ایجاد سازمان های خلاق

امتیاز 4.7 ازمجموع 9 نفر

آموزش ایجاد سازمان های خلاق خلاقیت به زبان ساده، انجام متفاوت امور برای برتر بودن است. و هر کسی میتواند آن را در هر زمینه ای مانند صنعت هنر و حتی کشاورزی بکار گیرد. سازمان های بزرگ و موفق خلاقیت رو به عنوان عامل اصلی پیشرفت و ترقی و عامل اصلی بقای خود می دانند.

55,000تومان
خرید دوره
55,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
2ساعت
102فراگیر

درک خلاقیت در سازمان های با عملکرد بالا

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی - خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی عملکرد سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقش خلاقیت در سازمان های کارآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6 دستورالعمل که سازمان های کارآمد را پیش می راند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بکارگیری خلاقیت در سازمانتان

مشاهده محتوابستنB
 • دستورالعمل اول - یافتن بهترین افراد

  رایگان
  نمایش
 • دستورالعمل دوم - تفکر ورای زمینه کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل سوم - تبدیل خلاقیت به یک عادت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل چهارم - تنظیم مقررات مدیر خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل پنجم - ایجاد فضای خلاقانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل ششم - پرورش فرهنگ خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنC
 • ارزیابی چالش های متفاوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندیشه های نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش ایجاد سازمان های خلاق خلاقیت به زبان ساده، انجام متفاوت امور برای برتر بودن است. و هر کسی میتواند آن را در هر زمینه ای مانند صنعت هنر و حتی کشاورزی بکار گیرد. سازمان های بزرگ و موفق خلاقیت رو به عنوان عامل اصلی پیشرفت و ترقی و عامل اصلی بقای خود می دانند. در این دوره آموزشی شما با مفهوم ساده خلاقیت آشنا خواهید شد و روش های تقویت و کارایی شما و سازمانتان، همچنین ارتباط خلاقیت و سازمان های بزرگ و اینکه چه چیزی در خلاقیت افراد سازمان تاثیر گذار است؟ آیا محل کار یا فرهنگ سازمان در خلاقیت افراد تاثیر گذاری بالایی دارد؟ و در نهایت روش استفاده از خلاقیت گروه در امور کاری و محصول سازمان با استفاده از مدیریت صحیح را فرا می گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

درک خلاقیت در سازمان های با عملکرد بالا

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی - خوش آمدید

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی عملکرد سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقش خلاقیت در سازمان های کارآمد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 6 دستورالعمل که سازمان های کارآمد را پیش می راند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بکارگیری خلاقیت در سازمانتان

مشاهده محتوابستنB
 • دستورالعمل اول - یافتن بهترین افراد

  رایگان
  نمایش
 • دستورالعمل دوم - تفکر ورای زمینه کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل سوم - تبدیل خلاقیت به یک عادت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل چهارم - تنظیم مقررات مدیر خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل پنجم - ایجاد فضای خلاقانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل ششم - پرورش فرهنگ خلاق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنC
 • ارزیابی چالش های متفاوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اندیشه های نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش ایجاد سازمان های خلاق خلاقیت به زبان ساده، انجام متفاوت امور برای برتر بودن است. و هر کسی میتواند آن را در هر زمینه ای مانند صنعت هنر و حتی کشاورزی بکار گیرد. سازمان های بزرگ و موفق خلاقیت رو به عنوان عامل اصلی پیشرفت و ترقی و عامل اصلی بقای خود می دانند. در این دوره آموزشی شما با مفهوم ساده خلاقیت آشنا خواهید شد و روش های تقویت و کارایی شما و سازمانتان، همچنین ارتباط خلاقیت و سازمان های بزرگ و اینکه چه چیزی در خلاقیت افراد سازمان تاثیر گذار است؟ آیا محل کار یا فرهنگ سازمان در خلاقیت افراد تاثیر گذاری بالایی دارد؟ و در نهایت روش استفاده از خلاقیت گروه در امور کاری و محصول سازمان با استفاده از مدیریت صحیح را فرا می گیرید.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استراتژی
مدیریت استراتژیک