فروشندگی حرفه ای و موثر

امتیاز 4.3 ازمجموع 16 نفر

دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای و موثر تکنیک ها و روش های فروش را یاد بگیرید و در ارتباطات و مذاکرات فروش حرفه ای شوید.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
12ساعت
646فراگیر

خصوصیات فروشنده حرفه ای

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مهارت های ارتباطی کادر فروش

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت های ارتباطی کادر فروش

  رایگان
  نمایش
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول ارتباطات موثر در فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت گوش دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباطات غیرکلامی

  رایگان
  نمایش

نحوه صحیح آغاز فرآیند فروش

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت نیازهای مشتریان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نیازهای مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • نیازهای مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مذاکره بر سر قیمت و مهارت های فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش

  رایگان
  نمایش
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت اعتراضات مشتریان

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • اعتراضات مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

روش های خاتمه فروش

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش

  رایگان
  نمایش
 • روش های خاتمه فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نکات تکمیلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی بخش آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای و موثر تکنیک ها و روش های فروش را یاد بگیرید و در ارتباطات و مذاکرات فروش حرفه ای شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - اصول و فنون فروش حرفه ای را بشناسید و آنها را در مذاکرات فروش خود به کار بگیرید - مذاکرات برنده برنده داشته باشید - مهارت های ارتباطی کادر فروش سازمانتان را افزایش دهید - اعتراضات و نارضایتی های مشتری را در جهت صحیح مدیریت کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش

بسته جامع بازاریابی و فروش

خصوصیات فروشنده حرفه ای

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خصوصیات فروشنده حرفه ای بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مهارت های ارتباطی کادر فروش

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت های ارتباطی کادر فروش

  رایگان
  نمایش
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دلایل ایجاد مشکلات ارتباطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول ارتباطات موثر در فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت گوش دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباطات غیرکلامی

  رایگان
  نمایش

نحوه صحیح آغاز فرآیند فروش

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه آغاز فرآیند فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت نیازهای مشتریان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نیازهای مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • نیازهای مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مذاکره بر سر قیمت و مهارت های فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش

  رایگان
  نمایش
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره قیمت و مهارت های فروش بخش چهار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت اعتراضات مشتریان

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان

  رایگان
  نمایش
 • اعتراضات مشتریان بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اعتراضات مشتریان بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

روش های خاتمه فروش

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش

  رایگان
  نمایش
 • روش های خاتمه فروش بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های خاتمه فروش بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نکات تکمیلی

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات تکمیلی بخش آخر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنI
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

دوره آموزشی فروشندگی حرفه ای و موثر تکنیک ها و روش های فروش را یاد بگیرید و در ارتباطات و مذاکرات فروش حرفه ای شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - اصول و فنون فروش حرفه ای را بشناسید و آنها را در مذاکرات فروش خود به کار بگیرید - مذاکرات برنده برنده داشته باشید - مهارت های ارتباطی کادر فروش سازمانتان را افزایش دهید - اعتراضات و نارضایتی های مشتری را در جهت صحیح مدیریت کنید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
فروش
بازاریابی و فروش
فروشندگی