دسته‌بندی آموزش‌ها

  اصول و مفاهیم WBS

  امتیاز 4.0 ازمجموع 17 نفر
  مهندس فریدون فرداد

  مدیریت پروژه

  همراه با گواهینامه آموزشی طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار (WBS) با نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌ مشی ها و روش‌ها برای کلیه پروژه‌ها است.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  4جلسه
  8ساعت
  223فراگیر

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • چارچوب مدیریت پروژه

  • ذینفعان پروژه

  • گروههای فرآیندی مدیریت پروژه

  • جزوه -1

  • جزوه -2

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه

  • مدیریت محدوده پروژه

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه

  • ساختار شکست کار

  • تعاریف براساس PMBOK

  • ساختار شکست کار wbs

  • قواعد اجباری در تدوین wbs

  • مبنا بودن تحویل شدنی ها

  • ساختار شکست محصول

  • سطح جزئیات wbs

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه

  • آشنایی با RWBS, PWBS,FWBS

  • FWBS

  • تدوین فهرست فعالیت ها

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار (WBS) با نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌ مشی ها و روش‌ها برای کلیه پروژه‌ها است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت محدوده - آشنایی با مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و انواع آن - تسلط بر تهیه ساختار شکست کار (WBS) - آشنایی با مفاهیم PWBS، FWBA و RWBS - آشنایی با تهیه لیست فعالیت های پروژه
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه

  • چارچوب مدیریت پروژه

  • ذینفعان پروژه

  • گروههای فرآیندی مدیریت پروژه

  • جزوه -1

  • جزوه -2

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه

  • مدیریت محدوده پروژه

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه

  • ساختار شکست کار

  • تعاریف براساس PMBOK

  • ساختار شکست کار wbs

  • قواعد اجباری در تدوین wbs

  • مبنا بودن تحویل شدنی ها

  • ساختار شکست محصول

  • سطح جزئیات wbs

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه

  • آشنایی با RWBS, PWBS,FWBS

  • FWBS

  • تدوین فهرست فعالیت ها

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار (WBS) با نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌ مشی ها و روش‌ها برای کلیه پروژه‌ها است. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت محدوده - آشنایی با مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و انواع آن - تسلط بر تهیه ساختار شکست کار (WBS) - آشنایی با مفاهیم PWBS، FWBA و RWBS - آشنایی با تهیه لیست فعالیت های پروژه
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  مدیریت
  مدیریت پروژه
  WBS
  مفاهیم WBS