دسته‌بندی آموزش‌ها

  سخنرانی و فن بیان

  امتیاز 4.0 ازمجموع 22 نفر
  Dr. Matt McGarrity

  مهارت های فردی

  اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید.

  هزینه دوره:78000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 78000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  10جلسه
  12ساعت
  1294فراگیر

  بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • شرایط سخنرانی

  • فعالیت و تمرین های دوره

  • قدرت بیان معانی

  • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  • بررسی صحبت و سواد

  • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  آماده سازی سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنB
  • مروری بر هفته دوم

  • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  • روال سخنرانی

  • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  • عناصر یک استدلال

  • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  • جمله بندی نکات اصلی

  • آماده سازی مدارک

  • جمع بندی هفته دوم

  • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنC
  • مروری بر هفته سوم

  • بحث در مورد شواهد و مدارک

  • نمونه ای از یک سخنرانی

  • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  • نقش مقدمه

  • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  • ساختار یک نمونه سخنرانی

  • غلبه بر ترس سخنوری

  • غلبه بر ترس

  • تنفس و تن صدا

  • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  • حالات و حرکات

  • سخنرانی کتی

  • ارزیابی سخنرانی کتی

  • سخنرانی والکر- 1

  • سخنرانی والکر- 2

  اصول سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنD
  • مروری بر هفته چهارم

  • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  • اهداف سخنرانی تعلیمی

  • کاری که باید انجام بدیم

  • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  آماده سازی سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنE
  • سطوح معنی

  • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  • پرورش ایده های اصلی

  • اصلاح ابداع و سازماندهی

  • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  • پرورش دلایل توجیهی

  • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنF
  • مروری بر هفته ششم

  • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  • بررسی ویژگی های فردی

  • ویژگی های فردی تعلیمی

  • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  • استفاده از متن سخنرانی

  • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  • مکث و تنوع صوتی

  • ایجاد تنوع صوتی

  • حرکات و جا به جایی

  • تحلیل سخنرانی والکر

  • ساختار انحصار چند جانبه

  • سخنرانی تعلیمی لاندون

  • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  اصول سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنG
  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  • بیماری و علت

  • درمان و پیامد

  • وضعیت کنونی و بار اثبات

  • پرورش مسائل موجود

  • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  آماده سازی سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنH
  • مروری بر هفته هشتم

  • استدلال های مخالف

  • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  • دعوت به عمل

  • سازماندهی متقاعدکننده

  • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  • دلایل و پاسخ های غلط

  • جمع بندی هفتگی

  • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنI
  • مروری بر هفته نهم

  • چهارچوب بندی زبان

  • چهارچوب سازی زبان

  • نمونه سخنرانی ها

  • تحلیل سخنرانی

  • استفاده از سبک های زبانی

  • ابزارهای سبکی

  • ادامه ابزارهای سبکی

  • ارائه سبک و لحن احساسی

  • تارهای صوتی

  • سلامت صوتی

  • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  • تحلیل سخنرانی والکر

  • جمع بندی هفته

  نتیجه گیری

  مشاهده محتوابستنJ
  • مروری بر دوره آموزشی

  • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  • حرف آخر

  توضیحات دوره
  اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • شرایط سخنرانی

  • فعالیت و تمرین های دوره

  • قدرت بیان معانی

  • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد

  • بررسی صحبت و سواد

  • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط

  • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  آماده سازی سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنB
  • مروری بر هفته دوم

  • مروری بر سخنرانی فی البداهه

  • روال سخنرانی

  • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی

  • عناصر یک استدلال

  • تشخیص و تهیه نکات اصلی

  • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی

  • جمله بندی نکات اصلی

  • آماده سازی مدارک

  • جمع بندی هفته دوم

  • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنC
  • مروری بر هفته سوم

  • بحث در مورد شواهد و مدارک

  • نمونه ای از یک سخنرانی

  • مروری بر ساختار یک سخنرانی

  • نقش مقدمه

  • تغییر مراحل و نتیجه گیری

  • ساختار یک نمونه سخنرانی

  • غلبه بر ترس سخنوری

  • غلبه بر ترس

  • تنفس و تن صدا

  • سرعت و مکث در هنگام ارائه

  • حالات و حرکات

  • سخنرانی کتی

  • ارزیابی سخنرانی کتی

  • سخنرانی والکر- 1

  • سخنرانی والکر- 2

  اصول سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنD
  • مروری بر هفته چهارم

  • مروری بر سخنرانی تعلیمی

  • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب

  • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی

  • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی

  • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی

  • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی

  • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی

  • اهداف سخنرانی تعلیمی

  • کاری که باید انجام بدیم

  • ارزیابی سخنرانی تعلیمی

  • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  آماده سازی سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنE
  • سطوح معنی

  • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی

  • پرورش ایده های اصلی

  • اصلاح ابداع و سازماندهی

  • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی

  • پرورش دلایل توجیهی

  • شفاف سازی با استفاده از جزئیات

  • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل

  • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنF
  • مروری بر هفته ششم

  • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی

  • بررسی ویژگی های فردی

  • ویژگی های فردی تعلیمی

  • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون

  • استفاده از متن سخنرانی

  • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی

  • ویژگی های فردی به چه معناست؟

  • مکث و تنوع صوتی

  • ایجاد تنوع صوتی

  • حرکات و جا به جایی

  • تحلیل سخنرانی والکر

  • ساختار انحصار چند جانبه

  • سخنرانی تعلیمی لاندون

  • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  اصول سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنG
  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1

  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2

  • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  • بیماری و علت

  • درمان و پیامد

  • وضعیت کنونی و بار اثبات

  • پرورش مسائل موجود

  • تحلیل مفهوم مسائل موجود

  • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده

  • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  آماده سازی سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنH
  • مروری بر هفته هشتم

  • استدلال های مخالف

  • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف

  • پاسخگویی به یک استدلال مخالف

  • دعوت به عمل

  • سازماندهی متقاعدکننده

  • تناسب استدلال ها و یادداشت ها

  • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده

  • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط

  • دلایل و پاسخ های غلط

  • جمع بندی هفتگی

  • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنI
  • مروری بر هفته نهم

  • چهارچوب بندی زبان

  • چهارچوب سازی زبان

  • نمونه سخنرانی ها

  • تحلیل سخنرانی

  • استفاده از سبک های زبانی

  • ابزارهای سبکی

  • ادامه ابزارهای سبکی

  • ارائه سبک و لحن احساسی

  • تارهای صوتی

  • سلامت صوتی

  • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده

  • تحلیل سخنرانی والکر

  • جمع بندی هفته

  نتیجه گیری

  مشاهده محتوابستنJ
  • مروری بر دوره آموزشی

  • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران

  • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری

  • قدم بعدی - مهارت های لفظی

  • حرف آخر

  توضیحات دوره

  اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  بیان
  نحوه بیان