تفکر استراتژیک

دکتر مجتبی لشکربلوکی

مدیریت استراتژیک

امتیاز 3.9 ازمجموع 189 نفر
1,400,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ماهیت تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرحی برای آینده، پل زدن

  رایگان
  نمایش
 • خلق عینی و ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژیک؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژیک بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت و تفکر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمرکز بر عوامل ممتاز کننده و متمایز کننده

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت 2 اقیانوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار اقدام اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خاطره های متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • قدرت بینش

  رایگان
  نمایش
 • امید، آرزو، شعار، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه امید، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل و تغییر استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • شکل دادن استراتژی توسط نیروهای رقابتی ( مایکل پورتر)

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل و تغییر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در هر رخداد و روندی، منافع را جستجو کنید!

  رایگان
  نمایش
 • بررسی توانمندی های فعلی خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جستجوی همیشگی منافع بلقوه استراتژیک

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منافع بلقوه استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
1,400,000تومان
خرید دوره
7جلسه
4ساعت و 17 دقیقه
1970فراگیر

ماهیت تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • طرحی برای آینده، پل زدن

  رایگان
  نمایش
 • خلق عینی و ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژیک؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژیک بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت و تفکر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمرکز بر عوامل ممتاز کننده و متمایز کننده

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت 2 اقیانوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چهار اقدام اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خاطره های متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • قدرت بینش

  رایگان
  نمایش
 • امید، آرزو، شعار، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه امید، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل و تغییر استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • شکل دادن استراتژی توسط نیروهای رقابتی ( مایکل پورتر)

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل و تغییر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • در هر رخداد و روندی، منافع را جستجو کنید!

  رایگان
  نمایش
 • بررسی توانمندی های فعلی خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جستجوی همیشگی منافع بلقوه استراتژیک

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منافع بلقوه استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی 

دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید. 

آنچه در انتهای دوره می آموزید: 

 1. - دستیابی به توانمندی تحلیل امور فردی، سازمانی و ملی از دیدگاه تفکر استراتژیک 
 2. - معرفی فرامین و فنون تفکر استراتژیک 
 3. - افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسایل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک 
 4. - افزایش آمادگی مخاطبین برای تصمیم گیری به شیوه ای استراتژیک 
 5. - تجهیز مخاطبین به جعبه ابزار تفکر استراتژیک

دوره آموزشی مجازی مدیریت استراتژی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 2. دوره آموزشی استراتژی و ساختار هلدینگ

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی 

دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید. 

آنچه در انتهای دوره می آموزید: 

 1. - دستیابی به توانمندی تحلیل امور فردی، سازمانی و ملی از دیدگاه تفکر استراتژیک 
 2. - معرفی فرامین و فنون تفکر استراتژیک 
 3. - افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسایل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک 
 4. - افزایش آمادگی مخاطبین برای تصمیم گیری به شیوه ای استراتژیک 
 5. - تجهیز مخاطبین به جعبه ابزار تفکر استراتژیک

دوره آموزشی مجازی مدیریت استراتژی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی مدیریت استراتژیک
 2. دوره آموزشی استراتژی و ساختار هلدینگ