طرح کسب و کار

Mike Figliuolo

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 3.6 ازمجموع 17 نفر
425,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

دوره آموزش مجازی طرح کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی درس طرح تجاری

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرینی

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمونه های کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال نمودار طرح تجاری اپل و سامسونگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار آماده طرح تجاری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال از یک طرح تجاری کامل pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کسب و کار چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • چرا به طرح کسب و کار نیاز دارید؟

  رایگان
  نمایش
 • پیدا کردن مشکلی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محصول راه گشا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین مدل بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف علت برد شما در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت بازار

مشاهده محتوابستنC
 • شناخت روندهای بازار

  رایگان
  نمایش
 • چطور از رقیبان پیشی بگیرید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات جانشینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ورود به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت محصول

مشاهده محتوابستنD
 • مشخص کردن ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نقاط تمایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حفظ بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحویل محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول

مشاهده محتوابستنE
 • بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتیبانی محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای عملیات

مشاهده محتوابستنF
 • تعیین تعداد افراد مورد نیاز

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کسب و کار

مشاهده محتوابستنG
 • هدایت سازمان

  رایگان
  نمایش
 • استخدام مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جبران کمبود در هدایت سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش بینی مالی

مشاهده محتوابستنH
 • فرضیه مالی

  رایگان
  نمایش
 • پیش بینی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الزامات سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خروج از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنI
 • مشکلات طرح کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
425,000تومان
خرید دوره
9جلسه
1ساعت و22 دقیقه
231فراگیر

دوره آموزش مجازی طرح کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی درس طرح تجاری

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرینی

  رایگان
  نمایش
 • انواع نمونه های کسب و کار pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال نمودار طرح تجاری اپل و سامسونگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار آماده طرح تجاری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال از یک طرح تجاری کامل pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

کسب و کار چیست؟

مشاهده محتوابستنB
 • چرا به طرح کسب و کار نیاز دارید؟

  رایگان
  نمایش
 • پیدا کردن مشکلی کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محصول راه گشا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعیین مدل بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف علت برد شما در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت بازار

مشاهده محتوابستنC
 • شناخت روندهای بازار

  رایگان
  نمایش
 • چطور از رقیبان پیشی بگیرید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات جانشینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ورود به بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شناخت محصول

مشاهده محتوابستنD
 • مشخص کردن ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نقاط تمایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حفظ بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توسعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحویل محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فروش محصول

مشاهده محتوابستنE
 • بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پشتیبانی محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای عملیات

مشاهده محتوابستنF
 • تعیین تعداد افراد مورد نیاز

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدیریت کسب و کار

مشاهده محتوابستنG
 • هدایت سازمان

  رایگان
  نمایش
 • استخدام مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جبران کمبود در هدایت سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اداره سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش بینی مالی

مشاهده محتوابستنH
 • فرضیه مالی

  رایگان
  نمایش
 • پیش بینی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الزامات سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خطرات مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خروج از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنI
 • مشکلات طرح کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

معرفی دوره آموزشی آنلاین طرح کسب و کار :

 • به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود هستید؟
 • نمی دانید از کجا باید شروع کرد؟
 •  آیا در مورد خطراتی که ممکن است با راه اندازی کسب و کار شما را به زمین بزند نگران هستید؟

یک طرح کسب و کار راه حل عالی برای برنامه ریزی شروع کسب و کار شماست. در این آموزش Mike Figliuolo با سابقه ی راه اندازی 10 ها کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کار برای آنها شما را در نوشتن طرح کسب و کار خود همراهی می کند.

در پایان این دوره یاد می گیرید:

 • - چطور تجارت (کسب و کار) مان را بنویسیم؟
 • - چطور بازار را بررسی کنیم؟
 • - چطور محصول‌مان را تعریف کنیم؟
 • - چطور محصول را به فروش برسانیم؟
 • - چطور طرح کسب و کار را اجرای کنیم؟
 • - چطور کسب و کارمان را مدیریت کنیم؟
 • - چطور پیش بینی مالی کنیم؟


مخاطبان دوره:

 • - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند.
 • - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا.
 • - کسانی در شروع راه اندازی کسب و کار یا گسترش آن هستند.


پیش نیاز توصیه ای:

پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

- مبانی راه اندازی کسب و کار 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:


دراین درس به این سوالات پاسخ می‌دهیم:

نقش یک طرح تجاری یا کسب و کار چیست؟
توضیحات

معرفی دوره آموزشی آنلاین طرح کسب و کار :

 • به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود هستید؟
 • نمی دانید از کجا باید شروع کرد؟
 •  آیا در مورد خطراتی که ممکن است با راه اندازی کسب و کار شما را به زمین بزند نگران هستید؟

یک طرح کسب و کار راه حل عالی برای برنامه ریزی شروع کسب و کار شماست. در این آموزش Mike Figliuolo با سابقه ی راه اندازی 10 ها کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کار برای آنها شما را در نوشتن طرح کسب و کار خود همراهی می کند.

در پایان این دوره یاد می گیرید:

 • - چطور تجارت (کسب و کار) مان را بنویسیم؟
 • - چطور بازار را بررسی کنیم؟
 • - چطور محصول‌مان را تعریف کنیم؟
 • - چطور محصول را به فروش برسانیم؟
 • - چطور طرح کسب و کار را اجرای کنیم؟
 • - چطور کسب و کارمان را مدیریت کنیم؟
 • - چطور پیش بینی مالی کنیم؟


مخاطبان دوره:

 • - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند.
 • - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا.
 • - کسانی در شروع راه اندازی کسب و کار یا گسترش آن هستند.


پیش نیاز توصیه ای:

پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

- مبانی راه اندازی کسب و کار 


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:


دراین درس به این سوالات پاسخ می‌دهیم:

نقش یک طرح تجاری یا کسب و کار چیست؟