دسته‌بندی آموزش‌ها

  نوآوری استراتژیک در سازمان

  امتیاز 5.0 ازمجموع 16 نفر

  همراه با گواهینامه آموزشی از امروز باید طور دیگه ای فکر کنیم و به دنبال راه حل های بهتری باشیم. دنیا در حال پیشرفت است و همه در حال پیش روی به سمت تکنولوژی هستند. ما باید با تکنولوژی های روز حرکت کنیم. تقریبا همه ما این حرف ها را حداقل یکبار از مدیران خود شنیده ایم و مطمئنا خیلی خوشحال و موافق با این ایده به دنبال خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن رفته ایم و بعد از چند روز ایده خود را بیان می کنیم، اما بعد از بیان ایده مان با مخالفت های زیادی روبرو می شویم و بعد از آن تصمیم می گیریم که دیگر خارج از جعبه فکر نکنیم چون سرمایه داران فقط می خواهند خواسته های خودشان اجرا شود.

  هزینه دوره:98000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 98000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  8جلسه
  12ساعت
  338فراگیر

  مفاهیم نوآوری

  مشاهده محتوابستنA
  • چرا نوآوری شکست می خورد؟

  • نظریه های علمی درباره نوآوری

  • چرا محدودیت مهم است؟

  • شش محدودیت استراتژیک

  • برنامه و رئوس مطالب آسان

  • انتخاب یک پروژه نوآورانه

  محدودیت های فردی

  مشاهده محتوابستنB
  • فرد و آنچه برای او رخ می دهد

  • تمرین و کسب اطلاعات درباره گیره کاغذ

  • چگونه یک مدل شخصی خلق کنیم

  • محدودیت های فردی

  • محدودیت های بیانی

  • پردازش و انگیزش

  • بحث کلاسی - ایده گیره کاغذ

  • تولید 101 ایده

  محدودیت ها در گروه

  مشاهده محتوابستنC
  • محدودیت های گروهی

  • تمرین مزرعه حیوانات

  • مزرعه حیوانات در کلاس

  • محدودیت های احساسی

  • فرهنگ

  • محدودیت فرهنگی

  • محدودیت های محیط

  • محدودیت های فرآیندی

  • طوفان فکری

  محدودیت های سازمانی

  مشاهده محتوابستنD
  • مقدمه ای بر محدودیت های سازمانی

  • داستان Xerox PARK

  • محدودیت های استراتژی

  • ساختار محدودیت ها

  • محدودیت های منابع

  • اندازه گیری نوآوری

  محدودیت های بازارصنعت

  مشاهده محتوابستنE
  • مقدمه ای بر محدودیت های صنعت

  • داستان Kodak

  • محدودیت های رقابت

  • محدودیت های تامین کنندگان

  • محدودیت های بازار

  • محدودیت های مختل کننده

  محدودیت های اجتماعی

  مشاهده محتوابستنF
  • مقدمه ای بر محدودیت های اجتماعی

  • موافقان و مخالفان شبیه سازی انسان

  • ارزش های اجتماعی و هویت های شخصی

  • ارزش ها و هویت شخصی - قسمت دوم

  • کنترل های اجتماعی

  • محدودیت های تاریخ

  محدودیت های تکنولوژی

  مشاهده محتوابستنG
  • مقدمه ای بر محدودیت های فن آوری

  • داستان لاکهید A-12

  • فیزیک و قوانین طبیعی

  • راه حل محدودیت های فیزیکی

  • محدودیت های زمان

  • غلبه بر محدودیت های زمانی

  • محدودیت های محیط طبیعی و اکولوژیک

  • زندگی با محدودیت های طبیعی و اکولوژیک

  هدایت یک استراتژی نوآوری

  مشاهده محتوابستنH
  • هدایت نوآوری

  • داستان آپولو 13

  • تحریک پذیرش - قسمت اول

  • تحریک پذیرش - قسمت دوم

  • فرایند هدایت نوآوری - قسمت اول

  • فرایند هدایت نوآوری - قسمت دوم

  • فرایند هدایت نوآوری - قسمت سوم

  • سازمان های نوآور

  • ترسیم نقشه راه

  • مدیریت پروژه

  • شناخت محدودیت های خودتان

  • متوقف کردن افراد خلاق

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی از امروز باید طور دیگه ای فکر کنیم و به دنبال راه حل های بهتری باشیم. دنیا در حال پیشرفت است و همه در حال پیش روی به سمت تکنولوژی هستند. ما باید با تکنولوژی های روز حرکت کنیم. تقریبا همه ما این حرف ها را حداقل یکبار از مدیران خود شنیده ایم و مطمئنا خیلی خوشحال و موافق با این ایده به دنبال خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن رفته ایم و بعد از چند روز ایده خود را بیان می کنیم، اما بعد از بیان ایده مان با مخالفت های زیادی روبرو می شویم و بعد از آن تصمیم می گیریم که دیگر خارج از جعبه فکر نکنیم چون سرمایه داران فقط می خواهند خواسته های خودشان اجرا شود. آیا ایده ما ایده منحصربه فردی بوده است؟ اینکه ایده ما چرا مورد استقبال مدیران ارشد قرار نگرفته، واقعا چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ تمام این سوال ها و الفبای خلق ایده و انتشار نوآوری در سازمان ها را می توانید در این دوره بیاموزید.
  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مفاهیم نوآوری

  مشاهده محتوابستنA
  • چرا نوآوری شکست می خورد؟

  • نظریه های علمی درباره نوآوری

  • چرا محدودیت مهم است؟

  • شش محدودیت استراتژیک

  • برنامه و رئوس مطالب آسان

  • انتخاب یک پروژه نوآورانه

  محدودیت های فردی

  مشاهده محتوابستنB
  • فرد و آنچه برای او رخ می دهد

  • تمرین و کسب اطلاعات درباره گیره کاغذ

  • چگونه یک مدل شخصی خلق کنیم

  • محدودیت های فردی

  • محدودیت های بیانی

  • پردازش و انگیزش

  • بحث کلاسی - ایده گیره کاغذ

  • تولید 101 ایده

  محدودیت ها در گروه

  مشاهده محتوابستنC
  • محدودیت های گروهی

  • تمرین مزرعه حیوانات

  • مزرعه حیوانات در کلاس

  • محدودیت های احساسی

  • فرهنگ

  • محدودیت فرهنگی

  • محدودیت های محیط

  • محدودیت های فرآیندی

  • طوفان فکری

  محدودیت های سازمانی

  مشاهده محتوابستنD
  • مقدمه ای بر محدودیت های سازمانی

  • داستان Xerox PARK

  • محدودیت های استراتژی

  • ساختار محدودیت ها

  • محدودیت های منابع

  • اندازه گیری نوآوری

  محدودیت های بازارصنعت

  مشاهده محتوابستنE
  • مقدمه ای بر محدودیت های صنعت

  • داستان Kodak

  • محدودیت های رقابت

  • محدودیت های تامین کنندگان

  • محدودیت های بازار

  • محدودیت های مختل کننده

  محدودیت های اجتماعی

  مشاهده محتوابستنF
  • مقدمه ای بر محدودیت های اجتماعی

  • موافقان و مخالفان شبیه سازی انسان

  • ارزش های اجتماعی و هویت های شخصی

  • ارزش ها و هویت شخصی - قسمت دوم

  • کنترل های اجتماعی

  • محدودیت های تاریخ

  محدودیت های تکنولوژی

  مشاهده محتوابستنG
  • مقدمه ای بر محدودیت های فن آوری

  • داستان لاکهید A-12

  • فیزیک و قوانین طبیعی

  • راه حل محدودیت های فیزیکی

  • محدودیت های زمان

  • غلبه بر محدودیت های زمانی

  • محدودیت های محیط طبیعی و اکولوژیک

  • زندگی با محدودیت های طبیعی و اکولوژیک

  هدایت یک استراتژی نوآوری

  مشاهده محتوابستنH
  • هدایت نوآوری

  • داستان آپولو 13

  • تحریک پذیرش - قسمت اول

  • تحریک پذیرش - قسمت دوم

  • فرایند هدایت نوآوری - قسمت اول

  • فرایند هدایت نوآوری - قسمت دوم

  • فرایند هدایت نوآوری - قسمت سوم

  • سازمان های نوآور

  • ترسیم نقشه راه

  • مدیریت پروژه

  • شناخت محدودیت های خودتان

  • متوقف کردن افراد خلاق

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی از امروز باید طور دیگه ای فکر کنیم و به دنبال راه حل های بهتری باشیم. دنیا در حال پیشرفت است و همه در حال پیش روی به سمت تکنولوژی هستند. ما باید با تکنولوژی های روز حرکت کنیم. تقریبا همه ما این حرف ها را حداقل یکبار از مدیران خود شنیده ایم و مطمئنا خیلی خوشحال و موافق با این ایده به دنبال خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن رفته ایم و بعد از چند روز ایده خود را بیان می کنیم، اما بعد از بیان ایده مان با مخالفت های زیادی روبرو می شویم و بعد از آن تصمیم می گیریم که دیگر خارج از جعبه فکر نکنیم چون سرمایه داران فقط می خواهند خواسته های خودشان اجرا شود. آیا ایده ما ایده منحصربه فردی بوده است؟ اینکه ایده ما چرا مورد استقبال مدیران ارشد قرار نگرفته، واقعا چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ تمام این سوال ها و الفبای خلق ایده و انتشار نوآوری در سازمان ها را می توانید در این دوره بیاموزید.
  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  استراتژی
  مدیریت استراتژیک
  نوآوری استراتژیک
  سازمان