راه و رسم مربیگری

Michael Bungay Stanier

مدیریت منابع انسانی

امتیاز 4.3 ازمجموع 41 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پرورش عادات منسجم

مشاهده محتوابستنA
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش اول - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش دوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش سوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش

پرسش سوال عالی

مشاهده محتوابستنB
 • چطور سوال عالی بکنیم؟ - صفحه 38

  رایگان
  نمایش

شروع پرمایه

مشاهده محتوابستنC
 • شروع پرمایه "به چه فکر می کنید؟" - صفحه 52

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

تک سوال همه فن حریف

مشاهده محتوابستنD
 • تک سوال همه فن حریف - صفحه 70

  رایگان
  نمایش

چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید

مشاهده محتوابستنE
 • چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید - صفحه 94

  رایگان
  نمایش

مقدار گاما

مشاهده محتوابستنF
 • مقدار گاما - صفحه 116

  رایگان
  نمایش

مثلث نمایشی

مشاهده محتوابستنG
 • مثلث نمایشی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش شکنجه گر - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش منجی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش قربانی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش

چطور مفیدتر باشیم

مشاهده محتوابستنH
 • چطور مفیدتر باشیم ( به جای "مفید") - صفحه 138

  رایگان
  نمایش

چطور پاسخ منفی بدهید

مشاهده محتوابستنI
 • چطور پاسخ منفی بدهید(وقتی که نمی توانید پاسخ منفی بدهید) - صفحه 158

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • آتشبار برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک - صفحه 78

  رایگان
  نمایش

تداوم ببخشید

مشاهده محتوابستنA
 • تداوم ببخشید - صفحه 174

  رایگان
  نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
11جلسه
26 دقیقه
1164فراگیر

پرورش عادات منسجم

مشاهده محتوابستنA
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش اول - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش دوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش
 • چطور عادات منسجم را پرورش دهید - بخش سوم - صفحه 36

  رایگان
  نمایش

پرسش سوال عالی

مشاهده محتوابستنB
 • چطور سوال عالی بکنیم؟ - صفحه 38

  رایگان
  نمایش

شروع پرمایه

مشاهده محتوابستنC
 • شروع پرمایه "به چه فکر می کنید؟" - صفحه 52

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

تک سوال همه فن حریف

مشاهده محتوابستنD
 • تک سوال همه فن حریف - صفحه 70

  رایگان
  نمایش

چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید

مشاهده محتوابستنE
 • چطور به تیمتان کمک کنید تا تمرکز کنید - صفحه 94

  رایگان
  نمایش

مقدار گاما

مشاهده محتوابستنF
 • مقدار گاما - صفحه 116

  رایگان
  نمایش

مثلث نمایشی

مشاهده محتوابستنG
 • مثلث نمایشی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش شکنجه گر - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش منجی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش
 • مثلث نمایشی - نقش قربانی - صفحه 68

  رایگان
  نمایش

چطور مفیدتر باشیم

مشاهده محتوابستنH
 • چطور مفیدتر باشیم ( به جای "مفید") - صفحه 138

  رایگان
  نمایش

چطور پاسخ منفی بدهید

مشاهده محتوابستنI
 • چطور پاسخ منفی بدهید(وقتی که نمی توانید پاسخ منفی بدهید) - صفحه 158

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنJ
 • آتشبار برنامه‌ریزی و اجرای تفکر استراتژیک - صفحه 78

  رایگان
  نمایش

تداوم ببخشید

مشاهده محتوابستنA
 • تداوم ببخشید - صفحه 174

  رایگان
  نمایش
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

16 فیلم آموزشی که در ادامه به طور رایگان قابل مشاهده است جزئی از فرآیند یادگیری عمیق کتاب راه و رسم مربیگری است.

اگر شما در مقام مدیر در کسب و کاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید کتاب راه و رسم مربیگری مناسب شماست.

برای درک عمیق مفاهیم مطرح شده در فیلم های زیر پیشنهاد می شود ابتدا کتاب راه و رسم مربیگری را بخوانید و سپس فیلم های زیر را مشاهده کنید. این دوره به افرادی که به مباحث منابع انسانی، رهبری، کارتیمی و مربیگری علاقه مندند پیشنهاد می شود. 

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان

توضیحات

16 فیلم آموزشی که در ادامه به طور رایگان قابل مشاهده است جزئی از فرآیند یادگیری عمیق کتاب راه و رسم مربیگری است.

اگر شما در مقام مدیر در کسب و کاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید کتاب راه و رسم مربیگری مناسب شماست.

برای درک عمیق مفاهیم مطرح شده در فیلم های زیر پیشنهاد می شود ابتدا کتاب راه و رسم مربیگری را بخوانید و سپس فیلم های زیر را مشاهده کنید. این دوره به افرادی که به مباحث منابع انسانی، رهبری، کارتیمی و مربیگری علاقه مندند پیشنهاد می شود. 

دوره های آموزش مجازی منابع انسانی مرتبط با این دوره: 

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی 

دوره آموزشی تست های منابع انسانی Holland و Disc 

دوره آموزشی اصول مصاحبه استخدامی 

دوره آموزشی با کارکنان تازه وارد چه کنیم؟ 

دوره آموزشی ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان