مدیریت قیمت گذاری

علی عیاری

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.3 ازمجموع 18 نفر
201,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

قیمت گذاری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مراحل قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه فرآیند قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قیمت نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزاء قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخفیف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
201,000تومان
خرید دوره
5جلسه
14826 ساعت و
298فراگیر

قیمت گذاری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه ای بر قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • قیمت گذاری در شرایط رقابتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکات مهم در مورد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مراحل قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه مراحل قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قدم های اصلی قیمت گذاری

  رایگان
  نمایش
 • تعیین اهداف قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین میزان تقاضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند قیمت گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه فرآیند قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های تخمین قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت مطلوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجزای تشکیل دهنده قیمت نهایی

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه قیمت نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انتخاب قیمت نهایی 1

  رایگان
  نمایش
 • انتخاب قیمت نهایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجزاء قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشبرد فروش

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه پیشبرد فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کاربرد قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تخفیف قیمت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهنمای تخفیفات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی قیمت گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری استراتژی‏ها و روش‏های قیمت گذاری را یاد می‏گیرید و قادر خواهید بود با توجه به شرایط مختلف حاصل از عوامل درونی و بیرونی سازمان، کالا و خدمات کسب‏ و کار خود را به شکل صحیح قیمت‏گذاری کنید تا تعادل بین تقاضا و قیمت در نهایت منجر به درآمد و سود بیشتر شما شود.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

در این دوره آموزشی یع این سوالات پاسخ می دهیم:

قیمت گذاری وظیفه کیست؟

چرا قیمت گذاری نباید توسط واحد مالی انجام شود!

در قیمت گذاری در فضای مجازی (اینترنت) چگونه است؟

قیمت گذاری در شرایط غیر رقابتی و رقابتی چطور باید باشد؟

انواع مشتریان ارز دیدگاه قیمت:

 • شکارچیان قیمت
 • پرهیزگر از ضرر و زیان
 • وفادار به نام تجاری و محصول
 • نوگرا محصول و برند
 • بدون عکس العمل به قیمت
 • نا آگاه نسبت به سطح قیمت

ارتباط بین قیمت گذاری و ادراک مشتری از محصول و برند

اشتباهات رایج مدیران در قیمت گذاری

 • قیمت اصلی ترین عامل خرید مشتری است!
 • هر چه قیمت کمتر پر فروشتر!
 • هر چه قیمت بیشتر سودآورتر!
 • قیمت گذاری باید بر اساس هزینه تمام شده باشد!
 • بزرگ نمایی زیاد در اهمیت قیمت زمانی که واحد فروش نمی تواند به فروشد!!
 • قیمت گذاری مهمترین بخش از محصول!!

عوامل تاثیر گذار بر قیمت چیست؟(داخلی و خارجی)

مراحل قیمت گذاری چیست؟

 1. تعیین هدف از قیمت گذاری
 2. تخمین میزان تقاضا
 3. برآورد قیمت تمام شده
 4. تجزیه و تحلیل محصولات و قیمت رقبا
 5. انتخاب قیمت نهایی

انواع قیمت گذاری:

 • قیمت گذاری نوبرانه
 • قیمت گذاری نفوذی
 • قیمت گذاری ارزشی
 • قیمت گذاری حاشیه ای
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت رقبا
 • قیمت گذاری بازگشتی
 • قیمت گذاری مبنی بر ارزش ادراک شده
 • قیمت گذاری بر مبنای فروش گروهی
 • قیمت گذاری اجباری

انواع استراتژی قیمت گذاری

اثر تخفیف بر ادارک مشتری از محصول

انواع سیاست های تخفیف برای پیشبرد فروش:

 • تخفیف نقدی
 • تخفیف کالایی
 • تخفیف عملیاتی
 • تخفیف تمایزی


توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

دوره آموزشی مدیریت قیمت گذاری استراتژی‏ها و روش‏های قیمت گذاری را یاد می‏گیرید و قادر خواهید بود با توجه به شرایط مختلف حاصل از عوامل درونی و بیرونی سازمان، کالا و خدمات کسب‏ و کار خود را به شکل صحیح قیمت‏گذاری کنید تا تعادل بین تقاضا و قیمت در نهایت منجر به درآمد و سود بیشتر شما شود.

پیش نیاز این دوره، دوره آموزشی مدیریت بازاریابی از دکتر روستا

هم نیاز این دوره،

در این دوره آموزشی یع این سوالات پاسخ می دهیم:

قیمت گذاری وظیفه کیست؟

چرا قیمت گذاری نباید توسط واحد مالی انجام شود!

در قیمت گذاری در فضای مجازی (اینترنت) چگونه است؟

قیمت گذاری در شرایط غیر رقابتی و رقابتی چطور باید باشد؟

انواع مشتریان ارز دیدگاه قیمت:

 • شکارچیان قیمت
 • پرهیزگر از ضرر و زیان
 • وفادار به نام تجاری و محصول
 • نوگرا محصول و برند
 • بدون عکس العمل به قیمت
 • نا آگاه نسبت به سطح قیمت

ارتباط بین قیمت گذاری و ادراک مشتری از محصول و برند

اشتباهات رایج مدیران در قیمت گذاری

 • قیمت اصلی ترین عامل خرید مشتری است!
 • هر چه قیمت کمتر پر فروشتر!
 • هر چه قیمت بیشتر سودآورتر!
 • قیمت گذاری باید بر اساس هزینه تمام شده باشد!
 • بزرگ نمایی زیاد در اهمیت قیمت زمانی که واحد فروش نمی تواند به فروشد!!
 • قیمت گذاری مهمترین بخش از محصول!!

عوامل تاثیر گذار بر قیمت چیست؟(داخلی و خارجی)

مراحل قیمت گذاری چیست؟

 1. تعیین هدف از قیمت گذاری
 2. تخمین میزان تقاضا
 3. برآورد قیمت تمام شده
 4. تجزیه و تحلیل محصولات و قیمت رقبا
 5. انتخاب قیمت نهایی

انواع قیمت گذاری:

 • قیمت گذاری نوبرانه
 • قیمت گذاری نفوذی
 • قیمت گذاری ارزشی
 • قیمت گذاری حاشیه ای
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده
 • قیمت گذاری بر مبنای قیمت رقبا
 • قیمت گذاری بازگشتی
 • قیمت گذاری مبنی بر ارزش ادراک شده
 • قیمت گذاری بر مبنای فروش گروهی
 • قیمت گذاری اجباری

انواع استراتژی قیمت گذاری

اثر تخفیف بر ادارک مشتری از محصول

انواع سیاست های تخفیف برای پیشبرد فروش:

 • تخفیف نقدی
 • تخفیف کالایی
 • تخفیف عملیاتی
 • تخفیف تمایزی