زبان بدن در مذاکرات

مهندس فرزین فردیس

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.6 ازمجموع 139 نفر
815,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارتباطات و زبان بدن؛ مقدمه و معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره زبان بدن در مذاکرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معارفه در باب زبان بدن

  رایگان
  نمایش
 • آیا همه ما از توانایی درک زبان بدن برخورداریم؟

  رایگان
  نمایش
 • انواع ارتباطات، کلامی و غیرکلامی، و نقش هر کدام در تاثیرگذاری روی دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزا زبان بدن (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزا زبان بدن (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزشی زبان بدن در مذاکره

  رایگان
  نمایش

انواع سیگنال ها و علائم زبان بدن

مشاهده محتوابستنB
 • سیگنال های دست (بخش اول)

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های دست (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های فریب (شک، اغراق، دروغ)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر سیگنال های دست و پا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های مالکیت

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های آمادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های قصد و نیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت های گفتگو پشت یک میز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حریم های شخصی و مفاهیم آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های چشم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با کسی که همش سرش پایینه و به ما نگاه نمی کند چه کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علایم چهره (خشم انزجار)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علایم چهره (تعجب خوشحالی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمرین برای یادگیری بیشتر و عمیق تر

مشاهده محتوابستنC
 • تفاوت های فرهنگی در زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند تمرین کوتاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زبان بدن هویت شما را شکل می دهد

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل ویدیو سخنرانی تد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درس آموخته ای از دکتر ظریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ویدیو درس آموخته ای از یک سیاست مدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ذره بین رسانه زبان بدن ترامپ و کلینتون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران برای تقویت مهارت زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیلم اصلی تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
815,000تومان
خرید دوره
3جلسه
5ساعت و 29 دقیقه
947فراگیر

ارتباطات و زبان بدن؛ مقدمه و معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره زبان بدن در مذاکرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معارفه در باب زبان بدن

  رایگان
  نمایش
 • آیا همه ما از توانایی درک زبان بدن برخورداریم؟

  رایگان
  نمایش
 • انواع ارتباطات، کلامی و غیرکلامی، و نقش هر کدام در تاثیرگذاری روی دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزا زبان بدن (قسمت اول)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزا زبان بدن (قسمت دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزشی زبان بدن در مذاکره

  رایگان
  نمایش

انواع سیگنال ها و علائم زبان بدن

مشاهده محتوابستنB
 • سیگنال های دست (بخش اول)

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های دست (بخش دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های فریب (شک، اغراق، دروغ)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سایر سیگنال های دست و پا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های مالکیت

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های آمادگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های قصد و نیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وضعیت های گفتگو پشت یک میز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حریم های شخصی و مفاهیم آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سیگنال های چشم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • با کسی که همش سرش پایینه و به ما نگاه نمی کند چه کنیم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علایم چهره (خشم انزجار)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • علایم چهره (تعجب خوشحالی)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تمرین برای یادگیری بیشتر و عمیق تر

مشاهده محتوابستنC
 • تفاوت های فرهنگی در زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند تمرین کوتاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زبان بدن هویت شما را شکل می دهد

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل ویدیو سخنرانی تد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درس آموخته ای از دکتر ظریف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل ویدیو درس آموخته ای از یک سیاست مدار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زیر ذره بین رسانه زبان بدن ترامپ و کلینتون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران برای تقویت مهارت زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیلم اصلی تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

ضرورت دوره:

تحقیقات دانشکده کسب و کار هاروارد نشان می دهد که مهمترین مهارتی که مدیران برای رشد و ارتقا خود در سازمان ها بدان نیازمندند مهارت ارتباطی است. توانایی افراد برای درک جامع و دقیق منظور طرف مقابل و فهم آنچه در ذهن او می گذرد و احیانا بر زبان نمی آورد و مهارت در انتقال بی نقص و همه جانبه فکر و اندیشه خود. بخش مهمی از توان و مهارت ارتباطی در کلام نهفته است و از این رو تقویت مهارت های کلامی از قبیل سخنرانی و فن بیان و متقاعدسازی یکی از کلیدی ترین آنها محسوب می شود ولی واقعیت آن است که بدون توجه به بخش غیرکلامی یک ارتباط احتمال اشتباه و خطا فراوان است و یا بیشترین تاثیرگذاری ممکن دور از دسترس می شود.

زبان بدن، انواع شیوه های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری را شامل می شود که یک فرد را قادر می سازد بدون آنکه با دیگران صحبتی بکند پیام و مفهوم مدنظر خود را به طرف مقابل منتقل کند و ذهنیت و پیام مخاطب خود را درک کند. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (وضعیت دست ها، پاها، سر و نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن و تکیه دادن)، ژست ها (حالت ها و اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت (علائم چهره) و حرکات چشم‌ها باشد. در این دوره مجازی مهندس فرزین فردیس از برترین مربیان مذاکره، با توجه به مشاهدات و تجربیات واقعی خود، به شکلی ساده و روان با مثال ها و تصاویر متنوع این دانش را به طور کاربردی و اصولی به شما یاد می دهد. 

مخاطبان دوره:

سخنرانان و مربیان فن بیان مدیران اصلی و میانی سازمان ها مذاکره کنندگان ارشد سازمان های بزرگ و کوچک و تمامی کسانی که به نوعی در ارتباط و تعامل با دیگران هستند.


دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این آموزش:

 1. زبان بدن برای مدیران
 2. اتیکت در کسب و کار


در این سلسله گفتار با این قبیل موارد بیشتر آشنا می شویم:

 1. حالت های بدن در مذاکره
 2. حالت های صورت در مذاکره
 3. حالت های دست در مذاکره
 4. حالت های پا در مذاکره
 5. حالت های سر در مذاکره
 6. حالت های چشم در مذاکره
 7. انواع نگاه کردن
 8. نحوه ی صحیح لباس پوشیدن
 9. انواع حریم شخصی 
 10. انواع دست دادن
 11. اثر پینوکیو
 12. سیگنال های ارتباطی
 13. سیگنال های تردید
 14. سیگنال های تصمیم
 15. سیگنال های تائید
 16. سیگنال های فریب
 17. سیگنال های مانع
 18. سیگنال های تدافعی
 19. سیگنال های اعتماد به نفس
 20. سیگنال های قدرت
 21. سیگنال های آمادگی
 22. سیگنال هایم مریوط به سیگار کشیدن عینک یا خودکار
 23. زبان بدن در کار
 24. زبان بدن در فروش
 25. مثال های فراوانی از سیاست مداران و هنرمندان
 26. راه های کاهش اضطراب در مذاکره
 27. روش های متقاعد سازی به کمک زبان بدن
 28. معرفی پل اکمن و سریال به من دروغ بگو
 29. تحلیل سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان
 30. تحلیل مناطره انتخاباتی امریکا
 31. مثل های از بوش و پوتین

در انتهای این دوره شما دانش عملی همراه با مثال های از جهان واقعی همچون عکس و فیلم بدست خواهید آورد که به ارتقای کیفیت و مذاکرات شما از مذاکرات روزانه تا مذاکرات فورش و بازاریابی کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین باعث بالا رفتن مهارت فردی و متقاعد سازی شما می شود.

توضیحات

ضرورت دوره:

تحقیقات دانشکده کسب و کار هاروارد نشان می دهد که مهمترین مهارتی که مدیران برای رشد و ارتقا خود در سازمان ها بدان نیازمندند مهارت ارتباطی است. توانایی افراد برای درک جامع و دقیق منظور طرف مقابل و فهم آنچه در ذهن او می گذرد و احیانا بر زبان نمی آورد و مهارت در انتقال بی نقص و همه جانبه فکر و اندیشه خود. بخش مهمی از توان و مهارت ارتباطی در کلام نهفته است و از این رو تقویت مهارت های کلامی از قبیل سخنرانی و فن بیان و متقاعدسازی یکی از کلیدی ترین آنها محسوب می شود ولی واقعیت آن است که بدون توجه به بخش غیرکلامی یک ارتباط احتمال اشتباه و خطا فراوان است و یا بیشترین تاثیرگذاری ممکن دور از دسترس می شود.

زبان بدن، انواع شیوه های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری را شامل می شود که یک فرد را قادر می سازد بدون آنکه با دیگران صحبتی بکند پیام و مفهوم مدنظر خود را به طرف مقابل منتقل کند و ذهنیت و پیام مخاطب خود را درک کند. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (وضعیت دست ها، پاها، سر و نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن و تکیه دادن)، ژست ها (حالت ها و اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت (علائم چهره) و حرکات چشم‌ها باشد. در این دوره مجازی مهندس فرزین فردیس از برترین مربیان مذاکره، با توجه به مشاهدات و تجربیات واقعی خود، به شکلی ساده و روان با مثال ها و تصاویر متنوع این دانش را به طور کاربردی و اصولی به شما یاد می دهد. 

مخاطبان دوره:

سخنرانان و مربیان فن بیان مدیران اصلی و میانی سازمان ها مذاکره کنندگان ارشد سازمان های بزرگ و کوچک و تمامی کسانی که به نوعی در ارتباط و تعامل با دیگران هستند.


دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این آموزش:

 1. زبان بدن برای مدیران
 2. اتیکت در کسب و کار


در این سلسله گفتار با این قبیل موارد بیشتر آشنا می شویم:

 1. حالت های بدن در مذاکره
 2. حالت های صورت در مذاکره
 3. حالت های دست در مذاکره
 4. حالت های پا در مذاکره
 5. حالت های سر در مذاکره
 6. حالت های چشم در مذاکره
 7. انواع نگاه کردن
 8. نحوه ی صحیح لباس پوشیدن
 9. انواع حریم شخصی 
 10. انواع دست دادن
 11. اثر پینوکیو
 12. سیگنال های ارتباطی
 13. سیگنال های تردید
 14. سیگنال های تصمیم
 15. سیگنال های تائید
 16. سیگنال های فریب
 17. سیگنال های مانع
 18. سیگنال های تدافعی
 19. سیگنال های اعتماد به نفس
 20. سیگنال های قدرت
 21. سیگنال های آمادگی
 22. سیگنال هایم مریوط به سیگار کشیدن عینک یا خودکار
 23. زبان بدن در کار
 24. زبان بدن در فروش
 25. مثال های فراوانی از سیاست مداران و هنرمندان
 26. راه های کاهش اضطراب در مذاکره
 27. روش های متقاعد سازی به کمک زبان بدن
 28. معرفی پل اکمن و سریال به من دروغ بگو
 29. تحلیل سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان
 30. تحلیل مناطره انتخاباتی امریکا
 31. مثل های از بوش و پوتین

در انتهای این دوره شما دانش عملی همراه با مثال های از جهان واقعی همچون عکس و فیلم بدست خواهید آورد که به ارتقای کیفیت و مذاکرات شما از مذاکرات روزانه تا مذاکرات فورش و بازاریابی کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین باعث بالا رفتن مهارت فردی و متقاعد سازی شما می شود.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی