مديريت سبد پروژه ها - پورتفوليو

امتیاز 4.6 ازمجموع 16 نفر
مهندس وحید آزادمنش

مدیریت پروژه

مدیریت سبد پروژه - پورتفولیو فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند.

119,000تومان
خرید دوره
119,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
155فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با انستیتوی مدیریت پروژه امریکا(PMI)

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با مدرک PFMP

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • مثال های سازمانی Portfolio

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگاه سبد پروژه ها (portfolio Management) در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا پرتفولیو مهم است؟

  رایگان
  نمایش
 • دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO ) چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داراییهای فرایندی (OPA ) و فاکتورهای پیرامونی (EEF )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گروهای فرایندی و حوزه های دانشی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افلام قابل تحویل کلیدی مدیریت پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حوزه دانشی مدیریت استراتژیک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پورتفولیو چارتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال های پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه پلان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Risk Register

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بیانیه استراتژیک پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه منشور پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه نقشه راه پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تغییرات استراتژی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه برنامه مدیریت پورتفولیو(PMP )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تعریف پورتفولیو و اجزاء

  رایگان
  نمایش
 • بهینه سازی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بالانس کردن پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصویب پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظارت عالیه بر پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با مدیریت عملکرد پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه عملکرد پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت میزان ارزش پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • آنالیز سناریو چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه ارتباطات ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت اطلاعات پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ریسک پورتفولیوچیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
مدیریت سبد پروژه ( پورتفولیو ) فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم به مدیریت متمرکز یک و یا چند سبد پروژه با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان اشاره داشته و راه‌حلی برای پوشش شکاف میان استراتژی و پیاده‌سازی آن محسوب می‌شود. اين دوره براساس استاندارد مدیریت سبد پروژه‌ها (پورتفوليو) تهیه شده است. در این دوره شما با مفاهيم اساسی پورتفوليو، فرایندها، ابزارها و تكنيك‌ها و حوزه‌های دانشی مديريت پورتفوليو آشنا خواهید شد. مخاطبان دوره: این دوره برای افراد فعال در پروژه‌ها و علاقه‌مندان به مديريت پروژه به‌ویژه مديران بالادستی تهيه شده است. مديران و کارشناسان پروژه مدیران برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مدیران طرح مديران سبد محصولات مدیران PMO مدیران اجرایی هلدینگ‌ها کلیه علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با انستیتوی مدیریت پروژه امریکا(PMI)

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با مدرک PFMP

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • مثال های سازمانی Portfolio

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگاه سبد پروژه ها (portfolio Management) در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا پرتفولیو مهم است؟

  رایگان
  نمایش
 • دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO ) چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داراییهای فرایندی (OPA ) و فاکتورهای پیرامونی (EEF )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گروهای فرایندی و حوزه های دانشی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افلام قابل تحویل کلیدی مدیریت پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حوزه دانشی مدیریت استراتژیک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پورتفولیو چارتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال های پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه پلان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Risk Register

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بیانیه استراتژیک پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه منشور پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه نقشه راه پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تغییرات استراتژی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه برنامه مدیریت پورتفولیو(PMP )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تعریف پورتفولیو و اجزاء

  رایگان
  نمایش
 • بهینه سازی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بالانس کردن پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصویب پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظارت عالیه بر پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با مدیریت عملکرد پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه عملکرد پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت میزان ارزش پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • آنالیز سناریو چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه ارتباطات ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت اطلاعات پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ریسک پورتفولیوچیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

مدیریت سبد پروژه ( پورتفولیو ) فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم به مدیریت متمرکز یک و یا چند سبد پروژه با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان اشاره داشته و راه‌حلی برای پوشش شکاف میان استراتژی و پیاده‌سازی آن محسوب می‌شود. اين دوره براساس استاندارد مدیریت سبد پروژه‌ها (پورتفوليو) تهیه شده است. در این دوره شما با مفاهيم اساسی پورتفوليو، فرایندها، ابزارها و تكنيك‌ها و حوزه‌های دانشی مديريت پورتفوليو آشنا خواهید شد. مخاطبان دوره: این دوره برای افراد فعال در پروژه‌ها و علاقه‌مندان به مديريت پروژه به‌ویژه مديران بالادستی تهيه شده است. مديران و کارشناسان پروژه مدیران برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مدیران طرح مديران سبد محصولات مدیران PMO مدیران اجرایی هلدینگ‌ها کلیه علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
PMO
سبد پروژه پروتفولیو