رویکرد تجربی ‌به استراتژی

دکتر ایمان حاجی زاده

مدیریت استراتژیک

امتیاز 3.8 ازمجموع 15 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

رویکرد تجربی به استراتژی

مشاهده محتوابستنA
 • چکیده ارائه

  رایگان
  دانلود
 • مزیت شرکت های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نمونه هایی از شرکت های تجربه گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
596فراگیر

رویکرد تجربی به استراتژی

مشاهده محتوابستنA
 • چکیده ارائه

  رایگان
  دانلود
 • مزیت شرکت های رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نمونه هایی از شرکت های تجربه گرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
تمام گزارشاتی که از عملکرد شرکت آماده شده، حاکی از آن است که استراتژی که در پیش گرفتیم، درست کار نمی کند. باید سیستم های کنترل محصول و خدمات را تغییر دهیم. باید بفهمیم مشتریان ما چه رفتاری در مقابل تغییرات ایجاد شده در محصول جدید از خودشان نشان می دهند. تجربه کسب کردن، هزینه و ریسک بالایی دارد و باید راهی برای حل این موضوع پیدا کنیم. یکی از راه حل های پیشنهادی و کاربردی در دنیا مسیری است که شرکت های تجربه گرا در پیش گرفته اند. در این سخنرانی مسیر و نمونه های از این شرکت ها به تفصیل توضیح داده می شود. *این سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس مدیریت ارائه شده است.*


توضیحات دوره

تمام گزارشاتی که از عملکرد شرکت آماده شده، حاکی از آن است که استراتژی که در پیش گرفتیم، درست کار نمی کند. باید سیستم های کنترل محصول و خدمات را تغییر دهیم. باید بفهمیم مشتریان ما چه رفتاری در مقابل تغییرات ایجاد شده در محصول جدید از خودشان نشان می دهند. تجربه کسب کردن، هزینه و ریسک بالایی دارد و باید راهی برای حل این موضوع پیدا کنیم. یکی از راه حل های پیشنهادی و کاربردی در دنیا مسیری است که شرکت های تجربه گرا در پیش گرفته اند. در این سخنرانی مسیر و نمونه های از این شرکت ها به تفصیل توضیح داده می شود. *این سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس مدیریت ارائه شده است.*


به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.

برچسب ها

مدیریت استراتژیک
رویکرد تجربی

بسته های آموزشی مرتبط