مصاحبه با مشتریان بالقوه

امتیاز 4.0 ازمجموع 4 نفر

چگونه می توان قبل از اجرای ایده و تولید محصول با مصاحبه کردن از کاربران احتمالی آن ایده و محصول نهایی، به نتایج و اطلاعات ارزشمندی دست یافت؟ آیا این محصول قابلیت تجاری شدن دارد؟ میزان استقبال از محصول شما چقدر خواهد بود؟ روش تجزیه و تحلیل و برخورد با مصاحبه شوندگان چطور خواهد بود؟ نیاز ما به تایید شدن باعث می شود که با پرسیدن نظر بقیه به دنبال تعریف و تمجید باشیم. می خواهیم باور کنیم تایید ایده ما به این معنی است که در کارمان موفق می شویم.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
2ساعت
72فراگیر

روند مصاحبه و جمع آوری اطلاعات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تشخیص کاربر هدف

  رایگان
  نمایش
 • نمونه مصاحبه با کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع آوری ایده های مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل بازخوردها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع آوری داده ها و اطلاعات مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پرسش و پاسخ

مشاهده محتوابستنB
 • اشتباهات رایج در مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظرسنجی کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازی های رایانه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دریافت بازخورد مثبت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
چگونه می توان قبل از اجرای ایده و تولید محصول با مصاحبه کردن از کاربران احتمالی آن ایده و محصول نهایی، به نتایج و اطلاعات ارزشمندی دست یافت؟ آیا این محصول قابلیت تجاری شدن دارد؟ میزان استقبال از محصول شما چقدر خواهد بود؟ روش تجزیه و تحلیل و برخورد با مصاحبه شوندگان چطور خواهد بود؟ نیاز ما به تایید شدن باعث می شود که با پرسیدن نظر بقیه به دنبال تعریف و تمجید باشیم. می خواهیم باور کنیم تایید ایده ما به این معنی است که در کارمان موفق می شویم. بزرگ ترین اشتباهی که در برخورد با جواب های بی تفاوت (یا منفی) نسبت به ایده مان می توانیم انجام بدهیم این است که به جای بی طرفی و گوش دادن، آنقدر از ایده دفاع کنیم تا در آخر او هم مجبور شود از ایده مان تعریف و تمجید کند. این فقط یک جواب مثبت الکی است که هیچ خرجی هم برای او برنمی دارد. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و مدیر عامل یکی از بزرگترین سایت های بازی آنلاین به نام Twitch که یکی از زیرمجموعه های سایت آمازون است، راه و روش خود و تیمش در روند مصاحبه با کاربران و مشتریان بالقوه قبل از اجرایی کردن ایده را با ما در میان می گذارد.
مشاهده همه توضیحات

روند مصاحبه و جمع آوری اطلاعات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تشخیص کاربر هدف

  رایگان
  نمایش
 • نمونه مصاحبه با کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع آوری ایده های مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تجزیه و تحلیل بازخوردها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جمع آوری داده ها و اطلاعات مختلف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پرسش و پاسخ

مشاهده محتوابستنB
 • اشتباهات رایج در مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه مصاحبه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نظرسنجی کاربران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازی های رایانه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دریافت بازخورد مثبت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

چگونه می توان قبل از اجرای ایده و تولید محصول با مصاحبه کردن از کاربران احتمالی آن ایده و محصول نهایی، به نتایج و اطلاعات ارزشمندی دست یافت؟ آیا این محصول قابلیت تجاری شدن دارد؟ میزان استقبال از محصول شما چقدر خواهد بود؟ روش تجزیه و تحلیل و برخورد با مصاحبه شوندگان چطور خواهد بود؟ نیاز ما به تایید شدن باعث می شود که با پرسیدن نظر بقیه به دنبال تعریف و تمجید باشیم. می خواهیم باور کنیم تایید ایده ما به این معنی است که در کارمان موفق می شویم. بزرگ ترین اشتباهی که در برخورد با جواب های بی تفاوت (یا منفی) نسبت به ایده مان می توانیم انجام بدهیم این است که به جای بی طرفی و گوش دادن، آنقدر از ایده دفاع کنیم تا در آخر او هم مجبور شود از ایده مان تعریف و تمجید کند. این فقط یک جواب مثبت الکی است که هیچ خرجی هم برای او برنمی دارد. در این آموزش که بخشی از کارگاه سخنرانی و تبادل تجارب کسب و کار دانشگاه استنفورد است، کارآفرین و مدیر عامل یکی از بزرگترین سایت های بازی آنلاین به نام Twitch که یکی از زیرمجموعه های سایت آمازون است، راه و روش خود و تیمش در روند مصاحبه با کاربران و مشتریان بالقوه قبل از اجرایی کردن ایده را با ما در میان می گذارد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش کسب و کار
آموزش استارتاپ
مشتری