دسته‌بندی آموزش‌ها

  مديريت سبد پروژه ها - پورتفوليو

  امتیاز 5.0 ازمجموع 12 نفر
  مهندس وحید آزادمنش

  مدیریت پروژه

  مدیریت سبد پروژه - پورتفولیو فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  5جلسه
  8ساعت
  128فراگیر

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کل دوره پورتفولیو

  • آشنایی با انستیتوی مدیریت پروژه امریکا(PMI)

  • آشنایی با مدرک PFMP

  • تاریخچه و تعریف پورتفولیو

  • مثال های سازمانی Portfolio

  • جایگاه سبد پروژه ها (portfolio Management) در سازمان

  • چرا پرتفولیو مهم است؟

  • دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO ) چیست؟

  • ذینفعان پورتفولیو

  • داراییهای فرایندی (OPA ) و فاکتورهای پیرامونی (EEF )

  • گروهای فرایندی و حوزه های دانشی پورتفولیو

  • افلام قابل تحویل کلیدی مدیریت پورتفولیو

  • حوزه دانشی مدیریت استراتژیک پورتفولیو

  • پورتفولیو چارتر

  • مثال های پورتفولیو

  • نمونه پلان پورتفولیو

  • Quality

  • Risk Register

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • بیانیه استراتژیک پورتفولیو

  • تهیه منشور پورتفولیو

  • تهیه نقشه راه پورتفولیو

  • مدیریت تغییرات استراتژی پورتفولیو

  • تهیه برنامه مدیریت پورتفولیو(PMP )

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • تعریف پورتفولیو و اجزاء

  • بهینه سازی پورتفولیو

  • بالانس کردن پورتفولیو

  • تصویب پورتفولیو

  • نظارت عالیه بر پورتفولیو

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • آشنایی با مدیریت عملکرد پورتفولیو

  • تهیه برنامه عملکرد پورتفولیو

  • مدیریت منابع پورتفولیو

  • مدیریت میزان ارزش پورتفولیو

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • آنالیز سناریو چیست ؟

  • تهیه برنامه ارتباطات ذینفعان پورتفولیو

  • مدیریت اطلاعات پورتفولیو

  • ریسک پورتفولیوچیست ؟

  • برنامه ریزی مدیریت ریسک

  • مدیریت ریسک پورتفولیو

  توضیحات دوره
  مدیریت سبد پروژه ( پورتفولیو ) فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم به مدیریت متمرکز یک و یا چند سبد پروژه با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان اشاره داشته و راه‌حلی برای پوشش شکاف میان استراتژی و پیاده‌سازی آن محسوب می‌شود. اين دوره براساس استاندارد مدیریت سبد پروژه‌ها (پورتفوليو) تهیه شده است. در این دوره شما با مفاهيم اساسی پورتفوليو، فرایندها، ابزارها و تكنيك‌ها و حوزه‌های دانشی مديريت پورتفوليو آشنا خواهید شد. مخاطبان دوره: این دوره برای افراد فعال در پروژه‌ها و علاقه‌مندان به مديريت پروژه به‌ویژه مديران بالادستی تهيه شده است. مديران و کارشناسان پروژه مدیران برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مدیران طرح مديران سبد محصولات مدیران PMO مدیران اجرایی هلدینگ‌ها کلیه علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
  - برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه کل دوره پورتفولیو

  • آشنایی با انستیتوی مدیریت پروژه امریکا(PMI)

  • آشنایی با مدرک PFMP

  • تاریخچه و تعریف پورتفولیو

  • مثال های سازمانی Portfolio

  • جایگاه سبد پروژه ها (portfolio Management) در سازمان

  • چرا پرتفولیو مهم است؟

  • دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO ) چیست؟

  • ذینفعان پورتفولیو

  • داراییهای فرایندی (OPA ) و فاکتورهای پیرامونی (EEF )

  • گروهای فرایندی و حوزه های دانشی پورتفولیو

  • افلام قابل تحویل کلیدی مدیریت پورتفولیو

  • حوزه دانشی مدیریت استراتژیک پورتفولیو

  • پورتفولیو چارتر

  • مثال های پورتفولیو

  • نمونه پلان پورتفولیو

  • Quality

  • Risk Register

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • بیانیه استراتژیک پورتفولیو

  • تهیه منشور پورتفولیو

  • تهیه نقشه راه پورتفولیو

  • مدیریت تغییرات استراتژی پورتفولیو

  • تهیه برنامه مدیریت پورتفولیو(PMP )

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • تعریف پورتفولیو و اجزاء

  • بهینه سازی پورتفولیو

  • بالانس کردن پورتفولیو

  • تصویب پورتفولیو

  • نظارت عالیه بر پورتفولیو

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • آشنایی با مدیریت عملکرد پورتفولیو

  • تهیه برنامه عملکرد پورتفولیو

  • مدیریت منابع پورتفولیو

  • مدیریت میزان ارزش پورتفولیو

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • آنالیز سناریو چیست ؟

  • تهیه برنامه ارتباطات ذینفعان پورتفولیو

  • مدیریت اطلاعات پورتفولیو

  • ریسک پورتفولیوچیست ؟

  • برنامه ریزی مدیریت ریسک

  • مدیریت ریسک پورتفولیو

  توضیحات دوره

  مدیریت سبد پروژه ( پورتفولیو ) فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم به مدیریت متمرکز یک و یا چند سبد پروژه با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان اشاره داشته و راه‌حلی برای پوشش شکاف میان استراتژی و پیاده‌سازی آن محسوب می‌شود. اين دوره براساس استاندارد مدیریت سبد پروژه‌ها (پورتفوليو) تهیه شده است. در این دوره شما با مفاهيم اساسی پورتفوليو، فرایندها، ابزارها و تكنيك‌ها و حوزه‌های دانشی مديريت پورتفوليو آشنا خواهید شد. مخاطبان دوره: این دوره برای افراد فعال در پروژه‌ها و علاقه‌مندان به مديريت پروژه به‌ویژه مديران بالادستی تهيه شده است. مديران و کارشناسان پروژه مدیران برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مدیران طرح مديران سبد محصولات مدیران PMO مدیران اجرایی هلدینگ‌ها کلیه علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
  - برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  سبد پروژه
  پورتفوليو