نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

سخنرانی و فن بیان

امتیاز 4.3 ازمجموع 23 نفر
Dr. Matt McGarrity

مهارت های فردی

اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید.

78,000تومان
خرید دوره
78,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
12ساعت
1340فراگیر

بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرین های دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت بیان معانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  رایگان
  نمایش
 • بررسی صحبت و سواد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله بندی نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر هفته سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنفس و تن صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • حالات و حرکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر هفته چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنF
 • مروری بر هفته ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرکات و جا به جایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیماری و علت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درمان و پیامد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر هفته هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استدلال های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعوت به عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفتگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر هفته نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب بندی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب سازی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سخنرانی ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • شرایط سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • فعالیت و تمرین های دوره

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدرت بیان معانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  رایگان
  نمایش
 • بررسی صحبت و سواد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنB
 • مروری بر هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  رایگان
  نمایش
 • روال سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • عناصر یک استدلال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمله بندی نکات اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آماده سازی مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی فی البداهه

مشاهده محتوابستنC
 • مروری بر هفته سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث در مورد شواهد و مدارک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نقش مقدمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار یک نمونه سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • غلبه بر ترس سخنوری

  رایگان
  نمایش
 • غلبه بر ترس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تنفس و تن صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  رایگان
  نمایش
 • حالات و حرکات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی کتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی والکر- 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنD
 • مروری بر هفته چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  رایگان
  نمایش
 • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهداف سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کاری که باید انجام بدیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنE
 • سطوح معنی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش ایده های اصلی

  رایگان
  نمایش
 • اصلاح ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش دلایل توجیهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی آموزنده

مشاهده محتوابستنF
 • مروری بر هفته ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی های فردی تعلیمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از متن سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مکث و تنوع صوتی

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد تنوع صوتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرکات و جا به جایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار انحصار چند جانبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی تعلیمی لاندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

اصول سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنG
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیماری و علت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درمان و پیامد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت کنونی و بار اثبات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پرورش مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آماده سازی سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنH
 • مروری بر هفته هشتم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استدلال های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دعوت به عمل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازماندهی متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دلایل و پاسخ های غلط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفتگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

سخنرانی قانع کننده

مشاهده محتوابستنI
 • مروری بر هفته نهم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب بندی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چهارچوب سازی زبان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه سخنرانی ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استفاده از سبک های زبانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ادامه ابزارهای سبکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارائه سبک و لحن احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تارهای صوتی

  رایگان
  نمایش
 • سلامت صوتی

  رایگان
  نمایش
 • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل سخنرانی والکر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع بندی هفته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنJ
 • مروری بر دوره آموزشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

فن بیان در سخنرانی
سخنرانی موفق
فن بیان خوب