تدوین طرح کسب و کار

امتیاز 3.6 ازمجموع 11 نفر
Mike Figliuolo

استارتاپ ها

معرفی: به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود هستید؟ نمی دانید از کجا باید شروع کرد؟ آیا در مورد خطراتی که ممکن است با راه اندازی کسب و کار شما را به زمین بزند نگران هستید؟ یک طرح کسب و کار راه حل عالی برای برنامه ریزی شروع کسب و کار شماست. در این آموزش Mike Figliuolo با سابقه ی راه اندازی 10 ها کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کار برای آنها شما را در نوشتن طرح کسب و کار خود همراهی می کند.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
9جلسه
2ساعت
147فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرینی

  رایگان
  نمایش
 • فایل تمرینی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تمرینی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تمرینی3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تمرینی4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعریف تجارت (کسب و کار)

مشاهده محتوابستنB
 • چرا به طرح کسب و کار نیاز دارید؟

  رایگان
  نمایش
 • تعیین مشکلی که قرار است حل کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محصول راه گشا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین مدل بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف علت برد شما در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت بازارکار

مشاهده محتوابستنC
 • شناخت مشتریان و بازارها

  رایگان
  نمایش
 • چطور از رقیبان پیشی بگیرید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطرات جایگزینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهکار ورود به بازار کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت محصول

مشاهده محتوابستنD
 • مشخص کردن ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نقاط تمایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حفاظت از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحویل محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فروش محصول

مشاهده محتوابستنE
 • نامگذاری و بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پشتیبانی محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای عملیات

مشاهده محتوابستنF
 • تعیین تعداد افراد مورد نیاز

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت تجارت (کسب و کار)

مشاهده محتوابستنG
 • هدایت سازمان

  رایگان
  نمایش
 • استخدام مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جبران کمبود در هدایت سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اداره سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیش بینی مالی

مشاهده محتوابستنH
 • فرضیه مالی

  رایگان
  نمایش
 • پیش بینی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطرات مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروج از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنI
 • مشکلات طرح کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
معرفی:
به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود هستید؟  نمی دانید از کجا باید شروع کرد؟ آیا در مورد خطراتی که ممکن است با راه اندازی کسب و کار شما را به زمین بزند نگران هستید؟  یک طرح کسب و کار راه حل عالی برای برنامه ریزی شروع کسب و کار شماست. در این آموزش Mike Figliuolo با سابقه ی راه اندازی 10 ها کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کار برای آنها شما را در نوشتن طرح کسب و کار خود همراهی می کند.

در پایان این دوره یاد می گیرید:
- چطور تجارت (کسب و کار) مان را تعریف کنیم؟
- چطور بازارکار را بررسی کنیم؟
- چطور محصول  مان را بشناسیم؟
- چطور محصول را به فروش برسانیم؟
- چطور عملیات را اجرای کنیم؟
-  چطور کسب و  کارمان را مدیریت کنیم؟
- چطور پیش بینی مالی کنیم؟

مخاطبان دوره:
- تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند.
- موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا.
- کسانی در شروع راه اندازی کسب و کار یا گسترش  آن هستند.

پیش نیاز توصیه ای: پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • استفاده از فایل های تمرینی

  رایگان
  نمایش
 • فایل تمرینی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تمرینی2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تمرینی3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل تمرینی4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعریف تجارت (کسب و کار)

مشاهده محتوابستنB
 • چرا به طرح کسب و کار نیاز دارید؟

  رایگان
  نمایش
 • تعیین مشکلی که قرار است حل کنید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محصول راه گشا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعیین مدل بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف علت برد شما در بازارها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت بازارکار

مشاهده محتوابستنC
 • شناخت مشتریان و بازارها

  رایگان
  نمایش
 • چطور از رقیبان پیشی بگیرید؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطرات جایگزینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهکار ورود به بازار کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت محصول

مشاهده محتوابستنD
 • مشخص کردن ارزش

  رایگان
  نمایش
 • تعریف نقاط تمایز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حفاظت از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توسعه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحویل محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فروش محصول

مشاهده محتوابستنE
 • نامگذاری و بازاریابی محصول

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فروش محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پشتیبانی محصولات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اجرای عملیات

مشاهده محتوابستنF
 • تعیین تعداد افراد مورد نیاز

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت تولید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عرضه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت تجارت (کسب و کار)

مشاهده محتوابستنG
 • هدایت سازمان

  رایگان
  نمایش
 • استخدام مشاور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جبران کمبود در هدایت سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اداره سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیش بینی مالی

مشاهده محتوابستنH
 • فرضیه مالی

  رایگان
  نمایش
 • پیش بینی مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • الزامات سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خطرات مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروج از بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنI
 • مشکلات طرح کسب و کار

  رایگان
  نمایش
 • قدم های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

معرفی:
به دنبال راه‌اندازی کسب و کار خود هستید؟  نمی دانید از کجا باید شروع کرد؟ آیا در مورد خطراتی که ممکن است با راه اندازی کسب و کار شما را به زمین بزند نگران هستید؟  یک طرح کسب و کار راه حل عالی برای برنامه ریزی شروع کسب و کار شماست. در این آموزش Mike Figliuolo با سابقه ی راه اندازی 10 ها کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کار برای آنها شما را در نوشتن طرح کسب و کار خود همراهی می کند.

در پایان این دوره یاد می گیرید:
- چطور تجارت (کسب و کار) مان را تعریف کنیم؟
- چطور بازارکار را بررسی کنیم؟
- چطور محصول  مان را بشناسیم؟
- چطور محصول را به فروش برسانیم؟
- چطور عملیات را اجرای کنیم؟
-  چطور کسب و  کارمان را مدیریت کنیم؟
- چطور پیش بینی مالی کنیم؟

مخاطبان دوره:
- تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند.
- موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا.
- کسانی در شروع راه اندازی کسب و کار یا گسترش  آن هستند.

پیش نیاز توصیه ای: پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کسب و کار
آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
استارتاپ
طرح کسب و کار