استاندارد مدیریت پروژه PRINCE 2

دکتر حاجی یخچالی

مدیریت پروژه

امتیاز 4.0 ازمجموع 28 نفر
441,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه ای بر پرینس 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی کامل PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت پروژه فرایندگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه از نگاه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح و الگوی موفق بویینگ 777

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت پروژه و طرح همراه با 2 مثال کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پورتفولیو با مثال از هواپیمای کنکورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار وجه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار سازمانی و مثالی از پروژه 2 میلیارد دلاری نفتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت موارد خاص و مثالی از یک پروژه ساختمانی در منطقه ی 22 تهران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند های prince 2

مشاهده محتوابستنB
 • محصولات مدیریتی PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مضمون سازمان در PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه فرآیندی PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع مقدماتی PRINCٍE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Prince 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فعالیت های prince 2

مشاهده محتوابستنC
 • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند کنترل مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند راهبری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مضمون های prince 2

مشاهده محتوابستنD
 • مضمون مورد کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Products

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
441,000تومان
خرید دوره
4جلسه
386 دقیقه ویدیو آموزشی
239فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه ای بر پرینس 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی کامل PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت پروژه فرایندگرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف پروژه از نگاه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح و الگوی موفق بویینگ 777

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفاوت پروژه و طرح همراه با 2 مثال کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پورتفولیو با مثال از هواپیمای کنکورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی چهار وجه PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساختار سازمانی و مثالی از پروژه 2 میلیارد دلاری نفتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت موارد خاص و مثالی از یک پروژه ساختمانی در منطقه ی 22 تهران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند های prince 2

مشاهده محتوابستنB
 • محصولات مدیریتی PRINCE 2

  رایگان
  نمایش
 • مضمون سازمان در PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه فرآیندی PRINCE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع مقدماتی PRINCٍE 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکمیل فرآیند شروع مقدماتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با فرآیند هدایت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند شروع پروژه2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قواعد Prince 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فعالیت های prince 2

مشاهده محتوابستنC
 • فرآیند مدیریت تحلیل محصول

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند کنترل مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت مرز مرحله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند خاتمه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند راهبری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Exception

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مضمون های prince 2

مشاهده محتوابستنD
 • مضمون مورد کسب و کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون برنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مبتنی بر محصول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضمون پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • PRINCE2-Products

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
همراه با مدرک آموزشی معتبر
پرینس 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا پرینس 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.


شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:
معرفی شرکت دولتی مدیریت پروژه انگلستان و اهدافش
معرفی نسخه های مختلف پرینس 2
معرفی کتاب های مختلف شرکت OGC سازنده پرینس 2
چارچوب پرینس 2 را درک کنند
همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 
آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در پرینس 2
آشنایی با مضمون های prince 2
چگونگی استفاده از پرینس 2 در اجرای پروژه ها
چگونگی متناسب سازی پرینس 2 در سازمان
معرفی آزمون های OGC
آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی پرینس 2

تعریف پروژه از نظر پرینس 2
ویژگی های پروژه از دیدگاه پرینس 2:
 1. تغییر
 2. موقتی بودن
 3. فرا وظیفه ای بودن cross-functional
 4. منحصر به فرد بودن
 5. عدم قطعیت
تمایز بین طرح و پروژه در پرینس 2
تفاوت بین 
 • محصول پروژه output
 • پیامد پروژه outcome
 • منافع پروژه benefit
فرمان پروژه یا project mandate چیست؟
چهار وجه اصلی پرینس 2 
هفت مفهوم پرینس 2
 1. استمرار توجیه کسب و کار

اصول پرینس 2 
 • فراگیر بودن universal
 • خود اعتباری self validating
 • الهام بخش بودن empowering
مدیریت موارد خاص در پرینس 2
هیئت پروژه از چه ارکانی تشکیل شده است؟
 مدیر پروژه از دیدگاه پرینس 2 کیست و چه ویژگی های دارد؟
 پشتیبان مدیریت پروژه چه وظایفی دارد؟


توضیحات

همراه با مدرک آموزشی معتبر
پرینس 2 از مطرح ترین استاندارد های کاربردی در حوزه مدیریت پروژه در دنیا می باشد که توسط کشور انگلستان ارائه گردیده است. در حال حاضر در اکثر کشور های اروپایی حوزه بریتانیا و همچنین استرالیا پرینس 2 اصلی ترین استاندارد مورد استفاده در مدیریت پروژه می باشد.


شرکت کنندگان در انتهای این دوره مفاهیم زیر را به صورت کاربردی خواهند آموخت:
معرفی شرکت دولتی مدیریت پروژه انگلستان و اهدافش
معرفی نسخه های مختلف پرینس 2
معرفی کتاب های مختلف شرکت OGC سازنده پرینس 2
چارچوب پرینس 2 را درک کنند
همسو سازی پروژه ها با استراتژی های سازمان 
آشنایی با فرآیند مدیریت پروژه در پرینس 2
آشنایی با مضمون های prince 2
چگونگی استفاده از پرینس 2 در اجرای پروژه ها
چگونگی متناسب سازی پرینس 2 در سازمان
معرفی آزمون های OGC
آمادگی جهت حضور در آزمون بین المللی پرینس 2

تعریف پروژه از نظر پرینس 2
ویژگی های پروژه از دیدگاه پرینس 2:
 1. تغییر
 2. موقتی بودن
 3. فرا وظیفه ای بودن cross-functional
 4. منحصر به فرد بودن
 5. عدم قطعیت
تمایز بین طرح و پروژه در پرینس 2
تفاوت بین 
 • محصول پروژه output
 • پیامد پروژه outcome
 • منافع پروژه benefit
فرمان پروژه یا project mandate چیست؟
چهار وجه اصلی پرینس 2 
هفت مفهوم پرینس 2
 1. استمرار توجیه کسب و کار

اصول پرینس 2 
 • فراگیر بودن universal
 • خود اعتباری self validating
 • الهام بخش بودن empowering
مدیریت موارد خاص در پرینس 2
هیئت پروژه از چه ارکانی تشکیل شده است؟
 مدیر پروژه از دیدگاه پرینس 2 کیست و چه ویژگی های دارد؟
 پشتیبان مدیریت پروژه چه وظایفی دارد؟


بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک
بسته مدیریت چابک

بسته مدیریت چابک