رفتار مصرف کننده

استاد محمد وکیلی

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.0 ازمجموع 19 نفر
695,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

رفتار مصرف کننده چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرهنگ و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گروه و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

از نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سوپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصل انسداد و تشابه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد اصل ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یادگیری و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرطی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انگیزش و نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش نظریه مک گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف انگیزه های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شخصیت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شعار تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگرش و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خویش در موضع یابی محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موقعیت و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماهیت خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار پس از خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وفاداری مشتریان و استراتژی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
695,000تومان
خرید دوره
15جلسه
9ساعت و 28 دقیقه
574فراگیر

رفتار مصرف کننده چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • به چه سوال هایی پاسخ خواهیم داد

  رایگان
  نمایش
 • رفتار و مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مطالعه رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • منابع رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرهنگ و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنB
 • عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • فرهنگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- غیرگرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش های فرهنگی- محیط گرایانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد فرهنگ در برندهای مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آداب معاشرت اجتماعی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سن واقعی و سن ادراکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازاریابی بر اساس جنسیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موقعیت و طبقه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

گروه و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنC
 • تاثیر گروه بر رفتار مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • گروه های مرجع و تاثیرات آنها بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درجه تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل افزایش تاثیر گروه های مرجع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر رهبران ایده بر رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خرده فرهنگ مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر خانواده در رفتار مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

از نیاز تا مصرف

مشاهده محتوابستنD
 • فرآیند اجتماعی شدن مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • سوپر مارکت به عنوان کلاس درس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی بازاریابی و رهبری عقیده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پذیرش و اشاعه محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در سرعت پذیرش محصول جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک و تفسیر پیام

مشاهده محتوابستنE
 • پیچیدگی رفتاری مصرف کننده

  رایگان
  نمایش
 • قرار گرفتن در معرض اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعبیر و تفسیر پیام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصل انسداد و تشابه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد اصل ادراک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

یادگیری و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنF
 • یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شرطی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر بر یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های یادگیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انگیزش و نیاز

مشاهده محتوابستنG
 • انگیزش نظریه مک گوید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های مثبت گرای شناختی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های شناختی رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های تثبیت گرای احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انگیزه های رشد احساسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف انگیزه های خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تضاد و ناسازگاری انگیزه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیا بازاریابان نیاز خلق می کنند؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظریه مازلو

  رایگان
  نمایش

نام تجاری

مشاهده محتوابستنH
 • شخصیت مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شخصیت برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شعار تبلیغاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگرش و استراتژِی های بازاریابی

مشاهده محتوابستنI
 • هیجان در بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگرش و اجزای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عوامل موثر در ایجاد ناسازگاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندازه گیری نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژِی تغییر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ویژگی های ارتباطی موثر بر نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد جاذبه ها در تبلیغات

  رایگان
  نمایش
 • تکنیک های تبلیغاتی در مدیریت نگرش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سبک زندگی

مشاهده محتوابستنJ
 • برداشت از خود

  رایگان
  نمایش
 • برداشت از خویش در موضع یابی محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سبک زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

موقعیت و رفتار مصرف کننده

مشاهده محتوابستنA
 • عوامل تاثیرگذار موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر اساس عوامل موقعیتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد عوامل موقعیتی در تدوین استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تصمیم گیری و کاربرد آن در بازاریابی

مشاهده محتوابستنB
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تشخیص مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد تشخیص مساله در استراتژی بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جستجوی اطلاعات

مشاهده محتوابستنC
 • جمع آوری اطلاعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی های بازاریابی بر مبنای الگوی جستجو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی انتخاب گزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای ارزیابی از نظر مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل رفتاری مصرف کننده در خرید

مشاهده محتوابستنD
 • اول محصول یا فروشگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیر ویژگی های مصرف کننده در انتخاب مرکز خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ماهیت خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • رفتار پس از خرید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نارضایتی مصرف کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دسته بندی مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • وفاداری مشتریان و استراتژی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون نهایی دوره آموزشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

مدیریت رفتار مصرف کننده یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

در این دوره آموزشی می آموزیم

 1. تاثیر برند بر مشتری چیست؟
 2. تبلیغات دهان به دهان چطوری کار می کند
 3. چرا مصرف کننده خرید می کند؟
 4. فرَآیند خرید چه مراحلی دارد؟
 5. رفتار خرید با رفتار مصرف کننده چه تفاوت های دارد؟
 6. هدف از خرید چیست؟
 7. چزا برخی از برند ها شکست می خورنددر حالی که کیفیت بالا و قیمت مناسبی دارند
 8. رفتار مصرف کننده علم است با هنر؟
 9. هدف از این درس چیست؟
 10. اهمیت زنان در بازار مصرفی
 11. تاثیر کودکان در خرید

تفاوت های رفتار خرید بین مردان و زنان چیست؟

جامعه موفقیت گرا چیست و تاثیر آن بر رفتار خریدار چگونه است؟

شفافیت موقیت اجتماعی منجر به چه می شود؟

معرفی تحقیقات اش ASCH

انواع گروه های مرجع

 • گروه مرجع آمالی Aspiration
 • گروه مرجع گسسته Dissosiative

تحقیقات بنز و فورد در واکنش مصرف کننده به برند

تبلبغات پژوه 206 در هند و کاربرد گروه های مرجع

آیا گروه های مرجع در همه خرید های تاثیر گذارند و کجا موثراند؟

معرفی درگیری ذهنی در خرید

معرفی سبک بازاریابی موتور هارلی دیویدسون و جامعه برند

نقش های مختلف که افراد بر خرید می گذارند

بازاریابی ویروسی چیست و چگونه شکل می گیرند

مراحل پذیرش محصول چیست؟

 1. آگاهی 
 2. علاقه مندی
 3. ارزیابی
 4. تست محصول

عوامل موثر بر پذیرش محصول چیست؟

 • مزیت نسبی محصول به دیگر محصولات
 • سازگاری محصول با خریدار
 • سادگی کالا
 • بخش پذیری خدمات و کالا
 • ارتیاط پذیری محصول با مصرف کننده

اعتیاد به خرید یا مصرف چیست؟

چرا تصمیم گیری بیشتر احساسی است تا منطقی؟

اطلاعات بر رفتار خرید چه تاثیری دارد؟

دفاع ادراکی چیست و چگونه با آن برخورد کنیم؟

تاثیر بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ بر تحقیقات بازاریابی و رفتار مشتری چیست؟

چگونه تبلیغات کنیم بر اساس مطالعات رفتار مصرف کننده تا اثر بخشی بیشتری داشته باشیم؟

زنان در تبلیغات و ترویج و پیشبرد فروش چه تاثیراتی دارند؟

طراحی فروشگاه های خرده فروشی چطوری یاشد تا فروش بالاتر برود؟

روش های ارزیابی عملکرد تبلیغات

 1. استارچ اسکورز
 2. یاداوری پس از یک روز یا DAR
 3. گروه کانونی یا focus group

انواع شرطی شدن در رفتار خریدار چگونه موثر است؟

 1. شرطی شدن کلاسیک
 2. شرطی شدن فعال

انواع یادگیری در مصرف کننده 

 • یادگیری حاصل از نکرار
 • یادگیری استدلالی استقرایی
 • یادگیری به واسطه الگو برداری

عوامل موثر بر یادگیری در خریدار

 • میزان اهمیت موضوع
 • مقدار درگیری
 • خلق و خوی افراد
 • عوامل تقویتی
 • تکرار تبلیغات
 • تصویر سازی ذهنی کدگذاری

اهمیت مدل رفتاری دیسک در بازاریابی و فروش

ارتیاط بین مدل انگیزشی مازلو و سطوح سازمانی در فروش سازمانی یا B2B 

طراحی محصول و الگوی انگیزه مازلو

ارتباط بین طراحی کالا و خدمات با نظریه انگیزشی مک گویید

مدل پنج بزرگ یا BIG 5 و ارتباطش با بازاریابی

بررسی شخصیت برند بنز بی ام و و جیپ

چطوری نگرش مشتری را نسبت به برند خود تغییر دهیم؟

عوامل جذاب در تبلیغات و برند سازی چیست؟

 1. جاذبه ترس
 2. جاذبه کمدی و ترس
 3. تبلیغات مقایسه ای
 4. جاذبه عاطفی و احساسی

تاثیر رنگها بر رفتار خریدار

اثر موسیقی بر مشتری

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

مدیریت رفتار مصرف کننده یکی از فاکتورهای مهم در طراحی برنامه های بازاریابی و پیشبرد فروش، درک صحیح از نحوه شکل گیری رفتار مصرف کننده است. اینکه چرا مصرف کننده یک محصول خاص را انتخاب می کند؟ فرآیند خرید مورد پسند او چیست؟ و ما به عنوان فروشنده و تولیدکننده چطور می توانیم بر رفتار او تاثیر بگذاریم و آن را مدیریت و هدایت کنیم؟ دوره رفتار مصرف کننده به شما کمک می کند تا دلایل انتخاب یک برند یا محصول خاص توسط مشتری و دلایل وفاداری او را درک کنید و بدانید در تدوین و طرح ریزی استراتژی های بازاریابی و فروش از چه عوامل روان شناختی، رفتاری و اجتماعی باید استفاده کنید.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

در این دوره آموزشی می آموزیم

 1. تاثیر برند بر مشتری چیست؟
 2. تبلیغات دهان به دهان چطوری کار می کند
 3. چرا مصرف کننده خرید می کند؟
 4. فرَآیند خرید چه مراحلی دارد؟
 5. رفتار خرید با رفتار مصرف کننده چه تفاوت های دارد؟
 6. هدف از خرید چیست؟
 7. چزا برخی از برند ها شکست می خورنددر حالی که کیفیت بالا و قیمت مناسبی دارند
 8. رفتار مصرف کننده علم است با هنر؟
 9. هدف از این درس چیست؟
 10. اهمیت زنان در بازار مصرفی
 11. تاثیر کودکان در خرید

تفاوت های رفتار خرید بین مردان و زنان چیست؟

جامعه موفقیت گرا چیست و تاثیر آن بر رفتار خریدار چگونه است؟

شفافیت موقیت اجتماعی منجر به چه می شود؟

معرفی تحقیقات اش ASCH

انواع گروه های مرجع

 • گروه مرجع آمالی Aspiration
 • گروه مرجع گسسته Dissosiative

تحقیقات بنز و فورد در واکنش مصرف کننده به برند

تبلبغات پژوه 206 در هند و کاربرد گروه های مرجع

آیا گروه های مرجع در همه خرید های تاثیر گذارند و کجا موثراند؟

معرفی درگیری ذهنی در خرید

معرفی سبک بازاریابی موتور هارلی دیویدسون و جامعه برند

نقش های مختلف که افراد بر خرید می گذارند

بازاریابی ویروسی چیست و چگونه شکل می گیرند

مراحل پذیرش محصول چیست؟

 1. آگاهی 
 2. علاقه مندی
 3. ارزیابی
 4. تست محصول

عوامل موثر بر پذیرش محصول چیست؟

 • مزیت نسبی محصول به دیگر محصولات
 • سازگاری محصول با خریدار
 • سادگی کالا
 • بخش پذیری خدمات و کالا
 • ارتیاط پذیری محصول با مصرف کننده

اعتیاد به خرید یا مصرف چیست؟

چرا تصمیم گیری بیشتر احساسی است تا منطقی؟

اطلاعات بر رفتار خرید چه تاثیری دارد؟

دفاع ادراکی چیست و چگونه با آن برخورد کنیم؟

تاثیر بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ بر تحقیقات بازاریابی و رفتار مشتری چیست؟

چگونه تبلیغات کنیم بر اساس مطالعات رفتار مصرف کننده تا اثر بخشی بیشتری داشته باشیم؟

زنان در تبلیغات و ترویج و پیشبرد فروش چه تاثیراتی دارند؟

طراحی فروشگاه های خرده فروشی چطوری یاشد تا فروش بالاتر برود؟

روش های ارزیابی عملکرد تبلیغات

 1. استارچ اسکورز
 2. یاداوری پس از یک روز یا DAR
 3. گروه کانونی یا focus group

انواع شرطی شدن در رفتار خریدار چگونه موثر است؟

 1. شرطی شدن کلاسیک
 2. شرطی شدن فعال

انواع یادگیری در مصرف کننده 

 • یادگیری حاصل از نکرار
 • یادگیری استدلالی استقرایی
 • یادگیری به واسطه الگو برداری

عوامل موثر بر یادگیری در خریدار

 • میزان اهمیت موضوع
 • مقدار درگیری
 • خلق و خوی افراد
 • عوامل تقویتی
 • تکرار تبلیغات
 • تصویر سازی ذهنی کدگذاری

اهمیت مدل رفتاری دیسک در بازاریابی و فروش

ارتیاط بین مدل انگیزشی مازلو و سطوح سازمانی در فروش سازمانی یا B2B 

طراحی محصول و الگوی انگیزه مازلو

ارتباط بین طراحی کالا و خدمات با نظریه انگیزشی مک گویید

مدل پنج بزرگ یا BIG 5 و ارتباطش با بازاریابی

بررسی شخصیت برند بنز بی ام و و جیپ

چطوری نگرش مشتری را نسبت به برند خود تغییر دهیم؟

عوامل جذاب در تبلیغات و برند سازی چیست؟

 1. جاذبه ترس
 2. جاذبه کمدی و ترس
 3. تبلیغات مقایسه ای
 4. جاذبه عاطفی و احساسی

تاثیر رنگها بر رفتار خریدار

اثر موسیقی بر مشتری