مهندس زهره الوند
مدرس دروس عالی مدیریت
7

دوره

7

کارآموز

درباره مدرس
زهره الونددانش آموخته ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA ) از دانشگاه صنعتی امیرکبیرمدرس دروس عالی مدیریت:Organization behaviorHuman resource managementLeadershipSoft skills for managers17 سال سابقه فعالیت اجرایی در حوزه ها و صنایع مختلف دارنده گواهینامه حرفه ای منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران