ویرایش ششم استاندارد PMBOK

امتیاز 3.9 ازمجموع 16 نفر
مهندس مزدک عبائی

مدیریت پروژه

راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است.

699,000تومان
خرید دوره
699,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
19جلسه
60ساعت
174فراگیر

معرفی موسسه مدیریت پروژه، راهنمای PMBOK و گواهی‌نامه PMP

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۲

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۳

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 1 - سیاه و سفید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 2 - رنگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند های مدیریت پروژه در یک نگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مقدمه

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۳

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۴

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نتایج مورد انتظار از مدیریت موثر پروژه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم 3P(پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۳

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت پروژه سازمانی (OPM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مولفه‌های راهنمای PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر، مراحل و دروازه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیندهای مدیریت پروژه و گروه‌های فرآیندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حوزه‌های دانشی مدیریتی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه گروه‌های فرآیندی و حوزه‌های دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مستندات کسب و کاری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

محیط پیرامونی پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مولفه‌های محیطی سازمان

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه‌های فرآیندی سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش مدیر پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اجمالی نقش مدیر پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (پروژه)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (سازمان)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (صنعت، جنبه‌های حرفه‌ای و بین‌رشته‌ای)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شایستگی‌های مدیران پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های فنی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار و استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جنبه‌های سیاسی در سازمان‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهبری و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک‌های رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیر پروژه – نقطه کانونی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حوزه‌های دانشی در یک نگاه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی ده حوزه دانشی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل فرآیند مدیریت یکپارچگی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت زمان و هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرایند مدیریت منابع پروزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت اطلاعات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرایند مدیریت تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرایند مدیریت ذی نفعان پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

گروه های فرآیندی در یک نگاه

مشاهده محتوابستنF
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ساختار هر حوزه دانشی

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی ساختار هر حوزه دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • مقدمه‌ای بر مدیریت یک‌پارچگی

  رایگان
  نمایش
 • تنظیم منشور پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند اول- تهیه و تنظیم برنامه مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-برنامه مدیریت پروژه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-برنامه مدیریت پروژه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهبری و مدیریت کارهای پروژه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهبری و مدیریت کارهای پروژه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی فرآیند دانش مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش و کنترل کارهای پروژه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش و کنترل کارهای پروژه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل یکپارچه تغییرات 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل یکپارچه تغییرات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایان پروژه یا مرحله 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایان پروژه یا مرحله 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت محدوده پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه‌ای بر مدیریت محدوده پروژه

  رایگان
  نمایش
 • بررسی مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند اول مدیریت محدود پروژه-برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم مدیریت محدود پروژه-گردآوری الزامات 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم مدیریت محدود پروژه-گردآوری الزامات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم -تعریف محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تعریف محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم- تنظیم ساختار شکست کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تنظیم ساختار شکست کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم -تایید و اعتبارسنجی محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی و تایید و اعتبار سنجی محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند ششم-کنترل محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت زمان پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • مقدمه‌ای بر مدیریت زمان

  رایگان
  نمایش
 • بررسی بر مدیریت زمان

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول-برنامه‌ریزی مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-تعریف فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تعریف فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم-تعیین توالی فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تعیین توالی فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم-تخمین مدت فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تخمین مدت فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم-تنظیم برنامه زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تنظیم برنامه زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند ششم-کنترل زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه‌ای بر مدیریت هزینه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول-برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-تخمین هزینه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تخمین هزینه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم-تنظیم بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تنظیم بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم-کنترل هزینه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت کیفیت پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه‌ای بر مدیریت کیفیت

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول -برنامه‌ریزی برای مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم -کنترل کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی -کنترل کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت منابع پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه‌ای بر مدیریت منابع پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول -برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه ریزی برای مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-برآورد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برآورد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم به خدمت گرفتن منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی خدمت گرفتن منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم توسعه تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی توسعه تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم مدیریت تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه‌ای بر مدیریت ارتباطات پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند برنامه‌ریزی برای مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پایش ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پایش ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ریسک پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم شناسایی ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی شناسایی ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم برنامه‌ریزی مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند ششم پیاده‌سازی برنامه‌های مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پیاده‌سازی برنامه‌های مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند هفتم پایش ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پایش ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت تدارکات پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه‌ای بر مدیریت تدارکات پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول برنامه‌ریزی تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم اداره و راهبری تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی اداره و راهبری تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم کنترل تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ذی‌نفعان پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه‌ای بر مدیریت ذی‌نفعان پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول شناسایی ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی شناسایی ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم برنامه‌ریزی برای مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم مدیریت تعهد و مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت تعهد و مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم پایش تعهد مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پایش تعهد مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جمع‌بندی حوزه‌های دانشی

مشاهده محتوابستنH
 • جمع‌بندی حوزه‌های دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تشریح گروه‌های فرآیندی

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • آغاز یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه‌ریزی یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجرای یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش و کنترل یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خاتمه یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ملاحظات به‌کارگیری با رویکرد چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دفتر مدیریت پروژه – PMO

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توضیحاتی در مورد چارچوب‌ها (مانند منشور و .....)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته‌بندی T&Tها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرور، جمع‌بندی و خاتمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
عنوان دوره: کارگاه مدیریت پروژه جامع – براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK

 • همراه با گواهینامه معتبر گروه پژوهشی صنعتی آریانا 

کاربر گرامی، بعد از خرید دوره برای عضویت در کانال تلگرامی جهت پرسش و پاسخ مستقیم با استاد و شرکت کنندگان دوره  با شماره 88342900 - داخلی 202 تماس حاصل فرمایید.

راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است. این راهنما به طور مستمر هر ۴ یا ۵ سال یک‌بار ویرایش شده و هم‌اکنون ویرایش ششم آن در دسترس می‌باشد. براساس ویرایش ششم این راهنما، مدیریت پروژه در قالب ۵ گروه فرآیندی، ۱۰ حوزه دانشی و ۴۹ فرآیند سازماندهی می‌شود. این سازماندهی ساختار یافته باعث می‌شود کاربران به تصویر و درک روشن و یکسانی از مفاهیم، فرآیندها و ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه دست یافته، آموزه‌ها و تجارب خود را به صورت سیستماتیک مجددا مدل‌سازی کنند. 
در طراحی این دوره تلاش شده‌است تمامی مطالب مورد نیاز برای شناخت کامل این راهنما، مورد توجه قرار گیرد.
نکته: به دلیل طولانی بودن دوره تا زمان تکمیل، هر هفته یک بخش به محتوای دوره جامع PMBOK6 اضافه می شود.


پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی موسسه مدیریت پروژه، راهنمای PMBOK و گواهی‌نامه PMP

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۲

  رایگان
  نمایش
 • نقشه راه و معرفی (ادامه) – قسمت ۳

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 1 - سیاه و سفید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه اول قسمت 2 - رنگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند های مدیریت پروژه در یک نگاه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مقدمه

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه – قسمت ۱

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۳

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه‌ای بر مدیریت پروژه (ادامه) – قسمت ۴

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نتایج مورد انتظار از مدیریت موثر پروژه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم 3P(پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم 3P (پروژه / طرح / سبد پروژه) – قسمت ۳

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت عملیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت پروژه سازمانی (OPM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مولفه‌های راهنمای PMBOK

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر، مراحل و دروازه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیندهای مدیریت پروژه و گروه‌های فرآیندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حوزه‌های دانشی مدیریتی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل جزوه جلسه دوم قسمت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رابطه گروه‌های فرآیندی و حوزه‌های دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داده‌ها، اطلاعات و گزارش‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مستندات کسب و کاری پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

محیط پیرامونی پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مولفه‌های محیطی سازمان

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه‌های فرآیندی سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۱

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سیستم‌های سازمانی – قسمت ۲

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نقش مدیر پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • بررسی اجمالی نقش مدیر پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (پروژه)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف و دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (سازمان)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دامنه تاثیرگذاری و نقش مدیر پروژه (صنعت، جنبه‌های حرفه‌ای و بین‌رشته‌ای)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شایستگی‌های مدیران پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های فنی مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار و استراتژی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مهارت‌های رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جنبه‌های سیاسی در سازمان‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رهبری و مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سبک‌های رهبری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیر پروژه – نقطه کانونی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

حوزه‌های دانشی در یک نگاه

مشاهده محتوابستنE
 • معرفی ده حوزه دانشی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تحلیل فرآیند مدیریت یکپارچگی پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت زمان و هزینه پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت کیفیت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرایند مدیریت منابع پروزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت اطلاعات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرآیند مدیریت ریسک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرایند مدیریت تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل فرایند مدیریت ذی نفعان پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

گروه های فرآیندی در یک نگاه

مشاهده محتوابستنF
 • 11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ساختار هر حوزه دانشی

مشاهده محتوابستنG
 • معرفی ساختار هر حوزه دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت یکپارچگی پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • مقدمه‌ای بر مدیریت یک‌پارچگی

  رایگان
  نمایش
 • تنظیم منشور پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند اول- تهیه و تنظیم برنامه مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-برنامه مدیریت پروژه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-برنامه مدیریت پروژه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهبری و مدیریت کارهای پروژه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راهبری و مدیریت کارهای پروژه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت دانش پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی فرآیند دانش مدیریت پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش و کنترل کارهای پروژه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش و کنترل کارهای پروژه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل یکپارچه تغییرات 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کنترل یکپارچه تغییرات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایان پروژه یا مرحله 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایان پروژه یا مرحله 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت محدوده پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه‌ای بر مدیریت محدوده پروژه

  رایگان
  نمایش
 • بررسی مدیریت محدوده پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند اول مدیریت محدود پروژه-برنامه ریزی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم مدیریت محدود پروژه-گردآوری الزامات 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم مدیریت محدود پروژه-گردآوری الزامات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم -تعریف محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تعریف محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم- تنظیم ساختار شکست کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تنظیم ساختار شکست کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم -تایید و اعتبارسنجی محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی و تایید و اعتبار سنجی محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند ششم-کنترل محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل محدوده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت زمان پروژه

مشاهده محتوابستنJ
 • مقدمه‌ای بر مدیریت زمان

  رایگان
  نمایش
 • بررسی بر مدیریت زمان

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول-برنامه‌ریزی مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی مدیریت زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-تعریف فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تعریف فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم-تعیین توالی فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تعیین توالی فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم-تخمین مدت فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تخمین مدت فعالیت‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم-تنظیم برنامه زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تنظیم برنامه زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند ششم-کنترل زمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه‌ای بر مدیریت هزینه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول-برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-تخمین هزینه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تخمین هزینه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم-تنظیم بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تنظیم بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم-کنترل هزینه‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت کیفیت پروژه

مشاهده محتوابستنB
 • مقدمه‌ای بر مدیریت کیفیت

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول -برنامه‌ریزی برای مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم -کنترل کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی -کنترل کیفیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت منابع پروژه

مشاهده محتوابستنC
 • مقدمه‌ای بر مدیریت منابع پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول -برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه ریزی برای مدیریت منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم-برآورد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برآورد منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم به خدمت گرفتن منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی خدمت گرفتن منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم توسعه تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی توسعه تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم مدیریت تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت تیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند کنترل منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ارتباطات پروژه

مشاهده محتوابستنD
 • مقدمه‌ای بر مدیریت ارتباطات پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند برنامه‌ریزی برای مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پایش ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پایش ارتباطات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ریسک پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم شناسایی ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی شناسایی ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تحلیل کیفی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی تحلیل کمی ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند پنجم برنامه‌ریزی مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند ششم پیاده‌سازی برنامه‌های مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پیاده‌سازی برنامه‌های مواجهه با ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند هفتم پایش ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پایش ریسک‌ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت تدارکات پروژه

مشاهده محتوابستنF
 • مقدمه‌ای بر مدیریت تدارکات پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول برنامه‌ریزی تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم اداره و راهبری تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی اداره و راهبری تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم کنترل تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی کنترل تدارکات پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت ذی‌نفعان پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • مقدمه‌ای بر مدیریت ذی‌نفعان پروژه

  رایگان
  نمایش
 • فرآیند اول شناسایی ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی شناسایی ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند دوم برنامه‌ریزی برای مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی برنامه‌ریزی برای مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند سوم مدیریت تعهد و مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی مدیریت تعهد و مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرآیند چهارم پایش تعهد مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی پایش تعهد مشارکت ذی‌نفعان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جمع‌بندی حوزه‌های دانشی

مشاهده محتوابستنH
 • جمع‌بندی حوزه‌های دانشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تشریح گروه‌های فرآیندی

مشاهده محتوابستنI
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • آغاز یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه‌ریزی یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجرای یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایش و کنترل یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خاتمه یک پروژه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ملاحظات به‌کارگیری با رویکرد چابک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ساختارهای سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دفتر مدیریت پروژه – PMO

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • توضیحاتی در مورد چارچوب‌ها (مانند منشور و .....)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسته‌بندی T&Tها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مرور، جمع‌بندی و خاتمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

عنوان دوره: کارگاه مدیریت پروژه جامع – براساس ویرایش ششم استاندارد PMBOK

 • همراه با گواهینامه معتبر گروه پژوهشی صنعتی آریانا 

کاربر گرامی، بعد از خرید دوره برای عضویت در کانال تلگرامی جهت پرسش و پاسخ مستقیم با استاد و شرکت کنندگان دوره  با شماره 88342900 - داخلی 202 تماس حاصل فرمایید.

راهنمای PMBOK یکی از شناخته‌شده‌ترین، معتبرترین و ارزشمند‌ترین منابع در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود که توسط موسسه مدیریت پروژه (PMI) تدوین و منتشر شده‌است. این راهنما به طور مستمر هر ۴ یا ۵ سال یک‌بار ویرایش شده و هم‌اکنون ویرایش ششم آن در دسترس می‌باشد. براساس ویرایش ششم این راهنما، مدیریت پروژه در قالب ۵ گروه فرآیندی، ۱۰ حوزه دانشی و ۴۹ فرآیند سازماندهی می‌شود. این سازماندهی ساختار یافته باعث می‌شود کاربران به تصویر و درک روشن و یکسانی از مفاهیم، فرآیندها و ابزارها و تکنیک‌های مدیریت پروژه دست یافته، آموزه‌ها و تجارب خود را به صورت سیستماتیک مجددا مدل‌سازی کنند. 
در طراحی این دوره تلاش شده‌است تمامی مطالب مورد نیاز برای شناخت کامل این راهنما، مورد توجه قرار گیرد.
نکته: به دلیل طولانی بودن دوره تا زمان تکمیل، هر هفته یک بخش به محتوای دوره جامع PMBOK6 اضافه می شود.


پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ زير را ببينيد. 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
استاندارد PMBOK
مدیریت پروژه PMBOK