تخفیف ۴٠ درصدی هم‌آموز برای پربار شدن روزهای همدلی
مهندس زهره الوند
مدرس دروس عالی مدیریت
7

دوره

7

کارآموز