دسته‌بندی آموزش‌ها

  ویرایش ششم استاندارد PMBOK

  امتیاز 4.0 ازمجموع 6 نفر
  مهندس مزدک عبائی

  مدیریت پروژه

  راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است.

  هزینه دوره:569000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 569000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  7جلسه
  60ساعت
  105فراگیر

  معرفی موسسه مدیریت پروژه، راهنمای PMBOK و گواهی‌نامه PMP

  مشاهده محتوابستنA
  • نقشه راه و معرفی – قسمت ۱

  • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۲

  • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۳

  • فایل جزوه جلسه اول قسمت 1 - سیاه و سفید

  • فایل جزوه جلسه اول قسمت 2 - رنگی

  • فرآیند های مدیریت پروژه در یک نگاه

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنB
  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه – قسمت ۱

  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۲

  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۳

  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۴

  • نتایج مورد انتظار از مدیریت موثر پروژه‌ها

  • مفهوم 3P(پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۱

  • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۲

  • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۳

  • مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

  • مدیریت عملیات

  • مدیریت پروژه سازمانی (OPM)

  • مولفه‌های راهنمای PMBOK

  • چرخه عمر، مراحل و دروازه‌ها

  • فرآیندهای مدیریت پروژه و گروه‌های فرآیندی

  • حوزه‌های دانشی مدیریتی پروژه

  • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 1

  • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 2

  • رابطه گروه‌های فرآیندی و حوزه‌های دانشی

  • داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌ها

  • سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی

  • مستندات کسب و کاری پروژه

  محیط پیرامونی پروژه

  مشاهده محتوابستنC
  • مولفه‌های محیطی سازمان

  • سرمایه‌های فرآیندی سازمان

  • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۱

  • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۲

  نقش مدیر پروژه

  مشاهده محتوابستنD
  • بررسی اجمالی نقش مدیر پروژه

  • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (پروژه)

  • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (سازمان)

  • دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (صنعت، جنبه‌های حرفه‌ای و بین‌رشته‌ای)

  • شایستگی‌های مدیران پروژه

  • مهارت‌های فنی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار و استراتژی

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • ملاحظات به‌کارگیری با رویکرد چابک

  • ساختارهای سازمانی

  • دفتر مدیریت پروژه – PMO

  • چارچوب کتاب Rita

  • توضیحاتی در مورد چارچوب‌ها (مانند منشور و .....)

  جلسه 6

  مشاهده محتوابستنF
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  جلسه 7

  مشاهده محتوابستنG
  • 1

  • 2

  • 3

  • 3-1

  • 4

  • 4-1

  • 5

  • 5-1

  • 6

  • 6-1

  • 7

  • 7-1

  • 8

  • 8-1

  • 9

  • 9-1

  توضیحات دوره
  عنوان دوره: کارگاه مدیریت پروژه جامع – براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK

  • همراه با گواهینامه معتبر گروه پژوهشی صنعتی آریانا 
  راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است. این راهنما به طور مستمر هر ۴ یا ۵ سال یک‌بار ویرایش شده و هم‌اکنون ویرایش ششم آن در دسترس می‌باشد. براساس ویرایش ششم این راهنما، مدیریت پروژه در قالب ۵ گروه فرآیندی، ۱۰ حوزه دانشی و ۴۹ فرآیند سازماندهی می‌شود. این سازماندهی ساختار یافته باعث می‌شود کاربران به تصویر و درک روشن و یکسانی از مفاهیم، فرآیندها و ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه دست یافته، آموزه‌ها و تجارب خود را به صورت سیستماتیک مجددا مدل‌سازی کنند. 
  در طراحی این دوره تلاش شده‌است تمامی مطالب مورد نیاز برای شناخت کامل این راهنما، مورد توجه قرار گیرد.
  نکته: به دلیل طولانی بودن دوره تا زمان تکمیل، هر هفته یک بخش به محتوای دوره جامع PMBOK6 اضافه می شود.

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  معرفی موسسه مدیریت پروژه، راهنمای PMBOK و گواهی‌نامه PMP

  مشاهده محتوابستنA
  • نقشه راه و معرفی – قسمت ۱

  • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۲

  • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۳

  • فایل جزوه جلسه اول قسمت 1 - سیاه و سفید

  • فایل جزوه جلسه اول قسمت 2 - رنگی

  • فرآیند های مدیریت پروژه در یک نگاه

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنB
  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه – قسمت ۱

  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۲

  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۳

  • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۴

  • نتایج مورد انتظار از مدیریت موثر پروژه‌ها

  • مفهوم 3P(پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۱

  • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۲

  • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۳

  • مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

  • مدیریت عملیات

  • مدیریت پروژه سازمانی (OPM)

  • مولفه‌های راهنمای PMBOK

  • چرخه عمر، مراحل و دروازه‌ها

  • فرآیندهای مدیریت پروژه و گروه‌های فرآیندی

  • حوزه‌های دانشی مدیریتی پروژه

  • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 1

  • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 2

  • رابطه گروه‌های فرآیندی و حوزه‌های دانشی

  • داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌ها

  • سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی

  • مستندات کسب و کاری پروژه

  محیط پیرامونی پروژه

  مشاهده محتوابستنC
  • مولفه‌های محیطی سازمان

  • سرمایه‌های فرآیندی سازمان

  • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۱

  • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۲

  نقش مدیر پروژه

  مشاهده محتوابستنD
  • بررسی اجمالی نقش مدیر پروژه

  • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (پروژه)

  • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (سازمان)

  • دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (صنعت، جنبه‌های حرفه‌ای و بین‌رشته‌ای)

  • شایستگی‌های مدیران پروژه

  • مهارت‌های فنی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار و استراتژی

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • ملاحظات به‌کارگیری با رویکرد چابک

  • ساختارهای سازمانی

  • دفتر مدیریت پروژه – PMO

  • چارچوب کتاب Rita

  • توضیحاتی در مورد چارچوب‌ها (مانند منشور و .....)

  جلسه 6

  مشاهده محتوابستنF
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  جلسه 7

  مشاهده محتوابستنG
  • 1

  • 2

  • 3

  • 3-1

  • 4

  • 4-1

  • 5

  • 5-1

  • 6

  • 6-1

  • 7

  • 7-1

  • 8

  • 8-1

  • 9

  • 9-1

  توضیحات دوره

  عنوان دوره: کارگاه مدیریت پروژه جامع – براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK

  • همراه با گواهینامه معتبر گروه پژوهشی صنعتی آریانا 
  راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است. این راهنما به طور مستمر هر ۴ یا ۵ سال یک‌بار ویرایش شده و هم‌اکنون ویرایش ششم آن در دسترس می‌باشد. براساس ویرایش ششم این راهنما، مدیریت پروژه در قالب ۵ گروه فرآیندی، ۱۰ حوزه دانشی و ۴۹ فرآیند سازماندهی می‌شود. این سازماندهی ساختار یافته باعث می‌شود کاربران به تصویر و درک روشن و یکسانی از مفاهیم، فرآیندها و ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه دست یافته، آموزه‌ها و تجارب خود را به صورت سیستماتیک مجددا مدل‌سازی کنند. 
  در طراحی این دوره تلاش شده‌است تمامی مطالب مورد نیاز برای شناخت کامل این راهنما، مورد توجه قرار گیرد.
  نکته: به دلیل طولانی بودن دوره تا زمان تکمیل، هر هفته یک بخش به محتوای دوره جامع PMBOK6 اضافه می شود.

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها