مدیریت برند

دکتر امیر اخلاصی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.3 ازمجموع 55 نفر
690,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

برند چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • چرا برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار های برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش ویژه برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • بررسی بهترین تبلیغ قرن 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارتباطات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • بازاریابی مستقیم pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خدمات مشتریان pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی مستقیم

  رایگان
  نمایش
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • باشگاه مشتریان - خدمات مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند برندسازی

مشاهده محتوابستنC
 • ویژگی های برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قول برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت‌یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هویت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویرسازی برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلق ذهنیت و ادراک مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی چندلایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
690,000تومان
خرید دوره
3جلسه
5ساعت و 8 دقیقه
477فراگیر

برند چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • چرا برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزار های برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش ویژه برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • بررسی بهترین تبلیغ قرن 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارتباطات بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • بازاریابی مستقیم pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خدمات مشتریان pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی مستقیم

  رایگان
  نمایش
 • روابط عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فروش شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بسته بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت اسپانسرشیپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • باشگاه مشتریان - خدمات مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند برندسازی

مشاهده محتوابستنC
 • ویژگی های برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندینگ pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی

  رایگان
  نمایش
 • برندسازی چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • قول برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراحل برندسازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت یابی ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت‌یابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هویت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویر برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تصویرسازی برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلق ذهنیت و ادراک مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برندسازی چندلایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهرم برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مدیریت و خلق برند، دکتر امیر اخلاصی

"برند، نه فقط در مورد محصول یا خدمات شماست. برند در مورد احساسات و ارتباطات شما با مشتریانتان است." استیو جابز سال‌ها پیش این موضوع را می‌دانست. اگر بیشتر عمیق شویم به معنای مفیدی در بطن این جمله میرسیم. این جمله نشان‌دهنده این است که برند به معنای خاصیت و احساساتی است که مشتریان نسبت به محصول یا خدمات یک شرکت تجربه می‌کنند. از دیدگاه جابز، برند بیشتر از یک لوگو یا نام تجاری است و درگیری و ارتباطات عاطفی با مشتریان را نیز شامل می‌شود. این نگرش نشان‌دهنده اهمیت ایجاد تجربه مثبت و احساسات مثبت در مشتریان به‌منظور ساختن یک برند قوی است.

استیو جابز، بنیان‌گذار شرکت آپل و یکی از شخصیت‌های برجسته صنعت فناوری، به خوبی درک می‌کرد که برند و تصویری قوی برای اپل، کلید موفقیت و پایداری آن در بازار رقابتی است. او بر این باور بود که ایجاد یک برند فوق‌العاده نه تنها محصولات اپل را از نظر تکنولوژیکی متمایز می‌کند، بلکه تجربه کاربری منحصر به فرد و ارتباطات قوی آن با مشتریان نیز نقش اساسی در موفقیتش دارد.

اما بررسی اپل را در همین جا متوقف کنیم و به موضوع محوریت اصلی دوره یعنی برند بپردازیم.

برند، یک مفهوم گسترده و چند بُعدی است که شامل عناصر مختلفی از جمله نام، نماد، پیام، ارتباطات، تجربه مشتری و وعده‌ها می‌شود. برند یک هویت و شخصیت برای یک محصول، خدمات یا سازمان است که این هویت معمولاً توسط مشتریان و جامعه تعیین می‌شود. در واقع، برند نه تنها یک محصول یا خدمت را معرفی می‌کند بلکه یک داستان و تجربه را نیز ارائه می‌دهد.

برند به عنوان یک وعده به مشتریان، نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتبار و اعتماد به سازمان یا محصول دارد. نام برند اغلب اولین انطباقی است که مشتریان با یک محصول یا سازمان دارند و ذهن آنها برند را تعریف می‌کند. همچنین، برند به مشتریان کمک می‌کند تا بین محصولات مختلف انتخاب کنند و به وفاداری به یک برند خاص برسند.

برندسازی، فرایندی است که به وسیله آن یک سازمان یا محصول تلاش می‌کند تا یک هویت منحصر به فرد ایجاد کرده و در ذهن مشتریان نقش ببندد. این فرآیند شامل انتخاب نام و نماد مناسب، تعیین پیام‌های تبلیغاتی، ارائه تجربه‌های مشتری مثبت و ایجاد ارتباطات مؤثر با مشتریان است. برندسازی نقش بسیار حیاتی در تعیین موقعیت یک محصول یا سازمان در بازار و جلب توجه مشتریان دارد.

در این دوره یکپارچه و جامع با اصول خلق و مدیریت برند آشنا می‌شوید، که این اصول بر اساس ارتباطات بازاریابی و تبلیغات ساخته شده‌اند. هدف اصلی این دوره، افزایش شناخت و ارتباطات بهینه با مخاطبان در جهت بهبود معرفی سازمان و محصولات آن می‌باشد.

در پیش‌نیازهای این دوره، مدیریت بازاریابی و تبلیغات به عنوان دو عامل اساسی مطرح شده‌اند. این ارتباط نقش مهمی در توسعه مفاهیم برندسازی و ایجاد هویت برند دارد.

آموخته‌های این دوره شامل شناخت مفهوم برند و ویژگی‌های موفق برند، نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند، مراحل ایجاد و معرفی برند، کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در تقویت برند، اجزای برندسازی، بال‌های اصلی در برندسازی، پیام برند، تجربه برند و حس برند می‌باشند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر امیر اخلاصی ارائه شده است:

 • مفهوم برندینگ
 • تأثیر تبلیغات در برندسازی
 • ارزش ویژه برند
 • بررسی بهترین تبلیغ قرن 20
 • ارتباطات بازاریابی
 • نقش بازاریابی مستقیم در ارتباطات
 • خدمات مشتریان و نقش آن در ارتباطات
 • ارتباط با روابط عمومی
 • اسپانسرشیپ و نقش آن در ارتباطات
 • فرایند برندسازی
 • ویژگی‌های برند
 • مفهوم برندینگ
 • اهمیت برندسازی
 • مراحل برندسازی
 • موقعیت‌یابی و هویت برند

دوره های آموزشی مرتبط با این دوره:

پیش نیاز مدیریت بازاریابی

هم نیاز مدیریت تبلیغات


توضیحات

مدیریت و خلق برند، دکتر امیر اخلاصی

"برند، نه فقط در مورد محصول یا خدمات شماست. برند در مورد احساسات و ارتباطات شما با مشتریانتان است." استیو جابز سال‌ها پیش این موضوع را می‌دانست. اگر بیشتر عمیق شویم به معنای مفیدی در بطن این جمله میرسیم. این جمله نشان‌دهنده این است که برند به معنای خاصیت و احساساتی است که مشتریان نسبت به محصول یا خدمات یک شرکت تجربه می‌کنند. از دیدگاه جابز، برند بیشتر از یک لوگو یا نام تجاری است و درگیری و ارتباطات عاطفی با مشتریان را نیز شامل می‌شود. این نگرش نشان‌دهنده اهمیت ایجاد تجربه مثبت و احساسات مثبت در مشتریان به‌منظور ساختن یک برند قوی است.

استیو جابز، بنیان‌گذار شرکت آپل و یکی از شخصیت‌های برجسته صنعت فناوری، به خوبی درک می‌کرد که برند و تصویری قوی برای اپل، کلید موفقیت و پایداری آن در بازار رقابتی است. او بر این باور بود که ایجاد یک برند فوق‌العاده نه تنها محصولات اپل را از نظر تکنولوژیکی متمایز می‌کند، بلکه تجربه کاربری منحصر به فرد و ارتباطات قوی آن با مشتریان نیز نقش اساسی در موفقیتش دارد.

اما بررسی اپل را در همین جا متوقف کنیم و به موضوع محوریت اصلی دوره یعنی برند بپردازیم.

برند، یک مفهوم گسترده و چند بُعدی است که شامل عناصر مختلفی از جمله نام، نماد، پیام، ارتباطات، تجربه مشتری و وعده‌ها می‌شود. برند یک هویت و شخصیت برای یک محصول، خدمات یا سازمان است که این هویت معمولاً توسط مشتریان و جامعه تعیین می‌شود. در واقع، برند نه تنها یک محصول یا خدمت را معرفی می‌کند بلکه یک داستان و تجربه را نیز ارائه می‌دهد.

برند به عنوان یک وعده به مشتریان، نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتبار و اعتماد به سازمان یا محصول دارد. نام برند اغلب اولین انطباقی است که مشتریان با یک محصول یا سازمان دارند و ذهن آنها برند را تعریف می‌کند. همچنین، برند به مشتریان کمک می‌کند تا بین محصولات مختلف انتخاب کنند و به وفاداری به یک برند خاص برسند.

برندسازی، فرایندی است که به وسیله آن یک سازمان یا محصول تلاش می‌کند تا یک هویت منحصر به فرد ایجاد کرده و در ذهن مشتریان نقش ببندد. این فرآیند شامل انتخاب نام و نماد مناسب، تعیین پیام‌های تبلیغاتی، ارائه تجربه‌های مشتری مثبت و ایجاد ارتباطات مؤثر با مشتریان است. برندسازی نقش بسیار حیاتی در تعیین موقعیت یک محصول یا سازمان در بازار و جلب توجه مشتریان دارد.

در این دوره یکپارچه و جامع با اصول خلق و مدیریت برند آشنا می‌شوید، که این اصول بر اساس ارتباطات بازاریابی و تبلیغات ساخته شده‌اند. هدف اصلی این دوره، افزایش شناخت و ارتباطات بهینه با مخاطبان در جهت بهبود معرفی سازمان و محصولات آن می‌باشد.

در پیش‌نیازهای این دوره، مدیریت بازاریابی و تبلیغات به عنوان دو عامل اساسی مطرح شده‌اند. این ارتباط نقش مهمی در توسعه مفاهیم برندسازی و ایجاد هویت برند دارد.

آموخته‌های این دوره شامل شناخت مفهوم برند و ویژگی‌های موفق برند، نکات کلیدی در خلق و مدیریت برند، مراحل ایجاد و معرفی برند، کاربرد تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در تقویت برند، اجزای برندسازی، بال‌های اصلی در برندسازی، پیام برند، تجربه برند و حس برند می‌باشند.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر امیر اخلاصی ارائه شده است:

 • مفهوم برندینگ
 • تأثیر تبلیغات در برندسازی
 • ارزش ویژه برند
 • بررسی بهترین تبلیغ قرن 20
 • ارتباطات بازاریابی
 • نقش بازاریابی مستقیم در ارتباطات
 • خدمات مشتریان و نقش آن در ارتباطات
 • ارتباط با روابط عمومی
 • اسپانسرشیپ و نقش آن در ارتباطات
 • فرایند برندسازی
 • ویژگی‌های برند
 • مفهوم برندینگ
 • اهمیت برندسازی
 • مراحل برندسازی
 • موقعیت‌یابی و هویت برند

دوره های آموزشی مرتبط با این دوره:

پیش نیاز مدیریت بازاریابی

هم نیاز مدیریت تبلیغات