستی در سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • سبک رهبری مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم‌گیری و حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزش و رضایت شغلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه‌های انگیزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع قدرت سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوه دوره اصول مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس اصول مدیریت و سرپرستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,170,000تومان
819,000تومان
30%
خرید دوره
4جلسه
6ساعت و 5 دقیقه
141فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • نگاهی به مفهوم سازمان و مدیریت

  رایگان
  نمایش

سطوح مدیریتی و الزامات آن

مشاهده محتوابستنB
 • سطوح مدیران یا هرم مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف مدیران عملیاتی، میانی و عالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رابطه میان سطوح مدیریت و مهارت‌های مورد نیاز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگاهی به 3 ظرفیت مهم در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اصول کلیدی مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنC
 • وظایف اصلی مدیران (بخش اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وظایف اصلی مدیران (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقش‌های مدیران و سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع مورد نیاز سرپرستی / رویکردهای سرپرستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول کلیدی مدیریت و سرپرستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسل‌های منابع انسانی و تغییر مهارت‌های مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ضعف مدیران و سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط قوت مدیران و سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کارکردهای سرپرستی در سازمان

مشاهده محتوابستنD
 • سبک رهبری مدیران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصمیم‌گیری و حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزش و رضایت شغلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه‌های انگیزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش کارکنان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع قدرت سرپرستان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوه دوره اصول مدیریت و سرپرستی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس اصول مدیریت و سرپرستی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

به گفته موسسه گالوپ، 50 درصد از افراد، شغل خود را صرفاً به دلیل اینکه از مدیرانشان دور باشند، ترک می‌کنند. همین عبارت می‌تواند اهمیت مهارت‌های مدیریت و سرپرستی را بیش از پیش نمایان کند. برای ایجاد و حفظ یک محیط کاری سالم، فراگیر و جذاب برای کارکنان، راهی جز آموختن مهارت‌های لازم در این حوزه نداریم. ما در هم آموز با همین دغدغه سعی کردیم تا از تجربیات و دانش ارزنده دکتر پخشان ملایی برای بررسی این حوزه موضوعی مهم استفاده کنیم. امیدواریم این مسیر، برای شما لذت‌بخش و کاربردی باشد. 

توضیحات

به گفته موسسه گالوپ، 50 درصد از افراد، شغل خود را صرفاً به دلیل اینکه از مدیرانشان دور باشند، ترک می‌کنند. همین عبارت می‌تواند اهمیت مهارت‌های مدیریت و سرپرستی را بیش از پیش نمایان کند. برای ایجاد و حفظ یک محیط کاری سالم، فراگیر و جذاب برای کارکنان، راهی جز آموختن مهارت‌های لازم در این حوزه نداریم. ما در هم آموز با همین دغدغه سعی کردیم تا از تجربیات و دانش ارزنده دکتر پخشان ملایی برای بررسی این حوزه موضوعی مهم استفاده کنیم. امیدواریم این مسیر، برای شما لذت‌بخش و کاربردی باشد.