دسته‌بندی آموزش‌ها

  خلق و مدیریت برند

  امتیاز 5.0 ازمجموع 13 نفر
  دکتر امیر اخلاصی

  بازاریابی و فروش

  آموزش خلق و مدیریت برند در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود.

  هزینه دوره:98000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 98000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  3جلسه
  12ساعت
  143فراگیر

  مقدمات و مفاهیم

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • جزوه درس دوم

  • مقدمه

  • مقدمه بخش دوم

  • مقدمه بخش سوم

  • مقدمه بخش چهارم

  • تبلیغات

  • تبلیغات بخش دوم

  ارتباطات بازاریابی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس سوم

  • جزوه درس چهارم

  • جزوه درس پنجم

  • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی

  • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی بخش دوم

  • پیشبرد فروش و فروش شخصی

  • پیشبرد فروش و فروش شخصی بخش دوم

  • بسته بندی -اسپانسری

  • بسته بندی -اسپانسری بخش دوم

  • بسته بندی -اسپانسری بخش سوم

  • بسته بندی - اسپانسری بخش چهارم

  • آزمون 1

  فرآیند خلق و تقویت برند

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس ششم

  • جزوه درس هفتم

  • جزوه درس هشتم

  • جزوه درس نهم

  • برندسازی

  • برندسازی بخش دوم

  • برندسازی بخش سوم

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش دوم

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش سوم

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش چهارم

  • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی

  • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش دوم

  • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش سوم

  • برندسازی چندلایه، اهرم برند

  • برندسازی چندلایه، اهرم برند بخش دوم

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  آموزش خلق و مدیریت برند در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود. آنچه در انتهای دوره می آموزید: – شناخت مفهوم برند و ویژگی های برند موفق – نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند – مراحل ایجاد برند و معرفی آن – کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در قدرتمندسازی برند

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمات و مفاهیم

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • جزوه درس دوم

  • مقدمه

  • مقدمه بخش دوم

  • مقدمه بخش سوم

  • مقدمه بخش چهارم

  • تبلیغات

  • تبلیغات بخش دوم

  ارتباطات بازاریابی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس سوم

  • جزوه درس چهارم

  • جزوه درس پنجم

  • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی

  • بازاریابی مستقیم و روابط عمومی بخش دوم

  • پیشبرد فروش و فروش شخصی

  • پیشبرد فروش و فروش شخصی بخش دوم

  • بسته بندی -اسپانسری

  • بسته بندی -اسپانسری بخش دوم

  • بسته بندی -اسپانسری بخش سوم

  • بسته بندی - اسپانسری بخش چهارم

  • آزمون 1

  فرآیند خلق و تقویت برند

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس ششم

  • جزوه درس هفتم

  • جزوه درس هشتم

  • جزوه درس نهم

  • برندسازی

  • برندسازی بخش دوم

  • برندسازی بخش سوم

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش دوم

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش سوم

  • فرآیند برندسازی، 1- موقعیت یابی بخش چهارم

  • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی

  • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش دوم

  • فرآیند برندسازی، 2-3- هویت و تصویرسازی بخش سوم

  • برندسازی چندلایه، اهرم برند

  • برندسازی چندلایه، اهرم برند بخش دوم

  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  آموزش خلق و مدیریت برند در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود. آنچه در انتهای دوره می آموزید: – شناخت مفهوم برند و ویژگی های برند موفق – نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند – مراحل ایجاد برند و معرفی آن – کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در قدرتمندسازی برند

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بازاریابی
  بازاریابی و فروش