نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مدیریت دانش و درس آموخته ها

امتیاز 3.8 ازمجموع 13 نفر
مهندس مجید فراهانی

مدیریت پروژه

همراه با گواهینامه آموزشی چند روز بیشتر برای برآورد هزینه و زمان پروژه جدید باقی نمانده و شما مجبور هستید در کوتاه ترین زمان گزارش مفصلی به کارفرما تحویل دهید تا بر اساس آنها تصمیمات نهایی گرفته شود. ” ای کاش تجریبات پروژه های قدیمی الان به صورت مکتوب موجود بود، یا حداقل به افرادی که در پروژه های قبلی همکاری داشتند، دسترسی داشتم تا بتوانم از تجربیات آنها استفاده کنم.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
4ساعت
417فراگیر

مقدمه ای بر مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم پایه ای مدیریت دانش

  رایگان
  نمایش
 • چرا مدیریت درس آموخته ها

  رایگان
  نمایش
 • خود آزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

دانش و مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانش چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • دانش در پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانش در سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع دانش در سازمان ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تبدیل دانش در سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یادگیری در سازمان های پروژه محور

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درس آموخته های پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل مدیریت درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی درس آموخته ها

  رایگان
  نمایش
 • جمع آوری درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ممیزی درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ثبت یا ذخیره درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پخش و به اشتراک گذاری درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم پخش و به اشتراک گذاری

  رایگان
  نمایش
 • انواع روش های اشتراک گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بهره برداری از دروس آموخته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل های درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل ممیزی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • بازنگری پس از وقوع (Postmortem)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حوزه های دانش در PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه یادگیری در پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل DOD

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل تکیه بر مدل های موفق پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل تعالی پرژه - PEM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل گزارش گیری پس از انجام پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل مقالات کوچک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل یادگیری تاریخچه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل درو کردن دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل استاد و شاگردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل های بکار رفته توسط BP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل آموزش توسط کارمندان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد دروس آموخته DOE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایگاه دانش آنلاین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

چالش های اجرای سیستم مدیریت درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاداش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای فرآیند مدیریت درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشکلات پیش رو و راهکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع انتقال دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی چند روز بیشتر برای برآورد هزینه و زمان پروژه جدید باقی نمانده و شما مجبور هستید در کوتاه ترین زمان گزارش مفصلی به کارفرما تحویل دهید تا بر اساس آنها تصمیمات نهایی گرفته شود. ” ای کاش تجریبات پروژه های قدیمی الان به صورت مکتوب موجود بود، یا حداقل به افرادی که در پروژه های قبلی همکاری داشتند، دسترسی داشتم تا بتوانم از تجربیات آنها استفاده کنم.”تا حالا چند بار با این مسایل روبرو شده اید و افسوس عدم دسترسی به تجربیات خود در پروژه های قبلی را خورده اید؟ آیا به فکر جمع آوری و مکتوب کردن دانشی که در طی انجام پروژه های زیادی کسب کرده اید، افتاده اید؟ تمام ابزارها و تکنیک هایی که از گذشته تاکنون توسط شرکت های بزرگ و کوچک در حوزه های کاری مختلف جهت مدیریت دانش و درس آموخته های خود بکار برده اند را می توانید در دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها بیاموزید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه

بسته مدیریت پروژه

مقدمه ای بر مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفاهیم پایه ای مدیریت دانش

  رایگان
  نمایش
 • چرا مدیریت درس آموخته ها

  رایگان
  نمایش
 • خود آزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

دانش و مدیریت دانش

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانش چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • دانش در پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دانش در سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع دانش در سازمان ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های تبدیل دانش در سازمان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فرآیند درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • یادگیری در سازمان های پروژه محور

  رایگان
  نمایش
 • تعریف مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درس آموخته های پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل مدیریت درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شناسایی درس آموخته ها

  رایگان
  نمایش
 • جمع آوری درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ممیزی درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ثبت یا ذخیره درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

پخش و به اشتراک گذاری درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم پخش و به اشتراک گذاری

  رایگان
  نمایش
 • انواع روش های اشتراک گذاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بهره برداری از دروس آموخته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل های درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل ممیزی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • بازنگری پس از وقوع (Postmortem)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حوزه های دانش در PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جایگاه یادگیری در پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل DOD

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل تکیه بر مدل های موفق پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل تعالی پرژه - PEM

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل گزارش گیری پس از انجام پروژه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل مقالات کوچک

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل یادگیری تاریخچه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل درو کردن دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل استاد و شاگردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل های بکار رفته توسط BP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل آموزش توسط کارمندان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استاندارد دروس آموخته DOE

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایگاه دانش آنلاین

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خودآزمایی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

چالش های اجرای سیستم مدیریت درس آموخته ها

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه جلسه ششم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پاداش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجرای فرآیند مدیریت درس آموخته ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشکلات پیش رو و راهکارها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • موانع انتقال دانش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی چند روز بیشتر برای برآورد هزینه و زمان پروژه جدید باقی نمانده و شما مجبور هستید در کوتاه ترین زمان گزارش مفصلی به کارفرما تحویل دهید تا بر اساس آنها تصمیمات نهایی گرفته شود. ” ای کاش تجریبات پروژه های قدیمی الان به صورت مکتوب موجود بود، یا حداقل به افرادی که در پروژه های قبلی همکاری داشتند، دسترسی داشتم تا بتوانم از تجربیات آنها استفاده کنم.”تا حالا چند بار با این مسایل روبرو شده اید و افسوس عدم دسترسی به تجربیات خود در پروژه های قبلی را خورده اید؟ آیا به فکر جمع آوری و مکتوب کردن دانشی که در طی انجام پروژه های زیادی کسب کرده اید، افتاده اید؟ تمام ابزارها و تکنیک هایی که از گذشته تاکنون توسط شرکت های بزرگ و کوچک در حوزه های کاری مختلف جهت مدیریت دانش و درس آموخته های خود بکار برده اند را می توانید در دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها بیاموزید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
مدیریت دانش
درس آموخته ها