خلق و مدیریت برند

امتیاز 4.6 ازمجموع 13 نفر
دکتر امیر اخلاصی

بازاریابی و فروش

آموزش خلق و مدیریت برند در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود.

98,000تومان
خرید دوره
98,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
12ساعت
153فراگیر

مقدمات و مفاهیم

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تبلیغات بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ارتباطات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشبرد فروش و فروش شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشبرد فروش و فروش شخصی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی -اسپانسری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی -اسپانسری بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی -اسپانسری بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی - اسپانسری بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند خلق و تقویت برند

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی بخش دوم

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برندسازی چندلایه، اهرم برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برندسازی چندلایه، اهرم برند بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش خلق و مدیریت برند در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود. آنچه در انتهای دوره می آموزید: – شناخت مفهوم برند و ویژگی های برند موفق – نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند – مراحل ایجاد برند و معرفی آن – کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در قدرتمندسازی برند

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش

مقدمات و مفاهیم

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تبلیغات بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ارتباطات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی

  رایگان
  نمایش
 • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشبرد فروش و فروش شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشبرد فروش و فروش شخصی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی -اسپانسری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی -اسپانسری بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی -اسپانسری بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بسته بندی - اسپانسری بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند خلق و تقویت برند

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس هفتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه درس نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی بخش دوم

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برندسازی چندلایه، اهرم برند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برندسازی چندلایه، اهرم برند بخش دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش خلق و مدیریت برند در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود. آنچه در انتهای دوره می آموزید: – شناخت مفهوم برند و ویژگی های برند موفق – نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند – مراحل ایجاد برند و معرفی آن – کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در قدرتمندسازی برند

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
بازاریابی و فروش