نوآوری استراتژیک در سازمان

امتیاز 4.6 ازمجموع 16 نفر

همراه با گواهینامه آموزشی از امروز باید طور دیگه ای فکر کنیم و به دنبال راه حل های بهتری باشیم. دنیا در حال پیشرفت است و همه در حال پیش روی به سمت تکنولوژی هستند. ما باید با تکنولوژی های روز حرکت کنیم. تقریبا همه ما این حرف ها را حداقل یکبار از مدیران خود شنیده ایم و مطمئنا خیلی خوشحال و موافق با این ایده به دنبال خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن رفته ایم و بعد از چند روز ایده خود را بیان می کنیم، اما بعد از بیان ایده مان با مخالفت های زیادی روبرو می شویم و بعد از آن تصمیم می گیریم که دیگر خارج از جعبه فکر نکنیم چون سرمایه داران فقط می خواهند خواسته های خودشان اجرا شود.

98,000تومان
خرید دوره
98,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
12ساعت
350فراگیر

مفاهیم نوآوری

مشاهده محتوابستنA
 • چرا نوآوری شکست می خورد؟

  رایگان
  نمایش
 • نظریه های علمی درباره نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • چرا محدودیت مهم است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شش محدودیت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه و رئوس مطالب آسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب یک پروژه نوآورانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های فردی

مشاهده محتوابستنB
 • فرد و آنچه برای او رخ می دهد

  رایگان
  نمایش
 • تمرین و کسب اطلاعات درباره گیره کاغذ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه یک مدل شخصی خلق کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های فردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های بیانی

  رایگان
  نمایش
 • پردازش و انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث کلاسی - ایده گیره کاغذ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید 101 ایده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت ها در گروه

مشاهده محتوابستنC
 • محدودیت های گروهی

  رایگان
  نمایش
 • تمرین مزرعه حیوانات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزرعه حیوانات در کلاس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت فرهنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های محیط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های فرآیندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طوفان فکری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های سازمانی

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه ای بر محدودیت های سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • داستان Xerox PARK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار محدودیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه گیری نوآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های بازارصنعت

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه ای بر محدودیت های صنعت

  رایگان
  نمایش
 • داستان Kodak

  رایگان
  نمایش
 • محدودیت های رقابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های تامین کنندگان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های مختل کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های اجتماعی

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه ای بر محدودیت های اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موافقان و مخالفان شبیه سازی انسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش های اجتماعی و هویت های شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش ها و هویت شخصی - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل های اجتماعی

  رایگان
  نمایش
 • محدودیت های تاریخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های تکنولوژی

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه ای بر محدودیت های فن آوری

  رایگان
  نمایش
 • داستان لاکهید A-12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فیزیک و قوانین طبیعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راه حل محدودیت های فیزیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های زمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • غلبه بر محدودیت های زمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های محیط طبیعی و اکولوژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زندگی با محدودیت های طبیعی و اکولوژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت یک استراتژی نوآوری

مشاهده محتوابستنH
 • هدایت نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • داستان آپولو 13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحریک پذیرش - قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحریک پذیرش - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند هدایت نوآوری - قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند هدایت نوآوری - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند هدایت نوآوری - قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان های نوآور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نقشه راه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناخت محدودیت های خودتان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • متوقف کردن افراد خلاق

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی از امروز باید طور دیگه ای فکر کنیم و به دنبال راه حل های بهتری باشیم. دنیا در حال پیشرفت است و همه در حال پیش روی به سمت تکنولوژی هستند. ما باید با تکنولوژی های روز حرکت کنیم. تقریبا همه ما این حرف ها را حداقل یکبار از مدیران خود شنیده ایم و مطمئنا خیلی خوشحال و موافق با این ایده به دنبال خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن رفته ایم و بعد از چند روز ایده خود را بیان می کنیم، اما بعد از بیان ایده مان با مخالفت های زیادی روبرو می شویم و بعد از آن تصمیم می گیریم که دیگر خارج از جعبه فکر نکنیم چون سرمایه داران فقط می خواهند خواسته های خودشان اجرا شود. آیا ایده ما ایده منحصربه فردی بوده است؟ اینکه ایده ما چرا مورد استقبال مدیران ارشد قرار نگرفته، واقعا چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ تمام این سوال ها و الفبای خلق ایده و انتشار نوآوری در سازمان ها را می توانید در این دوره بیاموزید.
کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت استراتژیک

مفاهیم نوآوری

مشاهده محتوابستنA
 • چرا نوآوری شکست می خورد؟

  رایگان
  نمایش
 • نظریه های علمی درباره نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • چرا محدودیت مهم است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شش محدودیت استراتژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • برنامه و رئوس مطالب آسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب یک پروژه نوآورانه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های فردی

مشاهده محتوابستنB
 • فرد و آنچه برای او رخ می دهد

  رایگان
  نمایش
 • تمرین و کسب اطلاعات درباره گیره کاغذ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه یک مدل شخصی خلق کنیم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های فردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های بیانی

  رایگان
  نمایش
 • پردازش و انگیزش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بحث کلاسی - ایده گیره کاغذ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تولید 101 ایده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت ها در گروه

مشاهده محتوابستنC
 • محدودیت های گروهی

  رایگان
  نمایش
 • تمرین مزرعه حیوانات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مزرعه حیوانات در کلاس

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های احساسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرهنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت فرهنگی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های محیط

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های فرآیندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • طوفان فکری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های سازمانی

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه ای بر محدودیت های سازمانی

  رایگان
  نمایش
 • داستان Xerox PARK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های استراتژی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار محدودیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اندازه گیری نوآوری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های بازارصنعت

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه ای بر محدودیت های صنعت

  رایگان
  نمایش
 • داستان Kodak

  رایگان
  نمایش
 • محدودیت های رقابت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های تامین کنندگان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های بازار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های مختل کننده

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های اجتماعی

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه ای بر محدودیت های اجتماعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موافقان و مخالفان شبیه سازی انسان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش های اجتماعی و هویت های شخصی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارزش ها و هویت شخصی - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل های اجتماعی

  رایگان
  نمایش
 • محدودیت های تاریخ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محدودیت های تکنولوژی

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه ای بر محدودیت های فن آوری

  رایگان
  نمایش
 • داستان لاکهید A-12

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فیزیک و قوانین طبیعی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • راه حل محدودیت های فیزیکی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های زمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • غلبه بر محدودیت های زمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محدودیت های محیط طبیعی و اکولوژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زندگی با محدودیت های طبیعی و اکولوژیک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

هدایت یک استراتژی نوآوری

مشاهده محتوابستنH
 • هدایت نوآوری

  رایگان
  نمایش
 • داستان آپولو 13

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحریک پذیرش - قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحریک پذیرش - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند هدایت نوآوری - قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند هدایت نوآوری - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند هدایت نوآوری - قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سازمان های نوآور

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترسیم نقشه راه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدیریت پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناخت محدودیت های خودتان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • متوقف کردن افراد خلاق

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی از امروز باید طور دیگه ای فکر کنیم و به دنبال راه حل های بهتری باشیم. دنیا در حال پیشرفت است و همه در حال پیش روی به سمت تکنولوژی هستند. ما باید با تکنولوژی های روز حرکت کنیم. تقریبا همه ما این حرف ها را حداقل یکبار از مدیران خود شنیده ایم و مطمئنا خیلی خوشحال و موافق با این ایده به دنبال خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن رفته ایم و بعد از چند روز ایده خود را بیان می کنیم، اما بعد از بیان ایده مان با مخالفت های زیادی روبرو می شویم و بعد از آن تصمیم می گیریم که دیگر خارج از جعبه فکر نکنیم چون سرمایه داران فقط می خواهند خواسته های خودشان اجرا شود. آیا ایده ما ایده منحصربه فردی بوده است؟ اینکه ایده ما چرا مورد استقبال مدیران ارشد قرار نگرفته، واقعا چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ تمام این سوال ها و الفبای خلق ایده و انتشار نوآوری در سازمان ها را می توانید در این دوره بیاموزید.
کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استراتژی
مدیریت استراتژیک
نوآوری استراتژیک
سازمان