نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مدیریت بودجه در پروژه

امتیاز 3.7 ازمجموع 12 نفر

این دوره برای مدیران پروژه حرفه ای و همه افرادی که دوست دارند هزینه های پروژه های خود را مدیریت کنند طراحی شده است.

22,000تومان
خرید دوره
22,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
118فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمد گویی

  رایگان
  نمایش

اصول بودجه بندی

مشاهده محتوابستنB
 • بودجه پروژه چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • بودجه بندی یک کار با ساختارهای شکسته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دریافتن استاندارد هزینه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی سرمایه و هزینه های عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درست کردن بودجه

مشاهده محتوابستنC
 • انواع تخمین ها

  رایگان
  نمایش
 • رویکردهای تخمینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بنیان گذاری یک ساختار تخمینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اختصاص بها به منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط سازی و نهایی کردن بودجه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنD
 • اولویت بندی بودجه در محدوده ی عناصر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازیابی بودجه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نکات حرفه ای در مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنE
 • جمع آوری منابع اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب تنظیمات گزارشی بودجه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هزینه های مختلف به جای محدودیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آینده نگری برای وضعیت بودجه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسایٔل مربوط به بودجه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
این دوره برای مدیران پروژه حرفه ای و همه افرادی که دوست دارند هزینه های پروژه های خود را مدیریت کنند طراحی شده است. باب مک گانون به شما نشان می دهد که چطور به کمک ساختار شکست کار، یک بودجه انعطاف پذیر بنویسید، با استاندارد های هزینه ها کار کنید و بین سرمایه ها و هزینه های عملیاتی تعادل برقرار کنید. بعلاوه به شما پیشنهاد های جالبی می کند تا زمانی که با مشکل بودجه برخورد کردید یا محدوده پروژه تغییر کرد، چه اقداماتی را انجام دهید تا پروژه به مشکل بر نخورد. سر فصل موضوعات استاندارد های هزینه ها تعادل بین سرمایه و هزینه های عملیاتی تخصیص هزینه ها به منابع برقراری ارتباط با بودجه پروژه بازسازی بودجه هایی که به مشکل خورده اند شناسایی مشکلات بودجه ریزی وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه

بسته مدیریت پروژه

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمد گویی

  رایگان
  نمایش

اصول بودجه بندی

مشاهده محتوابستنB
 • بودجه پروژه چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • بودجه بندی یک کار با ساختارهای شکسته

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دریافتن استاندارد هزینه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی سرمایه و هزینه های عملیاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

درست کردن بودجه

مشاهده محتوابستنC
 • انواع تخمین ها

  رایگان
  نمایش
 • رویکردهای تخمینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بنیان گذاری یک ساختار تخمینی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اختصاص بها به منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط سازی و نهایی کردن بودجه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنD
 • اولویت بندی بودجه در محدوده ی عناصر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بازیابی بودجه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نکات حرفه ای در مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنE
 • جمع آوری منابع اطلاعاتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انتخاب تنظیمات گزارشی بودجه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هزینه های مختلف به جای محدودیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آینده نگری برای وضعیت بودجه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مسایٔل مربوط به بودجه بندی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • گام های بعدی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

این دوره برای مدیران پروژه حرفه ای و همه افرادی که دوست دارند هزینه های پروژه های خود را مدیریت کنند طراحی شده است. باب مک گانون به شما نشان می دهد که چطور به کمک ساختار شکست کار، یک بودجه انعطاف پذیر بنویسید، با استاندارد های هزینه ها کار کنید و بین سرمایه ها و هزینه های عملیاتی تعادل برقرار کنید. بعلاوه به شما پیشنهاد های جالبی می کند تا زمانی که با مشکل بودجه برخورد کردید یا محدوده پروژه تغییر کرد، چه اقداماتی را انجام دهید تا پروژه به مشکل بر نخورد. سر فصل موضوعات استاندارد های هزینه ها تعادل بین سرمایه و هزینه های عملیاتی تخصیص هزینه ها به منابع برقراری ارتباط با بودجه پروژه بازسازی بودجه هایی که به مشکل خورده اند شناسایی مشکلات بودجه ریزی وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
بودجه پروژه
بودجه در پروژه