مدیریت تبلیغات

دکتر امیر اخلاصی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.8 ازمجموع 13 نفر
570,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تبلیغات چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزش مجازی مدیریت تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • برند چیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین استراتژی تبلیغ

مشاهده محتوابستنB
 • پیام خلاقانه تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پیام تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش 3 مرحله ای تدوین پیام تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • بررسی استراتژی تبلیغاتی برندهای ایرانی و خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی رفتار مشتری در بازاریابی و تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ مشتری به پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژی تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای تبلیغات

مشاهده محتوابستنC
 • تبلیغات خلاق pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات محیطی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایده پردازی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • گروه ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان سازی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سبک های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لحن و سبک پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه متن تبلیغات را بنویسیم؟ (کپی رایتینگ)

  رایگان
  نمایش
 • نوشتن متن تبلیغات چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن متن تبلیغات پوستر بروشور یا کاتالوگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی تبلیغات برای تلویزیون و رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرافیک تبلیغات و ویژگی های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد و بررسی تبلیغات محیطی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات تیزری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یکپارچگی و انسجام در تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون اجرای تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رسانه های تبلیغاتی (بستر تبلیغ)

مشاهده محتوابستنD
 • ویژگی رسانه های تبلیغاتی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (روزنامه) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (مجله و دیگر نشریات) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (رادیو)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (تلویزیون)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی (بیلبورد بنر پوستر)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های رسانه های تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • طبقه بندی رسانه ها

  رایگان
  نمایش
 • نفوذ رسانه های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی روزنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی مجله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تبلیغ در مجلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی دایرکتوری مثل کتاب اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی یا برودکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی انبوه رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2 بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
570,000تومان
خرید دوره
4جلسه
9ساعت و 40 دقیقه
241فراگیر

تبلیغات چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی دوره آموزش مجازی مدیریت تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • برند چیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تدوین استراتژی تبلیغ

مشاهده محتوابستنB
 • پیام خلاقانه تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی پیام تبلیغ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • استراتژی پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش 3 مرحله ای تدوین پیام تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • بررسی استراتژی تبلیغاتی برندهای ایرانی و خارجی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بررسی رفتار مشتری در بازاریابی و تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پاسخ مشتری به پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی فروش در تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب استراتژی تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون استراتژی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای تبلیغات

مشاهده محتوابستنC
 • تبلیغات خلاق pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیام تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات محیطی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایده پردازی تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • گروه ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های ایده پردازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرای پیام تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • داستان سازی تبلیغات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع سبک های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لحن و سبک پیام تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه متن تبلیغات را بنویسیم؟ (کپی رایتینگ)

  رایگان
  نمایش
 • نوشتن متن تبلیغات چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نوشتن متن تبلیغات پوستر بروشور یا کاتالوگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی تبلیغات برای تلویزیون و رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گرافیک تبلیغات و ویژگی های آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقد و بررسی تبلیغات محیطی در ایران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات تیزری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • یکپارچگی و انسجام در تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون اجرای تبلیغ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

رسانه های تبلیغاتی (بستر تبلیغ)

مشاهده محتوابستنD
 • ویژگی رسانه های تبلیغاتی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (روزنامه) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی (مجله و دیگر نشریات) pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (رادیو)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی (تلویزیون)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی (بیلبورد بنر پوستر)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های رسانه های تبلیغاتی

  رایگان
  نمایش
 • طبقه بندی رسانه ها

  رایگان
  نمایش
 • نفوذ رسانه های تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی روزنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی مجله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های تبلیغ در مجلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های چاپی دایرکتوری مثل کتاب اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی یا برودکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی انبوه رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های پخشی رادیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های برودکست 2 بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رسانه های محیطی بخش سه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آموزش مدیریت تبلیغات و پیام در این دوره با انواع روش های تبلیغ و ترویج محصولات سازمان آشنا می شوید و با به کارگیری صحیح و موثر آنها به شناخته شدن بیشتر در بازار، جذب مشتریان بیشتر و وفادارتر و فروش بهتر محصولات خود کمک می کنید.

پیش نیاز این دوره آموزش انلاین:هم نیاز این دوره آموزش انلاین:


آنچه در پایان دوره می آموزید: 

 1. خلق و راهبری کمپین های تبلیغاتی موثر و خلاق
 2. استراتژی های مختلف تبلیغی و ترویجی
 3. استراتژی خلق ایده و پیام های تبلیغاتی موثر
 4. شناخت انواع رسانه ها و نحوه تبلیغات 

برند چیست؟

ادراک از برند به چه معناست؟

ارتباط با بازار یعنی چه؟

حس برند چیست؟

پیام برند چه می گوید؟

چگونه استراتژی پیام تبلیغاتی را بسازیم؟

بینش مشتری چیست؟

چطوری بینش مشتری را پیدا کنیم؟

پیشنهاد استثنایی فروش یا USP یعنی چه؟

چگونه برای محصولات مان در تبلیغات و برندسازی از روایت یا داستان سازی استفاده کنیم؟


هدف از تبلیغات چیست؟

 • مسیر آگاهی رسانی به مشتری
 • مسیر تاثیر گذاری بر مشتری
 • مسیر تغییر رفتار مشتری

در آگاهی رسانی به مشتری قصد داریم به مشتریان مزایای محصول یاد دادن روش استفاده از محصول را نیز با مشتری اعلام می کنیم.


در مسیر تاثیر گذاری بر مشتری تلاش می کنیم تصویر از برند در ذهن مشتری ایجاد کنیم یا اگر تصویر اشتباهی برای او شکل گرفته آن را تغییر دهیم.

 و در مسیر رفتاری قصد داریم تا مشتری را متقاعد به استفاده از محصول کنیم

چگونه باید از عکس و متن در تبلیغات بنری، پوستر، کاتالوگ، بروشور(تبلیغات چاپی) و تبلیغات محیطی استفاده کنیم؟

چند سبک تبلیغاتی داریم و هر کدام چه کاربردهای دارند؟

 • اعلام خبری
 • درام
 • حمایت افراد مشهور و محبوب
 • صحبت با مردم
 • سبک زندگی
 • مشکل و راه حل
 • مقایسه با رغیب
 • نمایش
 • تصویر و توضیحات کنار عکس
 • شوخ طبعی
 • آواز
 • انیمیشن یا کارتون

چه لحن های در پیام برند و تبلیغات وجود دارد؟

اجزای یک نوشته تبلیغاتی چیست؟

معرفی قیف فروش و حرکت مشتری بر اساس پبام تبلیغ به سمت خرید کالا یا خدمات

تفاوت متن تبلیغ در رسانه های چاپی و دیگر رسانه ها همچون تلویزیون و تبلیغات اینترنتی چیست؟

چه نکاتی را باید رعایت کرد تا تبلیغات ما به یادماندنی شود؟

چگونه انسجام و یکپارچگی در تبلیغات را رعایت کنیم

بررسی تبلیغات خودرو هامر

معرفی انواع استراتژی های روانی فروش در تبلیغات

انواع رسانه های تبلیغاتی کلان چیست؟

 1. رسانه های چاپی (print media) مثل روزنامه و مجله
 2. رسانه های پخشی (broadcast media) مثل تلویزیون و رایو
 3. رسانه های محیطی (place baced media) مثل بیلبورد و بنر
 4. رسانه های تعاملی (interactive media) مثل اینترنت و تلفن

طبقه بندی رسانه های از به 3 روش کلی است:

 1. دسترسی به رسانه
 2. آدرس مشتری
 3. قابلیت تعامل رسانه

ویژگی های از رسانه که باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم تا تاثیر رسانه بیشتر شود:

 • عادات رسانه ای مشتری
 • تمرکز مشتری به رسانه
 • کیفیت رسانه ای مشتری با توجه به نوع محصول تبلیغ شده

نفوذ رسانه چیست؟ و چگونه نفوذ رسانه را می توان افزایش داد؟

مخاطبین هر کدام از رسانه های چه کسانی هستند؟

قیمت گذاری در تبلیغات در رسانه ها تحت تاثیر چه عواملی هستند؟

نقاط ضعف و قوت هر کدام ازرسانه های تبلیغاتی

توضیحات

آموزش مدیریت تبلیغات و پیام در این دوره با انواع روش های تبلیغ و ترویج محصولات سازمان آشنا می شوید و با به کارگیری صحیح و موثر آنها به شناخته شدن بیشتر در بازار، جذب مشتریان بیشتر و وفادارتر و فروش بهتر محصولات خود کمک می کنید.

پیش نیاز این دوره آموزش انلاین:هم نیاز این دوره آموزش انلاین:


آنچه در پایان دوره می آموزید: 

 1. خلق و راهبری کمپین های تبلیغاتی موثر و خلاق
 2. استراتژی های مختلف تبلیغی و ترویجی
 3. استراتژی خلق ایده و پیام های تبلیغاتی موثر
 4. شناخت انواع رسانه ها و نحوه تبلیغات 

برند چیست؟

ادراک از برند به چه معناست؟

ارتباط با بازار یعنی چه؟

حس برند چیست؟

پیام برند چه می گوید؟

چگونه استراتژی پیام تبلیغاتی را بسازیم؟

بینش مشتری چیست؟

چطوری بینش مشتری را پیدا کنیم؟

پیشنهاد استثنایی فروش یا USP یعنی چه؟

چگونه برای محصولات مان در تبلیغات و برندسازی از روایت یا داستان سازی استفاده کنیم؟


هدف از تبلیغات چیست؟

 • مسیر آگاهی رسانی به مشتری
 • مسیر تاثیر گذاری بر مشتری
 • مسیر تغییر رفتار مشتری

در آگاهی رسانی به مشتری قصد داریم به مشتریان مزایای محصول یاد دادن روش استفاده از محصول را نیز با مشتری اعلام می کنیم.


در مسیر تاثیر گذاری بر مشتری تلاش می کنیم تصویر از برند در ذهن مشتری ایجاد کنیم یا اگر تصویر اشتباهی برای او شکل گرفته آن را تغییر دهیم.

 و در مسیر رفتاری قصد داریم تا مشتری را متقاعد به استفاده از محصول کنیم

چگونه باید از عکس و متن در تبلیغات بنری، پوستر، کاتالوگ، بروشور(تبلیغات چاپی) و تبلیغات محیطی استفاده کنیم؟

چند سبک تبلیغاتی داریم و هر کدام چه کاربردهای دارند؟

 • اعلام خبری
 • درام
 • حمایت افراد مشهور و محبوب
 • صحبت با مردم
 • سبک زندگی
 • مشکل و راه حل
 • مقایسه با رغیب
 • نمایش
 • تصویر و توضیحات کنار عکس
 • شوخ طبعی
 • آواز
 • انیمیشن یا کارتون

چه لحن های در پیام برند و تبلیغات وجود دارد؟

اجزای یک نوشته تبلیغاتی چیست؟

معرفی قیف فروش و حرکت مشتری بر اساس پبام تبلیغ به سمت خرید کالا یا خدمات

تفاوت متن تبلیغ در رسانه های چاپی و دیگر رسانه ها همچون تلویزیون و تبلیغات اینترنتی چیست؟

چه نکاتی را باید رعایت کرد تا تبلیغات ما به یادماندنی شود؟

چگونه انسجام و یکپارچگی در تبلیغات را رعایت کنیم

بررسی تبلیغات خودرو هامر

معرفی انواع استراتژی های روانی فروش در تبلیغات

انواع رسانه های تبلیغاتی کلان چیست؟

 1. رسانه های چاپی (print media) مثل روزنامه و مجله
 2. رسانه های پخشی (broadcast media) مثل تلویزیون و رایو
 3. رسانه های محیطی (place baced media) مثل بیلبورد و بنر
 4. رسانه های تعاملی (interactive media) مثل اینترنت و تلفن

طبقه بندی رسانه های از به 3 روش کلی است:

 1. دسترسی به رسانه
 2. آدرس مشتری
 3. قابلیت تعامل رسانه

ویژگی های از رسانه که باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم تا تاثیر رسانه بیشتر شود:

 • عادات رسانه ای مشتری
 • تمرکز مشتری به رسانه
 • کیفیت رسانه ای مشتری با توجه به نوع محصول تبلیغ شده

نفوذ رسانه چیست؟ و چگونه نفوذ رسانه را می توان افزایش داد؟

مخاطبین هر کدام از رسانه های چه کسانی هستند؟

قیمت گذاری در تبلیغات در رسانه ها تحت تاثیر چه عواملی هستند؟

نقاط ضعف و قوت هر کدام ازرسانه های تبلیغاتی