%50 تخفیف نوروزی هم آموز آغاز شد. 25 اسفند لغایت 10 فروردین
پیشنهاد هفته

مدیریت قیمت گذاری

علی عیاری

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.3 ازمجموع 18 نفر
301,000تومان
150,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

قیمت گذاری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مراحل قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه فرآیند قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قیمت نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزاء قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخفیف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
301,000تومان
150,500تومان
50%
خرید دوره
5جلسه
4ساعت و 7 دقیقه
307فراگیر

قیمت گذاری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مراحل قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه فرآیند قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قیمت نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزاء قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخفیف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری استراتژی‏ها و روش‏های قیمت گذاری را یاد می‏گیرید و قادر خواهید بود با توجه به شرایط مختلف حاصل از عوامل درونی و بیرونی سازمان، کالا و خدمات کسب‏ و کار خود را به شکل صحیح قیمت‏گذاری کنید تا تعادل بین تقاضا و قیمت در نهایت منجر به درآمد و سود بیشتر شما شود.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

در این دوره آموزشی یع این سوالات پاسخ می دهیم:

قیمت گذاری وظیفه کیست؟

چرا قیمت گذاری نباید توسط واحد مالی انجام شود!

در قیمت گذاری در فضای مجازی (اینترنت) چگونه است؟

قیمت گذاری در شرایط غیر رقابتی و رقابتی چطور باید باشد؟

انواع مشتریان ارز دیدگاه قیمت:

 • شکارچیان قیمت
 • پرهیزگر از ضرر و زیان
 • وفادار به نام تجاری و محصول
 • نوگرا محصول و برند
 • بدون عکس العمل به قیمت
 • نا آگاه نسبت به سطح قیمت

ارتباط بین قیمت گذاری و ادراک مشتری از محصول و برند

اشتباهات رایج مدیران در قیمت گذاری

 • قیمت اصلی ترین عامل خرید مشتری است!
 • هر چه قیمت کمتر پر فروشتر!
 • هر چه قیمت بیشتر سودآورتر!
 • قیمت گذاری باید بر اساس هزینه تمام شده باشد!
 • بزرگ نمایی زیاد در اهمیت قیمت زمانی که واحد فروش نمی تواند به فروشد!!
 • قیمت گذاری مهمترین بخش از محصول!!

عوامل تاثیر گذار بر قیمت چیست؟(داخلی و خارجی)

مراحل قیمت گذاری چیست؟

 1. تعیین هدف از قیمت گذاری
 2. تخمین میزان تقاضا
 3. برآورد قیمت تمام شده
 4. تجزیه و تحلیل محصولات و قیمت رقبا
 5. انتخاب قیمت نهایی

انواع قیمت گذاری:

 • قیمت گذاری نوبرانه
 • قیمت گذاری نفوذی
 • قیمت گذاری ارزشی
 • قیمت گذاری حاشیه ای
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت رقبا
 • قیمت گذاری بازگشتی
 • قیمت گذاری مبنی بر ارزش ادراک شده
 • قیمت گذاری بر مبنای فروش گروهی
 • قیمت گذاری اجباری

انواع استراتژی قیمت گذاری

اثر تخفیف بر ادارک مشتری از محصول

انواع سیاست های تخفیف برای پیشبرد فروش:

 • تخفیف نقدی
 • تخفیف کالایی
 • تخفیف عملیاتی
 • تخفیف تمایزی

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری استراتژی‏ها و روش‏های قیمت گذاری را یاد می‏گیرید و قادر خواهید بود با توجه به شرایط مختلف حاصل از عوامل درونی و بیرونی سازمان، کالا و خدمات کسب‏ و کار خود را به شکل صحیح قیمت‏گذاری کنید تا تعادل بین تقاضا و قیمت در نهایت منجر به درآمد و سود بیشتر شما شود.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

در این دوره آموزشی یع این سوالات پاسخ می دهیم:

قیمت گذاری وظیفه کیست؟

چرا قیمت گذاری نباید توسط واحد مالی انجام شود!

در قیمت گذاری در فضای مجازی (اینترنت) چگونه است؟

قیمت گذاری در شرایط غیر رقابتی و رقابتی چطور باید باشد؟

انواع مشتریان ارز دیدگاه قیمت:

 • شکارچیان قیمت
 • پرهیزگر از ضرر و زیان
 • وفادار به نام تجاری و محصول
 • نوگرا محصول و برند
 • بدون عکس العمل به قیمت
 • نا آگاه نسبت به سطح قیمت

ارتباط بین قیمت گذاری و ادراک مشتری از محصول و برند

اشتباهات رایج مدیران در قیمت گذاری

 • قیمت اصلی ترین عامل خرید مشتری است!
 • هر چه قیمت کمتر پر فروشتر!
 • هر چه قیمت بیشتر سودآورتر!
 • قیمت گذاری باید بر اساس هزینه تمام شده باشد!
 • بزرگ نمایی زیاد در اهمیت قیمت زمانی که واحد فروش نمی تواند به فروشد!!
 • قیمت گذاری مهمترین بخش از محصول!!

عوامل تاثیر گذار بر قیمت چیست؟(داخلی و خارجی)

مراحل قیمت گذاری چیست؟

 1. تعیین هدف از قیمت گذاری
 2. تخمین میزان تقاضا
 3. برآورد قیمت تمام شده
 4. تجزیه و تحلیل محصولات و قیمت رقبا
 5. انتخاب قیمت نهایی

انواع قیمت گذاری:

 • قیمت گذاری نوبرانه
 • قیمت گذاری نفوذی
 • قیمت گذاری ارزشی
 • قیمت گذاری حاشیه ای
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت رقبا
 • قیمت گذاری بازگشتی
 • قیمت گذاری مبنی بر ارزش ادراک شده
 • قیمت گذاری بر مبنای فروش گروهی
 • قیمت گذاری اجباری

انواع استراتژی قیمت گذاری

اثر تخفیف بر ادارک مشتری از محصول

انواع سیاست های تخفیف برای پیشبرد فروش:

 • تخفیف نقدی
 • تخفیف کالایی
 • تخفیف عملیاتی
 • تخفیف تمایزی