مدیریت بودجه در پروژه

امتیاز 3.7 ازمجموع 12 نفر

این دوره برای مدیران پروژه حرفه ای و همه افرادی که دوست دارند هزینه های پروژه های خود را مدیریت کنند طراحی شده است.

22,000تومان
خرید دوره
22,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
2ساعت
125فراگیر

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمد گویی

  رایگان
  نمایش

اصول بودجه بندی

مشاهده محتوابستنB
 • بودجه پروژه چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • بودجه بندی یک کار با ساختارهای شکسته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دریافتن استاندارد هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی سرمایه و هزینه های عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درست کردن بودجه

مشاهده محتوابستنC
 • انواع تخمین ها

  رایگان
  نمایش
 • رویکردهای تخمینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بنیان گذاری یک ساختار تخمینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اختصاص بها به منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط سازی و نهایی کردن بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنD
 • اولویت بندی بودجه در محدوده ی عناصر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازیابی بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نکات حرفه ای در مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنE
 • جمع آوری منابع اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب تنظیمات گزارشی بودجه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هزینه های مختلف به جای محدودیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آینده نگری برای وضعیت بودجه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسایٔل مربوط به بودجه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
این دوره برای مدیران پروژه حرفه ای و همه افرادی که دوست دارند هزینه های پروژه های خود را مدیریت کنند طراحی شده است. باب مک گانون به شما نشان می دهد که چطور به کمک ساختار شکست کار، یک بودجه انعطاف پذیر بنویسید، با استاندارد های هزینه ها کار کنید و بین سرمایه ها و هزینه های عملیاتی تعادل برقرار کنید. بعلاوه به شما پیشنهاد های جالبی می کند تا زمانی که با مشکل بودجه برخورد کردید یا محدوده پروژه تغییر کرد، چه اقداماتی را انجام دهید تا پروژه به مشکل بر نخورد. سر فصل موضوعات استاندارد های هزینه ها تعادل بین سرمایه و هزینه های عملیاتی تخصیص هزینه ها به منابع برقراری ارتباط با بودجه پروژه بازسازی بودجه هایی که به مشکل خورده اند شناسایی مشکلات بودجه ریزی وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمد گویی

  رایگان
  نمایش

اصول بودجه بندی

مشاهده محتوابستنB
 • بودجه پروژه چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • بودجه بندی یک کار با ساختارهای شکسته

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دریافتن استاندارد هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی سرمایه و هزینه های عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

درست کردن بودجه

مشاهده محتوابستنC
 • انواع تخمین ها

  رایگان
  نمایش
 • رویکردهای تخمینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بنیان گذاری یک ساختار تخمینی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اختصاص بها به منابع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارتباط سازی و نهایی کردن بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنD
 • اولویت بندی بودجه در محدوده ی عناصر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازیابی بودجه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نکات حرفه ای در مدیریت بودجه

مشاهده محتوابستنE
 • جمع آوری منابع اطلاعاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب تنظیمات گزارشی بودجه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • هزینه های مختلف به جای محدودیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آینده نگری برای وضعیت بودجه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مسایٔل مربوط به بودجه بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های بعدی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

این دوره برای مدیران پروژه حرفه ای و همه افرادی که دوست دارند هزینه های پروژه های خود را مدیریت کنند طراحی شده است. باب مک گانون به شما نشان می دهد که چطور به کمک ساختار شکست کار، یک بودجه انعطاف پذیر بنویسید، با استاندارد های هزینه ها کار کنید و بین سرمایه ها و هزینه های عملیاتی تعادل برقرار کنید. بعلاوه به شما پیشنهاد های جالبی می کند تا زمانی که با مشکل بودجه برخورد کردید یا محدوده پروژه تغییر کرد، چه اقداماتی را انجام دهید تا پروژه به مشکل بر نخورد. سر فصل موضوعات استاندارد های هزینه ها تعادل بین سرمایه و هزینه های عملیاتی تخصیص هزینه ها به منابع برقراری ارتباط با بودجه پروژه بازسازی بودجه هایی که به مشکل خورده اند شناسایی مشکلات بودجه ریزی وب سایت https://baladshow.com
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
بودجه پروژه
بودجه در پروژه