راه و رسم مربیگری

Michael Bungay Stanier

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.7 ازمجموع 30 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پرورش عادات منسجم

مشاهده محتوابستنA
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش اول - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش دوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش سوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش

پرسش سوال عالی

مشاهده محتوابستنB
 • چطور سوال عالی بکنیم؟ - صفحه 38

  رایگان
  نمایش

شروع پرمایه

مشاهده محتوابستنC
 • شروع پرمایه "به چه فکر می کنید؟" - صفحه 52

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

تک سوال همه فن حریف

مشاهده محتوابستنD
 • تک سوال همه فن حریف - صفحه 70

  رایگان
  نمایش

چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید

مشاهده محتوابستنE
 • چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید - صفحه 94

  رایگان
  نمایش

مقدار گاما

مشاهده محتوابستنF
 • مقدار گاما - صفحه 116

  رایگان
  نمایش

مثلث نمایشی

مشاهده محتوابستنG
 • مثلث نمایشی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش شکنجه گر - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش منجی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش قربانی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش

چطور مفیدتر باشیم

مشاهده محتوابستنH
 • چطور مفیدتر باشیم ( به جای "مفید") - صفحه 138

  رایگان
  نمایش

چطور پاسخ منفی بدهید

مشاهده محتوابستنI
 • چطور پاسخ منفی بدهید(وقتی که نمی توانید پاسخ منفی بدهید) - صفحه 158

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • آتشبار برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک - صفحه 78

  رایگان
  نمایش

تداوم ببخشید

مشاهده محتوابستنA
 • تداوم ببخشید - صفحه 174

  رایگان
  نمایش
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
11جلسه
26 دقیقه آموزش
847فراگیر

پرورش عادات منسجم

مشاهده محتوابستنA
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش اول - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش دوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش سوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش

پرسش سوال عالی

مشاهده محتوابستنB
 • چطور سوال عالی بکنیم؟ - صفحه 38

  رایگان
  نمایش

شروع پرمایه

مشاهده محتوابستنC
 • شروع پرمایه "به چه فکر می کنید؟" - صفحه 52

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

تک سوال همه فن حریف

مشاهده محتوابستنD
 • تک سوال همه فن حریف - صفحه 70

  رایگان
  نمایش

چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید

مشاهده محتوابستنE
 • چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید - صفحه 94

  رایگان
  نمایش

مقدار گاما

مشاهده محتوابستنF
 • مقدار گاما - صفحه 116

  رایگان
  نمایش

مثلث نمایشی

مشاهده محتوابستنG
 • مثلث نمایشی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش شکنجه گر - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش منجی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش قربانی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش

چطور مفیدتر باشیم

مشاهده محتوابستنH
 • چطور مفیدتر باشیم ( به جای "مفید") - صفحه 138

  رایگان
  نمایش

چطور پاسخ منفی بدهید

مشاهده محتوابستنI
 • چطور پاسخ منفی بدهید(وقتی که نمی توانید پاسخ منفی بدهید) - صفحه 158

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • آتشبار برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک - صفحه 78

  رایگان
  نمایش

تداوم ببخشید

مشاهده محتوابستنA
 • تداوم ببخشید - صفحه 174

  رایگان
  نمایش
توضیحات

16 فیلم آموزشی که در ادامه به طور رایگان قابل مشاهده است جزئی از فرآیند یادگیری عمیق کتاب راه و رسم مربیگری است.

اگر شما در مقام مدیر در کسب و کاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید کتاب راه و رسم مربیگری مناسب شماست.

برای درک عمیق مفاهیم مطرح شده در فیلم های زیر پیشنهاد می شود ابتدا کتاب راه و رسم مربیگری را بخوانید و سپس فیلم های زیر را مشاهده کنید. این دوره به افرادی که به مباحث منابع انسانی، رهبری، کارتیمی و مربیگری علاقه مندند پیشنهاد می شود. 

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان

توضیحات

16 فیلم آموزشی که در ادامه به طور رایگان قابل مشاهده است جزئی از فرآیند یادگیری عمیق کتاب راه و رسم مربیگری است.

اگر شما در مقام مدیر در کسب و کاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید کتاب راه و رسم مربیگری مناسب شماست.

برای درک عمیق مفاهیم مطرح شده در فیلم های زیر پیشنهاد می شود ابتدا کتاب راه و رسم مربیگری را بخوانید و سپس فیلم های زیر را مشاهده کنید. این دوره به افرادی که به مباحث منابع انسانی، رهبری، کارتیمی و مربیگری علاقه مندند پیشنهاد می شود. 

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان