مدیریت برند

دکتر امیر اخلاصی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.4 ازمجموع 49 نفر
530,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

برند چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • چرا برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار های برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش ویژه برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • بررسی بهترین تبلیغ قرن 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارتباطات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • بازاریابی مستقیم pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خدمات مشتریان pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی مستقیم

  رایگان
  نمایش
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • باشگاه مشتریان - خدمات مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند برندسازی

مشاهده محتوابستنC
 • ویژگی های برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قول برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت‌یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هویت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویرسازی برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلق ذهنیت و ادراک مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی چندلایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
530,000تومان
خرید دوره
3جلسه
5ساعت و 8 دقیقه
457فراگیر

برند چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • چرا برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار های برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش ویژه برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • بررسی بهترین تبلیغ قرن 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارتباطات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • بازاریابی مستقیم pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خدمات مشتریان pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی مستقیم

  رایگان
  نمایش
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • باشگاه مشتریان - خدمات مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند برندسازی

مشاهده محتوابستنC
 • ویژگی های برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قول برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت‌یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هویت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویرسازی برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلق ذهنیت و ادراک مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی چندلایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود.

دوره های آموزشی مرتبط با این دوره:

پیش نیاز مدیریت بازاریابی

هم نیاز مدیریت تبلیغات

آنچه در انتهای دوره می آموزید:

 1. شناخت مفهوم برند و ویژگی های برند موفق
 2. نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند
 3. مراحل ایجاد برند و معرفی آن
 4. کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در قدرتمندسازی برند
 5. اجزای برند سازی چیست؟
 6. بال های اصلی در برند سازی
 7. پیام برند یعنی چه؟
 8. تجربه برند چیست؟
 9. حس برند چگونه است؟
 10. تفاوت بین مدیریت محصول و مدیریت برند

ابزارهای برند سازی:

 • تبلیغات
 • روابط عمومی
 • پیشبرد فروش
 • بازاریابی مستقیم
 • فروشی شخصی
 • بسته بندی
 • حامی گری یا اسپانسرشیپ
 • خدمات مشتریان

ارزش ویژه برند چیست؟

 • آگاهی از برند
 • کیفیت ادراک شده
 • سهم بازار برند
 • وفاداری مشتری

ارزیابی تبلیغات چگونه می تواند باشد؟

چرا علی رغم عملکرد پایین تبلیغات اما هنوز پا فشاری در این امر زیاد است؟

بررسی تبلیغات مطالعه موردی فولکس

معرفی انواع روش های بازاریابی مستقیم:

 1. بازاریابی کیوسکی
 2. بازاریابی کاتالوگی
 3. بازاریابی الکترونی
 4. بازاریابی تلفنی

موارد استفاده از روابط عمومی چیست؟

ویژگی روابط عمومی در چیست؟

اعتبار برند چیست؟

 مطالعه موردی قرص ویاگرا از کمپانی فایزر

 انواع روش های پیشبرد فروش:

 1. کوپن
 2. نمونه محصول
 3. تخفیف
 4. غنی سازی محصول
 5. هدیه
 6. جایزه
 7. POP
 8. قرعه کشی
 9. باشگاه مشتریان
 10. فروش اقساطی

معرفی برنامه اسپانسرشیپ نایک و تایگر وودز

ویروس ادراکی چیست؟ و چگونه باید در برابر آن مقاومت کرد؟

وظیفه برند چیست؟

اهمیت جنبه های ناملموس برند و ادراک مشتری از برند ما چگونه است؟

قول برند چیست و چطوری جا می افتد؟

المان های برند چیست؟ و چجوری کار می کنند؟

مطالعه موردی (کیس) 

 1. برندهای خودرو سازی مثل کوروت - ولوو - لکسوس
 2. شرکت های فیلم سازی همچون دیزنی
 3. شرکت های تولید سیگار همچون مارلبرو
 4. شرکت های تولید کننده کفش همچون نایکی و دکتر شول
 5. شرکت های کامپیوتری همچون اینتل و اپل

انواع موقیت یابی مارک محصول:

 1. بر اساس طبقه بندی
 2. بر اساس تصویر
 3. بر اساس ویژگی های منحصر به فرد محصول
 4. بر اساس مزایای کالا
 5. بر اساس مصرف کنندگان

نقسه ادراکی مشتری چیست؟ و چطور ترسیم می شود؟

رقبای اصلی ما چه کسانی هستند؟ و آنها را چگونه پیدا کنیم؟

چه زمانی باید به فکر جایگاه یابی مجدد بیوفتیم؟ و چگونه آن را مدیریت کنیم؟

ارکان اصلی جایگاه یابی در برندسازی چیست؟

 • نام تجاری
 • سمبل تجاری

ویژگی های که یک نام تجاری می تواند داشته باشد؟

 • ویژگی محصول
 • تداعی معنا
 • تمایز محصول
 • سادگی 

مشتری مداری از چه ارکانی تشکیل شده است؟

 1. انسجام در کار
 2. در دسترس مشتری بودن
 3. پاسخ گو بودن در برابر ذی نفعان
 4. تعهد به مشتری و محصول

برند سازی چند لایه، حداکثر چه تعداد لایه دارد؟ و هر کدام نماد چه چیزی هستند؟

اهرم برند از چه اجزای تشکیل شده است؟ و هر کدام چه وظایفی دارند؟

مواد تشکیل دهنده برند (brand ingredient) چیست؟

گسترش برند (brand extension) چطوری می شود از آن استفاده کرد؟

معرفی co-branding و خاصیت آن در بازاریابی

تبلیغات مشترک چه تاثیراتی بر برند دارد؟ و باعث رشد محصول می گردد؟

توضیحات

در این دوره با اصول ارتباطات بازاریابی و تبلیغات آشنا می شوید و با شناخت برند و فرآیند برندسازی قادر به معرفی هرچه بیشتر و بهتر سازمان و محصولات خود خواهید بود.

دوره های آموزشی مرتبط با این دوره:

پیش نیاز مدیریت بازاریابی

هم نیاز مدیریت تبلیغات

آنچه در انتهای دوره می آموزید:

 1. شناخت مفهوم برند و ویژگی های برند موفق
 2. نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند
 3. مراحل ایجاد برند و معرفی آن
 4. کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در قدرتمندسازی برند
 5. اجزای برند سازی چیست؟
 6. بال های اصلی در برند سازی
 7. پیام برند یعنی چه؟
 8. تجربه برند چیست؟
 9. حس برند چگونه است؟
 10. تفاوت بین مدیریت محصول و مدیریت برند

ابزارهای برند سازی:

 • تبلیغات
 • روابط عمومی
 • پیشبرد فروش
 • بازاریابی مستقیم
 • فروشی شخصی
 • بسته بندی
 • حامی گری یا اسپانسرشیپ
 • خدمات مشتریان

ارزش ویژه برند چیست؟

 • آگاهی از برند
 • کیفیت ادراک شده
 • سهم بازار برند
 • وفاداری مشتری

ارزیابی تبلیغات چگونه می تواند باشد؟

چرا علی رغم عملکرد پایین تبلیغات اما هنوز پا فشاری در این امر زیاد است؟

بررسی تبلیغات مطالعه موردی فولکس

معرفی انواع روش های بازاریابی مستقیم:

 1. بازاریابی کیوسکی
 2. بازاریابی کاتالوگی
 3. بازاریابی الکترونی
 4. بازاریابی تلفنی

موارد استفاده از روابط عمومی چیست؟

ویژگی روابط عمومی در چیست؟

اعتبار برند چیست؟

 مطالعه موردی قرص ویاگرا از کمپانی فایزر

 انواع روش های پیشبرد فروش:

 1. کوپن
 2. نمونه محصول
 3. تخفیف
 4. غنی سازی محصول
 5. هدیه
 6. جایزه
 7. POP
 8. قرعه کشی
 9. باشگاه مشتریان
 10. فروش اقساطی

معرفی برنامه اسپانسرشیپ نایک و تایگر وودز

ویروس ادراکی چیست؟ و چگونه باید در برابر آن مقاومت کرد؟

وظیفه برند چیست؟

اهمیت جنبه های ناملموس برند و ادراک مشتری از برند ما چگونه است؟

قول برند چیست و چطوری جا می افتد؟

المان های برند چیست؟ و چجوری کار می کنند؟

مطالعه موردی (کیس) 

 1. برندهای خودرو سازی مثل کوروت - ولوو - لکسوس
 2. شرکت های فیلم سازی همچون دیزنی
 3. شرکت های تولید سیگار همچون مارلبرو
 4. شرکت های تولید کننده کفش همچون نایکی و دکتر شول
 5. شرکت های کامپیوتری همچون اینتل و اپل

انواع موقیت یابی مارک محصول:

 1. بر اساس طبقه بندی
 2. بر اساس تصویر
 3. بر اساس ویژگی های منحصر به فرد محصول
 4. بر اساس مزایای کالا
 5. بر اساس مصرف کنندگان

نقسه ادراکی مشتری چیست؟ و چطور ترسیم می شود؟

رقبای اصلی ما چه کسانی هستند؟ و آنها را چگونه پیدا کنیم؟

چه زمانی باید به فکر جایگاه یابی مجدد بیوفتیم؟ و چگونه آن را مدیریت کنیم؟

ارکان اصلی جایگاه یابی در برندسازی چیست؟

 • نام تجاری
 • سمبل تجاری

ویژگی های که یک نام تجاری می تواند داشته باشد؟

 • ویژگی محصول
 • تداعی معنا
 • تمایز محصول
 • سادگی 

مشتری مداری از چه ارکانی تشکیل شده است؟

 1. انسجام در کار
 2. در دسترس مشتری بودن
 3. پاسخ گو بودن در برابر ذی نفعان
 4. تعهد به مشتری و محصول

برند سازی چند لایه، حداکثر چه تعداد لایه دارد؟ و هر کدام نماد چه چیزی هستند؟

اهرم برند از چه اجزای تشکیل شده است؟ و هر کدام چه وظایفی دارند؟

مواد تشکیل دهنده برند (brand ingredient) چیست؟

گسترش برند (brand extension) چطوری می شود از آن استفاده کرد؟

معرفی co-branding و خاصیت آن در بازاریابی

تبلیغات مشترک چه تاثیراتی بر برند دارد؟ و باعث رشد محصول می گردد؟