ایده سازی غیر منتظره

امتیاز 4.5 ازمجموع 2 نفر

برای راه اندازی یک شرکت چه کارهایی باید انجام دهیم؟ این سوالی است که اکثرا پرسیده می شود و جواب های زیادی هم برای این سوال وجود دارد، اما سوال اصلی اینست که مهمترین و اساسی ترین کارها برای راه اندازی یه شرکت موفق چیست؟ در این باره کمتر جوابی شنیدید یا صحبت شده است.

39,000تومان
خرید دوره
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
1ساعت
96فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب افراد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ضد غریزه درونی

مشاهده محتوابستنB
 • کارشناس بودن مهم نیست!

  رایگان
  نمایش
 • طی کردن قدم به قدم اصول، درست یا غلط؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آیا اولین قدم تأمین سرمایه است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برای راه اندازی کار به دنبال دوز و کلک نباشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوارض جانبی یک کار جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • می شود دانشجو بود و شرکت راه اندازی کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه اندازی شرکت چقدر سخت است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایده و شریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داشتن مهارت در یک زمینه خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پاسخ به سوالات

مشاهده محتوابستنC
 • پاسخ به سوالات

  رایگان
  نمایش
 • پاسخ به سوالات بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
برای راه اندازی یک شرکت چه کارهایی باید انجام دهیم؟ این سوالی است که اکثرا پرسیده می شود و جواب های زیادی هم برای این سوال وجود دارد، اما سوال اصلی اینست که مهمترین و اساسی ترین کارها برای راه اندازی یه شرکت موفق چیست؟ در این باره کمتر جوابی شنیدید یا صحبت شده است. پل گراهام یکی از مجرب ترین موسسان و برنامه نویسان حال حاضر با به چالش کشیدن این مسئله جواب جالبی برای کارآفرینان و دانشجویان دارد. او در رابطه با راه اندازی شرکت می گوید این کار بسیار سخت و پیچیده است و عوارض جانبی زیادی را باید به جان خرید تا به موقیت برسیم. همچنین معتقد است برای رسیدن به موفقیت باید غریزه های درونی و منطقی را کنار بگذاریم و به ایده های متفاوت روی بیاوریم .
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب افراد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ضد غریزه درونی

مشاهده محتوابستنB
 • کارشناس بودن مهم نیست!

  رایگان
  نمایش
 • طی کردن قدم به قدم اصول، درست یا غلط؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آیا اولین قدم تأمین سرمایه است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برای راه اندازی کار به دنبال دوز و کلک نباشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • عوارض جانبی یک کار جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • می شود دانشجو بود و شرکت راه اندازی کرد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه اندازی شرکت چقدر سخت است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایده و شریک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داشتن مهارت در یک زمینه خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پاسخ به سوالات

مشاهده محتوابستنC
 • پاسخ به سوالات

  رایگان
  نمایش
 • پاسخ به سوالات بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پاسخ به سوالات بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

برای راه اندازی یک شرکت چه کارهایی باید انجام دهیم؟ این سوالی است که اکثرا پرسیده می شود و جواب های زیادی هم برای این سوال وجود دارد، اما سوال اصلی اینست که مهمترین و اساسی ترین کارها برای راه اندازی یه شرکت موفق چیست؟ در این باره کمتر جوابی شنیدید یا صحبت شده است. پل گراهام یکی از مجرب ترین موسسان و برنامه نویسان حال حاضر با به چالش کشیدن این مسئله جواب جالبی برای کارآفرینان و دانشجویان دارد. او در رابطه با راه اندازی شرکت می گوید این کار بسیار سخت و پیچیده است و عوارض جانبی زیادی را باید به جان خرید تا به موقیت برسیم. همچنین معتقد است برای رسیدن به موفقیت باید غریزه های درونی و منطقی را کنار بگذاریم و به ایده های متفاوت روی بیاوریم .
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش استارتاپ
ایده سازی
خلق ایده