1-2-3 جذب مشتری

امتیاز 4.3 ازمجموع 23 نفر
دکتر شهاب اناری

بازاریابی و فروش

آیا کسب و کاری نوپا دارید و به دنبال روشی قدم به قدم برای جذب مشتری هستید؟ یا شاید هم مدتی است خویش فرما شده اید و دارید در جا می زنید و یک فرمول ثابت شده برای گرفتن مشتری بیشتر لازم دارید؟ آیا دوست دارید از دانش و تخصصتان پول در بیاورید اما حس می کنید بازاریابی و فروش را دوست ندارید یا آنها را به خوبی بلد نیستید؟ آیا رویای تبدیل شدن به یک برند موفق در زمینه کاری خود را دارید ولی مسیر درست را نمی شناسید؟ آیا کلی وقت، انرژی و پول صرف بازاریابی می کنید اما نتیجه نمی گیرید؟ آیا همیشه نگران مشتری بعدی تان هستید که قرار است از کجا بیاید؟ آیا استرس جذب مشتری کلافه تان کرده و شبها خواب را از چشمتان ربوده است؟ به طوری که حتی گاهی فکر می کنید شاید از اول نباید سراغ این کار می آمدید؟ آیا دوست دارید یک فرمول مرحله به مرحله برای ساختن یک بیزنس موفق و پرسود داشته باشید؟

2,480,000تومان
خرید دوره
2,480,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
28جلسه
45ساعت
232فراگیر

تعریف برند : مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • 1- جزوه کل بخش تعریف برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی شرکت کنندگان در دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : تعریف بازار هدف

مشاهده محتوابستنB
 • 3

  رایگان
  نمایش
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : چرا مشتریان از شما خرید می کنند؟

مشاهده محتوابستنC
 • 8

  رایگان
  نمایش
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : چطور درباره کارمان حرف بزنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • 10

  رایگان
  نمایش
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : برند شخصی چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • 12

  رایگان
  نمایش
 • 13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : توانمندیها و ویژگیهای شخصیتی

مشاهده محتوابستنF
 • 14

  رایگان
  نمایش
 • 15

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : ارزشها

مشاهده محتوابستنG
 • 17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : علایق

مشاهده محتوابستنH
 • 18

  رایگان
  نمایش

تعریف برند : چشم انداز، رسالت و داستان زندگی

مشاهده محتوابستنI
 • 19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : اهداف برند

مشاهده محتوابستنJ
 • 20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : جدول پروفایل برند شخصی و هویت بصری

مشاهده محتوابستنA
 • 21

  رایگان
  نمایش
 • 22

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 23

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : مقدمات

مشاهده محتوابستنB
 • 2-جزوه کل بخش بازاریابی موثر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : شبکه سازی

مشاهده محتوابستنC
 • 7

  رایگان
  نمایش
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 14

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : ارتباط گیری مستقیم

مشاهده محتوابستنD
 • 15

  رایگان
  نمایش
 • 16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 18

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : درخواست معرفی

مشاهده محتوابستنE
 • 19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : اینترنت

مشاهده محتوابستنF
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 22

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 23

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 24

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : سخنرانی

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  رایگان
  نمایش
 • 26

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 27

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 28

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 29

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : نوشتن

مشاهده محتوابستنH
 • 30

  رایگان
  نمایش
 • 31

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 32

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : تبلیغ و ترویج

مشاهده محتوابستنI
 • 33

  رایگان
  نمایش
 • 34

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : برنامه عملیاتی ماهانه

مشاهده محتوابستنJ
 • 35

  رایگان
  نمایش
 • 36

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • 3-جزوه کل بخش فروش موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : ایجاد آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : گرفتن قرار ملاقات

مشاهده محتوابستنC
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : پیگیری و فالو آپ

مشاهده محتوابستنD
 • 11

  رایگان
  نمایش
 • 12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : مکالمه (مذاکره) فروش

مشاهده محتوابستنE
 • 13

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 15

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 18

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 22

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : نهایی کردن فروش

مشاهده محتوابستنF
 • 23

  رایگان
  نمایش
 • 24

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : نردبان ترقی مشتری

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع بندی و چند توصیه مهم

مشاهده محتوابستنH
 • 26

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
معرفی:
آیا کسب و کاری نوپا دارید و به دنبال روشی قدم به قدم برای جذب مشتری هستید؟ یا شاید هم مدتی است خویش فرما شده اید و دارید در جا می زنید و یک فرمول ثابت شده برای گرفتن مشتری بیشتر لازم دارید؟ آیا دوست دارید از دانش و تخصصتان پول در بیاورید اما حس می کنید بازاریابی و فروش را دوست ندارید یا آنها را به خوبی بلد نیستید؟ آیا رویای تبدیل شدن به یک برند موفق در زمینه کاری خود را دارید ولی مسیر درست را نمی شناسید؟ آیا کلی وقت، انرژی و پول صرف بازاریابی می کنید اما نتیجه نمی گیرید؟ آیا همیشه نگران مشتری بعدی تان هستید که قرار است از کجا بیاید؟ آیا استرس جذب مشتری کلافه تان کرده و شبها خواب را از چشمتان ربوده است؟ به طوری که حتی گاهی فکر می کنید شاید از اول نباید سراغ این کار می آمدید؟ آیا دوست دارید یک فرمول مرحله به مرحله برای ساختن یک بیزنس موفق و پرسود داشته باشید؟

در پایان این دوره یاد می گیرید:
- چگونه درباره محصول و خدماتتان صحبت کنید تا مشتریانتان عاشقش شوند
- بازار هدفتان را به درستی تعریف کنید - بازاری که عاشق محصول و خدمات شما باشند
- چطور در بازار  معروف شوید
- تمایزتان را از رقبا در بازار پیدا کنید
- هویت بصری برندتان را تعریف کنید (رنگ، شعار و ...)
- برنامه عملیاتی ماهانه جذب مشتری داشته باشید
- 7 استراتژی خلاقانه جلب مشتری را به کار بگیرید
- چطور از اینترنت پول در آورید
- 5 ستون فروش موفق کدام است
- چطور فالو آپ کنیم
- در مذاکره فروش چه باید گفت و چه نباید گفت
- چطور فروش را نهایی (قطعی) کنیم
- با مخالفتهای مشتری چگونه برخورد کنیم
- نردبان ترقی مشتری یعنی چه و...

مخاطبان دوره:
- افراد متخصص خویش فرما (از جمله مشاوران، مدرسان، نویسندگان 
- اساتید مباحث آنلاین، روانشناسان، کوچها، معلمان کنکور 
- مربیان ورزشی، گرافیستها، طراحان، عکاسان، فروشندگان و ...)
- صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی
کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش

تعریف برند : مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • 1- جزوه کل بخش تعریف برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • معرفی شرکت کنندگان در دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : تعریف بازار هدف

مشاهده محتوابستنB
 • 3

  رایگان
  نمایش
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : چرا مشتریان از شما خرید می کنند؟

مشاهده محتوابستنC
 • 8

  رایگان
  نمایش
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : چطور درباره کارمان حرف بزنیم؟

مشاهده محتوابستنD
 • 10

  رایگان
  نمایش
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : برند شخصی چیست؟

مشاهده محتوابستنE
 • 12

  رایگان
  نمایش
 • 13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : توانمندیها و ویژگیهای شخصیتی

مشاهده محتوابستنF
 • 14

  رایگان
  نمایش
 • 15

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : ارزشها

مشاهده محتوابستنG
 • 17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : علایق

مشاهده محتوابستنH
 • 18

  رایگان
  نمایش

تعریف برند : چشم انداز، رسالت و داستان زندگی

مشاهده محتوابستنI
 • 19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : اهداف برند

مشاهده محتوابستنJ
 • 20

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف برند : جدول پروفایل برند شخصی و هویت بصری

مشاهده محتوابستنA
 • 21

  رایگان
  نمایش
 • 22

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 23

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : مقدمات

مشاهده محتوابستنB
 • 2-جزوه کل بخش بازاریابی موثر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : شبکه سازی

مشاهده محتوابستنC
 • 7

  رایگان
  نمایش
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 11

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 14

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : ارتباط گیری مستقیم

مشاهده محتوابستنD
 • 15

  رایگان
  نمایش
 • 16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 18

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : درخواست معرفی

مشاهده محتوابستنE
 • 19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : اینترنت

مشاهده محتوابستنF
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 22

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 23

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 24

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : سخنرانی

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  رایگان
  نمایش
 • 26

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 27

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 28

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 29

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : نوشتن

مشاهده محتوابستنH
 • 30

  رایگان
  نمایش
 • 31

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 32

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : تبلیغ و ترویج

مشاهده محتوابستنI
 • 33

  رایگان
  نمایش
 • 34

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بازاریابی موثر : برنامه عملیاتی ماهانه

مشاهده محتوابستنJ
 • 35

  رایگان
  نمایش
 • 36

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : مقدمات

مشاهده محتوابستنA
 • 3-جزوه کل بخش فروش موفق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 1

  رایگان
  نمایش
 • 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 8

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : ایجاد آگاهی

مشاهده محتوابستنB
 • 9

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : گرفتن قرار ملاقات

مشاهده محتوابستنC
 • 10

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : پیگیری و فالو آپ

مشاهده محتوابستنD
 • 11

  رایگان
  نمایش
 • 12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : مکالمه (مذاکره) فروش

مشاهده محتوابستنE
 • 13

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 15

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 16

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 17

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 18

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 19

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 20

  رایگان
  نمایش
 • 21

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 22

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : نهایی کردن فروش

مشاهده محتوابستنF
 • 23

  رایگان
  نمایش
 • 24

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فروش موفق : نردبان ترقی مشتری

مشاهده محتوابستنG
 • 25

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جمع بندی و چند توصیه مهم

مشاهده محتوابستنH
 • 26

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون و ارزیابی پایانی بخش فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

معرفی:
آیا کسب و کاری نوپا دارید و به دنبال روشی قدم به قدم برای جذب مشتری هستید؟ یا شاید هم مدتی است خویش فرما شده اید و دارید در جا می زنید و یک فرمول ثابت شده برای گرفتن مشتری بیشتر لازم دارید؟ آیا دوست دارید از دانش و تخصصتان پول در بیاورید اما حس می کنید بازاریابی و فروش را دوست ندارید یا آنها را به خوبی بلد نیستید؟ آیا رویای تبدیل شدن به یک برند موفق در زمینه کاری خود را دارید ولی مسیر درست را نمی شناسید؟ آیا کلی وقت، انرژی و پول صرف بازاریابی می کنید اما نتیجه نمی گیرید؟ آیا همیشه نگران مشتری بعدی تان هستید که قرار است از کجا بیاید؟ آیا استرس جذب مشتری کلافه تان کرده و شبها خواب را از چشمتان ربوده است؟ به طوری که حتی گاهی فکر می کنید شاید از اول نباید سراغ این کار می آمدید؟ آیا دوست دارید یک فرمول مرحله به مرحله برای ساختن یک بیزنس موفق و پرسود داشته باشید؟

در پایان این دوره یاد می گیرید:
- چگونه درباره محصول و خدماتتان صحبت کنید تا مشتریانتان عاشقش شوند
- بازار هدفتان را به درستی تعریف کنید - بازاری که عاشق محصول و خدمات شما باشند
- چطور در بازار  معروف شوید
- تمایزتان را از رقبا در بازار پیدا کنید
- هویت بصری برندتان را تعریف کنید (رنگ، شعار و ...)
- برنامه عملیاتی ماهانه جذب مشتری داشته باشید
- 7 استراتژی خلاقانه جلب مشتری را به کار بگیرید
- چطور از اینترنت پول در آورید
- 5 ستون فروش موفق کدام است
- چطور فالو آپ کنیم
- در مذاکره فروش چه باید گفت و چه نباید گفت
- چطور فروش را نهایی (قطعی) کنیم
- با مخالفتهای مشتری چگونه برخورد کنیم
- نردبان ترقی مشتری یعنی چه و...

مخاطبان دوره:
- افراد متخصص خویش فرما (از جمله مشاوران، مدرسان، نویسندگان 
- اساتید مباحث آنلاین، روانشناسان، کوچها، معلمان کنکور 
- مربیان ورزشی، گرافیستها، طراحان، عکاسان، فروشندگان و ...)
- صاحبان کسب و کارهای کوچک خدماتی
کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
بازاریابی و فروش