دسته‌بندی آموزش‌ها

  فروشندگی حرفه ای و موثر

  امتیاز 4.0 ازمجموع 16 نفر

  دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای و موثر تکنیک ها و روش های فروش را یاد بگیرید و در ارتباطات و مذاکرات فروش حرفه ای شوید.

  هزینه دوره:98000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 98000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  9جلسه
  12ساعت
  629فراگیر

  خصوصیات فروشنده حرفه ای

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • مقدمه

  • خصوصیات فروشنده حرفه ای

  • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش دو

  • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش سه

  مهارت های ارتباطی کادر فروش

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم

  • مهارت های ارتباطی کادر فروش

  • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی

  • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی بخش دو

  • اصول ارتباطات موثر در فروش

  • مهارت گوش دادن

  • ارتباطات غیرکلامی

  نحوه صحیح آغاز فرآیند فروش

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس سوم

  • نحوه آغاز فرآیند فروش

  • نحوه آغاز فرآیند فروش بخش دو

  شناخت نیازهای مشتریان

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس چهارم

  • نیازهای مشتریان

  • نیازهای مشتریان بخش دو

  مذاکره بر سر قیمت و مهارت های فروش

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس پنجم

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش دو

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش سه

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش چهار

  مدیریت اعتراضات مشتریان

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس ششم

  • اعتراضات مشتریان

  • اعتراضات مشتریان بخش دو

  • اعتراضات مشتریان بخش سه

  روش های خاتمه فروش

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه درس هفتم

  • روش های خاتمه فروش

  • روش های خاتمه فروش بخش دو

  • روش های خاتمه فروش بخش سه

  نکات تکمیلی

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه درس هشتم

  • نکات تکمیلی

  • نکات تکمیلی بخش آخر

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنI
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای و موثر تکنیک ها و روش های فروش را یاد بگیرید و در ارتباطات و مذاکرات فروش حرفه ای شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - اصول و فنون فروش حرفه ای را بشناسید و آنها را در مذاکرات فروش خود به کار بگیرید - مذاکرات برنده برنده داشته باشید - مهارت های ارتباطی کادر فروش سازمانتان را افزایش دهید - اعتراضات و نارضایتی های مشتری را در جهت صحیح مدیریت کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  خصوصیات فروشنده حرفه ای

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • مقدمه

  • خصوصیات فروشنده حرفه ای

  • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش دو

  • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش سه

  مهارت های ارتباطی کادر فروش

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم

  • مهارت های ارتباطی کادر فروش

  • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی

  • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی بخش دو

  • اصول ارتباطات موثر در فروش

  • مهارت گوش دادن

  • ارتباطات غیرکلامی

  نحوه صحیح آغاز فرآیند فروش

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس سوم

  • نحوه آغاز فرآیند فروش

  • نحوه آغاز فرآیند فروش بخش دو

  شناخت نیازهای مشتریان

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس چهارم

  • نیازهای مشتریان

  • نیازهای مشتریان بخش دو

  مذاکره بر سر قیمت و مهارت های فروش

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس پنجم

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش دو

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش سه

  • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش چهار

  مدیریت اعتراضات مشتریان

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس ششم

  • اعتراضات مشتریان

  • اعتراضات مشتریان بخش دو

  • اعتراضات مشتریان بخش سه

  روش های خاتمه فروش

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه درس هفتم

  • روش های خاتمه فروش

  • روش های خاتمه فروش بخش دو

  • روش های خاتمه فروش بخش سه

  نکات تکمیلی

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه درس هشتم

  • نکات تکمیلی

  • نکات تکمیلی بخش آخر

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنI
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای و موثر تکنیک ها و روش های فروش را یاد بگیرید و در ارتباطات و مذاکرات فروش حرفه ای شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - اصول و فنون فروش حرفه ای را بشناسید و آنها را در مذاکرات فروش خود به کار بگیرید - مذاکرات برنده برنده داشته باشید - مهارت های ارتباطی کادر فروش سازمانتان را افزایش دهید - اعتراضات و نارضایتی های مشتری را در جهت صحیح مدیریت کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  فروش
  بازاریابی و فروش
  فروشندگی