50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

مدیریت قیمت گذاری

علی عیاری

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.3 ازمجموع 18 نفر
615,000تومان
307,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

قیمت گذاری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مراحل قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه فرآیند قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قیمت نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزاء قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخفیف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
615,000تومان
307,500تومان
50%
خرید دوره
5جلسه
4ساعت و 7 دقیقه
335فراگیر

قیمت گذاری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مراحل قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه فرآیند قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قیمت نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزاء قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخفیف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مدیریت قیمت گذاری، دکتر علی عیاری

مدیریت قیمت گذاری در مباحث بازاریابی بیشتر حول محور تعیین ارزش مالی برای محصول یا خدمت کسب و کار می‌پردازد. فرایند قیمت گذاری شامل ارزیابی عوامل داخلی نظیر هزینه‌ها و استراتژی‌های بازاریابی، و عوامل خارجی از جمله تقاضا و عرضه بازار، رفتار رقبا و شرایط اقتصادی است. قیمت گذاری به عنوان یک تصمیم استراتژیک، تأثیر بسزایی بر تصمیمات مشتریان و تصویر برند دارد. دوره‌های مدیریت قیمت گذاری بر اصول اساسی این فرآیند تأکید دارند و ابزارهای اساسی در بازاریابی را مورد بررسی قرار می‌دهند. اما در دوره قیمت گذاری هم‌آموز چه چیزی ارائه شده است؟

در دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری، شرکت‌کنندگان با استراتژی‌ها و روش‌های قیمت گذاری آشنا می‌شوند و مهارت‌های لازم برای تعیین قیمت مناسب در شرایط مختلف را کسب می‌کنند. هدف اصلی این دوره، ارتقاء توانمندی مدیران در تعیین قیمت کالا و خدمات به گونه‌ای است که تعادل بین تقاضا و قیمت ایجاد شده و در نتیجه به سودی بهینه حاصل از درآمد برسند.

علاه بر همه این‌ها در این دوره، به تحلیل انواع مشتریان از دیدگاه قیمت پرداخته می‌شود. از شکارچیان قیمت گرفته تا مشتریان وفادار، هر دسته با نگاهی به عوامل اقتصادی و ارتباطی خود نقش مهمی در فرآیند قیمت‌گذاری ایفا می‌کند.

اما استراتژی‌های مختلف چگونه قیمت یک کالا یا محصول را مشخص می‌کنند؟ تنوع زیادی از استراتژی‌های قیمت گذاری وجود دارد که شامل قیمت‌گذاری نوبرانه، قیمت‌گذاری نفوذی، قیمت‌گذاری ارزشی، قیمت‌گذاری حاشیه‌ای، و قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام شده و… می‌شوند. انتخاب بهترین استراتژی قیمت گذاری بر اساس نوع محصول، شرایط بازار، و اهداف کسب و کار مهم است.

در ختم کلام باید بدانید دوره مدیریت قیمت گذاری به شما امکان می‌دهد تا به شیوه‌های مدرن و کاربردی برای تعیین قیمت محصولات و خدمات خود آشنا شوید و از ابزارها و تکنیک‌هایی که در این دوره آموزشی ارائه می‌شود بهره‌مند شوید.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر علی عیاری ارائه شده است:

 • اهمیت مدیریت قیمت در شرایط رقابتی
 • مراحل قیمت‌گذاری
 • فرایند قیمت‌گذاری
 • قیمت‌نهایی و روش‌های قیمت‌گذاری:
 • پیشبرد فروش و تخفیفات


پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،


توضیحات

مدیریت قیمت گذاری، دکتر علی عیاری

مدیریت قیمت گذاری در مباحث بازاریابی بیشتر حول محور تعیین ارزش مالی برای محصول یا خدمت کسب و کار می‌پردازد. فرایند قیمت گذاری شامل ارزیابی عوامل داخلی نظیر هزینه‌ها و استراتژی‌های بازاریابی، و عوامل خارجی از جمله تقاضا و عرضه بازار، رفتار رقبا و شرایط اقتصادی است. قیمت گذاری به عنوان یک تصمیم استراتژیک، تأثیر بسزایی بر تصمیمات مشتریان و تصویر برند دارد. دوره‌های مدیریت قیمت گذاری بر اصول اساسی این فرآیند تأکید دارند و ابزارهای اساسی در بازاریابی را مورد بررسی قرار می‌دهند. اما در دوره قیمت گذاری هم‌آموز چه چیزی ارائه شده است؟

در دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری، شرکت‌کنندگان با استراتژی‌ها و روش‌های قیمت گذاری آشنا می‌شوند و مهارت‌های لازم برای تعیین قیمت مناسب در شرایط مختلف را کسب می‌کنند. هدف اصلی این دوره، ارتقاء توانمندی مدیران در تعیین قیمت کالا و خدمات به گونه‌ای است که تعادل بین تقاضا و قیمت ایجاد شده و در نتیجه به سودی بهینه حاصل از درآمد برسند.

علاه بر همه این‌ها در این دوره، به تحلیل انواع مشتریان از دیدگاه قیمت پرداخته می‌شود. از شکارچیان قیمت گرفته تا مشتریان وفادار، هر دسته با نگاهی به عوامل اقتصادی و ارتباطی خود نقش مهمی در فرآیند قیمت‌گذاری ایفا می‌کند.

اما استراتژی‌های مختلف چگونه قیمت یک کالا یا محصول را مشخص می‌کنند؟ تنوع زیادی از استراتژی‌های قیمت گذاری وجود دارد که شامل قیمت‌گذاری نوبرانه، قیمت‌گذاری نفوذی، قیمت‌گذاری ارزشی، قیمت‌گذاری حاشیه‌ای، و قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام شده و… می‌شوند. انتخاب بهترین استراتژی قیمت گذاری بر اساس نوع محصول، شرایط بازار، و اهداف کسب و کار مهم است.

در ختم کلام باید بدانید دوره مدیریت قیمت گذاری به شما امکان می‌دهد تا به شیوه‌های مدرن و کاربردی برای تعیین قیمت محصولات و خدمات خود آشنا شوید و از ابزارها و تکنیک‌هایی که در این دوره آموزشی ارائه می‌شود بهره‌مند شوید.

این دوره با سرفصل‌های زیر در هم‌آموز توسط دکتر علی عیاری ارائه شده است:

 • اهمیت مدیریت قیمت در شرایط رقابتی
 • مراحل قیمت‌گذاری
 • فرایند قیمت‌گذاری
 • قیمت‌نهایی و روش‌های قیمت‌گذاری:
 • پیشبرد فروش و تخفیفات


پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،