دسته‌بندی آموزش‌ها

  اصول مدیریت بازاریابی

  ★★★★★
  ☆☆☆☆☆
  امتیاز 5.0 ازمجموع 18 نفر
  دکتر احمد روستا
  بازاریابی و فروش
  هزینه دوره:128000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 128000تومان
  دموی رایگان
  10جلسه
  16ساعت
  210فراگیر

  مقدمات و اصول

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول
  • مقدمات و تعاریف

  شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم
  • جزوه درس سوم
  • جزوه درس چهارم
  • جزوه درس پنجم
  • جزوه درس ششم
  • جزوه درس هفتم
  • بازارشناسی
  • شناخت و تحلیل مصرف کننده
  • مشتری مداری
  • شناخت و ارزیابی رقبا
  • مدیریت تقاضا در بازار
  • مدیریت تقاضا در بازار بخش دوم
  • مدیریت تقاضا در بازار بخش سوم
  • بازارسازی
  • بازارسازی بخش دوم
  • بازارداری
  • بازارداری بخش دوم

  آمیزه بازاریابی

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس هشتم
  • آمیزه بازاریابی
  • آمیزه بازاریابی بخش دوم
  • آمیزه بازاریابی بخش سوم
  • آمیزه بازاریابی بخش چهارم
  • آمیزه بازاریابی بخش پنجم

  تحقیقات بازار

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس نهم
  • جزوه درس دهم
  • تحقیقات بازار
  • تحقیقات بازار بخش دوم
  • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  بازاریابی استراتژیک

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس یازدهم
  • بازاریابی استراتژیک
  • بازاریابی استراتژیک بخش دوم
  • بازاریابی استراتژیک بخش سوم
  • استراتژی های بازاریابی
  • استراتژی های بازاریابی بخش دوم

  مدیریت طراحی محصول

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس سیزدهم
  • مدیریت محصول
  • مدیریت محصول بخش دوم

  مدیریت قیمت گذاری

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه درس چهاردهم
  • مدیریت قیمت گذاری
  • مدیریت قیمت گذاری بخش دوم

  مدیریت توزیع

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه درس پانزدهم
  • مدیریت توزیع
  • مدیریت توزیع بخش دوم
  • مدیریت توزیع بخش سوم

  مدیریت ترویج و تبلیغات

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه درس شانزدهم
  • جزوه درس هفدهم
  • جزوه درس هجدهم
  • جزوه درس نوزدهم
  • جزوه درس بیستم
  • جزوه درس بیست و یکم
  • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار
  • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش دوم
  • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش سوم
  • تبلیغات
  • تبلیغات بخش دوم
  • تبلیغات بخش سوم
  • 10 فرمان تبلیغات!
  • پیشبرد فروش
  • روابط عمومی
  • فروش
  • فروش بخش دوم
  • فروش بخش سوم

  سخن آخر + آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه درس بیست و دوم
  • حرفه ای باشید!
  • آزمون پایانی
  توضیحات دوره
  دوره آموزشی اصول مدیریت بازاریابی الفبای بازاریابی را از دکتر روستا یاد بگیرید و در هر کسب و کاری هستید به آن رونق بدهید همه ما در هر کسب و کاری که باشیم بهتر است کلیات و اصولی از مفاهیم مدیریت بازاریابی و فروش را بدانیم تا بتوانیم بهتر مخاطبان و مشتریان را شناسایی کنیم، هدف بگیریم و آنها را به خرید و استفاده از محصول یا خدمتی که می دهیم ترغیب کنیم.. در این دوره، دکتر احمد روستا، استاد و مشاور برجسته بازاریابی، مفاهیم بازاریابی را با زبان ساده به شما آموزش می دهد. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت بازاریابی و بازاریابی استراتژیک - ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان فعلی و ترغیب آنها برای خرید بیشتر - جذب خریداران بالقوه و مشتریان رقیب - ایجاد دیدگاه و طرز تلقی مناسب نسبت به شرکت و محصولاتش - تجزیه و تحلیل سازمان و محیط بازار - آشنایی با آمیزه بازاریابی و روش های بهبود آن

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمات و اصول

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول
  • مقدمات و تعاریف

  شناخت و تحلیل بازار، مشتری و رقبا

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم
  • جزوه درس سوم
  • جزوه درس چهارم
  • جزوه درس پنجم
  • جزوه درس ششم
  • جزوه درس هفتم
  • بازارشناسی
  • شناخت و تحلیل مصرف کننده
  • مشتری مداری
  • شناخت و ارزیابی رقبا
  • مدیریت تقاضا در بازار
  • مدیریت تقاضا در بازار بخش دوم
  • مدیریت تقاضا در بازار بخش سوم
  • بازارسازی
  • بازارسازی بخش دوم
  • بازارداری
  • بازارداری بخش دوم

  آمیزه بازاریابی

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس هشتم
  • آمیزه بازاریابی
  • آمیزه بازاریابی بخش دوم
  • آمیزه بازاریابی بخش سوم
  • آمیزه بازاریابی بخش چهارم
  • آمیزه بازاریابی بخش پنجم

  تحقیقات بازار

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس نهم
  • جزوه درس دهم
  • تحقیقات بازار
  • تحقیقات بازار بخش دوم
  • اصول پرسشنامه و مصاحبه

  بازاریابی استراتژیک

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس یازدهم
  • بازاریابی استراتژیک
  • بازاریابی استراتژیک بخش دوم
  • بازاریابی استراتژیک بخش سوم
  • استراتژی های بازاریابی
  • استراتژی های بازاریابی بخش دوم

  مدیریت طراحی محصول

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس سیزدهم
  • مدیریت محصول
  • مدیریت محصول بخش دوم

  مدیریت قیمت گذاری

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه درس چهاردهم
  • مدیریت قیمت گذاری
  • مدیریت قیمت گذاری بخش دوم

  مدیریت توزیع

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه درس پانزدهم
  • مدیریت توزیع
  • مدیریت توزیع بخش دوم
  • مدیریت توزیع بخش سوم

  مدیریت ترویج و تبلیغات

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه درس شانزدهم
  • جزوه درس هفدهم
  • جزوه درس هجدهم
  • جزوه درس نوزدهم
  • جزوه درس بیستم
  • جزوه درس بیست و یکم
  • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار
  • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش دوم
  • مدیریت ترویج و ارتباط با بازار یخش سوم
  • تبلیغات
  • تبلیغات بخش دوم
  • تبلیغات بخش سوم
  • 10 فرمان تبلیغات!
  • پیشبرد فروش
  • روابط عمومی
  • فروش
  • فروش بخش دوم
  • فروش بخش سوم

  سخن آخر + آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه درس بیست و دوم
  • حرفه ای باشید!
  • آزمون پایانی
  توضیحات دوره
  دوره آموزشی اصول مدیریت بازاریابی الفبای بازاریابی را از دکتر روستا یاد بگیرید و در هر کسب و کاری هستید به آن رونق بدهید همه ما در هر کسب و کاری که باشیم بهتر است کلیات و اصولی از مفاهیم مدیریت بازاریابی و فروش را بدانیم تا بتوانیم بهتر مخاطبان و مشتریان را شناسایی کنیم، هدف بگیریم و آنها را به خرید و استفاده از محصول یا خدمتی که می دهیم ترغیب کنیم.. در این دوره، دکتر احمد روستا، استاد و مشاور برجسته بازاریابی، مفاهیم بازاریابی را با زبان ساده به شما آموزش می دهد. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت بازاریابی و بازاریابی استراتژیک - ایجاد روحیه وفاداری در مشتریان فعلی و ترغیب آنها برای خرید بیشتر - جذب خریداران بالقوه و مشتریان رقیب - ایجاد دیدگاه و طرز تلقی مناسب نسبت به شرکت و محصولاتش - تجزیه و تحلیل سازمان و محیط بازار - آشنایی با آمیزه بازاریابی و روش های بهبود آن

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات