مهندس زهره الوند
مدرس دروس عالی مدیریت
7

دوره

7

کارآموز

درباره مدرس
زهره الونددانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار(MBA ) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرس دروس عالی مدیریت:- Organization behavior- Human resource management- Leadership- Soft skills for managers17 سال سابقه فعالیت اجرایی در حوزه¬ها و صنایع مختلف دارنده گواهی¬نامه حرفه¬ای منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران