دسته‌بندی آموزش‌ها

  برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  امتیاز 4.0 ازمجموع 20 نفر
  مهندس رضا آتش فراز

  مدیریت پروژه

  همراه با گواهینامه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  10جلسه
  8ساعت
  279فراگیر

  تعریف پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  • مقدمه

  • تعریف پروژه از دیدگاه PMBOK و رویکرد برنامه ریزی پروژه و تعریف پروژه از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  • تعریف تقویم کاری پروژه و کاربرد آن در نرم افزارهای MSP و P6

  تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنB
  • اهمیت ساختار شکست کار (WBS) و دستورالعمل تهیه ساختار شکست کار پروژه

  • تعریف محدوده پروژه پیش نیاز مهم تهیه WBS از دیدگاه PMBOK

  • نگرش سنتی و مدرن به WBS و قاعده 100درصد در تهیه WBS

  • رویکردهای مختلف در تهیه ساختار شکست کار (WBS)

  • تهیه FWBS- PCWBS- RWBS و Execution Strategy Matrix

  • تعریف فعالیت ها- قواعد مهم در تعریف فعالیت ها- برنامه ریزی موج غلطان و تعریف مایلستون ها

  • تعریف WBS و فعالیت ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنC
  • تعیین توالی فعالیت ها- انواع وابستگی ها- بکارگیری تعجیلات و تأخیرها و نمایش توالی فعالیت ها در نرم افزارهای MSP و P6

  • اهمیت جلوگیری از تعریف فعالیت های معلق

  • اهمیت رابطه FS در تعیین توالی فعالیت ها

  • روش های مختلف تخمین مدت زمان فعالیت ها

  مدیریت منابع

  مشاهده محتوابستنD
  • تعریف منابع پروژه- انواع منابع- تعریف و تخصیص آن ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  تهیه برنامه زمانبندی پروژه

  مشاهده محتوابستنE
  • روش مسیر بحرانی (CPM)

  • روش های فشرده سازی برنامه زمانبندی و توجه به قاعده بازگشت کاهشی

  • مفهوم تسطیح منابع، روش های مختلف تسطیح منابع و دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6 به تسطیح منابع

  مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  مشاهده محتوابستنF
  • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی از دیدگاه استاندارد PMBOK و تعریف Baseline از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  • شکل های ارائه برنامه زمانبندی پروژه از دیدگاه استاندارد PMBOK

  محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه

  مشاهده محتوابستنG
  • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه و مفهوم سیستم اندازه گیری میزان پیشرفت (PMS)

  • روش های محاسبه میزان پیشرفت پروژه- تعریف فاکتور یا ارزش وزنی (WF)-نمودارهای پیشرفت پروژه (S-Curve)

  • کنترل زمانبندی-تفاوت زمانبندی مجدد (Re-Schedule) با برنامه جبرانی (Catch up plan) و برنامه ریزی مجدد (Re-Plan) و زمانبندی مجدد از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  مدیریت هزینه پروژه

  مشاهده محتوابستنH
  • تخمین هزینه و بودجه بندی هزینه

  • کنترل هزینه ها با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

  تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

  مشاهده محتوابستنI
  • تهیه انواع گزارشات حرفه ای پروژه (گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و داشبوردی)

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • آزمون برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است. در این دوره به منظور افزایش تسلط مخاطبان بر مفاهیم و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای، علاوه بر تشریح نکات کلیدی مطرح در استاندارد PMBOK، دیدگاه و منطق نرم افزارهای کاربردی مثل MSP و P6 نیز نسبت به مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه به زبان ساده و کاربردی تشریح شده است. در این دوره آموزشی گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه در قالب یک متدولوژی اجرایی همراه با ارائه مثال های واقعی از پروژه های مختلف مانند پروژه های احداث پالایشگاه های گازی، پروژه های ساختمانی و پروژه های احداث کارخانجات صنعتی تشریح شده است. این دوره پیش نیاز دوره های آموزشی " دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP:2016" و" دوره کاربردی آموزش نرم افزار Primavera P6 Professional 16.1" می باشد.

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  تعریف پروژه

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  • مقدمه

  • تعریف پروژه از دیدگاه PMBOK و رویکرد برنامه ریزی پروژه و تعریف پروژه از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  • تعریف تقویم کاری پروژه و کاربرد آن در نرم افزارهای MSP و P6

  تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنB
  • اهمیت ساختار شکست کار (WBS) و دستورالعمل تهیه ساختار شکست کار پروژه

  • تعریف محدوده پروژه پیش نیاز مهم تهیه WBS از دیدگاه PMBOK

  • نگرش سنتی و مدرن به WBS و قاعده 100درصد در تهیه WBS

  • رویکردهای مختلف در تهیه ساختار شکست کار (WBS)

  • تهیه FWBS- PCWBS- RWBS و Execution Strategy Matrix

  • تعریف فعالیت ها- قواعد مهم در تعریف فعالیت ها- برنامه ریزی موج غلطان و تعریف مایلستون ها

  • تعریف WBS و فعالیت ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

  مشاهده محتوابستنC
  • تعیین توالی فعالیت ها- انواع وابستگی ها- بکارگیری تعجیلات و تأخیرها و نمایش توالی فعالیت ها در نرم افزارهای MSP و P6

  • اهمیت جلوگیری از تعریف فعالیت های معلق

  • اهمیت رابطه FS در تعیین توالی فعالیت ها

  • روش های مختلف تخمین مدت زمان فعالیت ها

  مدیریت منابع

  مشاهده محتوابستنD
  • تعریف منابع پروژه- انواع منابع- تعریف و تخصیص آن ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  تهیه برنامه زمانبندی پروژه

  مشاهده محتوابستنE
  • روش مسیر بحرانی (CPM)

  • روش های فشرده سازی برنامه زمانبندی و توجه به قاعده بازگشت کاهشی

  • مفهوم تسطیح منابع، روش های مختلف تسطیح منابع و دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6 به تسطیح منابع

  مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

  مشاهده محتوابستنF
  • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی از دیدگاه استاندارد PMBOK و تعریف Baseline از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  • شکل های ارائه برنامه زمانبندی پروژه از دیدگاه استاندارد PMBOK

  محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه

  مشاهده محتوابستنG
  • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه و مفهوم سیستم اندازه گیری میزان پیشرفت (PMS)

  • روش های محاسبه میزان پیشرفت پروژه- تعریف فاکتور یا ارزش وزنی (WF)-نمودارهای پیشرفت پروژه (S-Curve)

  • کنترل زمانبندی-تفاوت زمانبندی مجدد (Re-Schedule) با برنامه جبرانی (Catch up plan) و برنامه ریزی مجدد (Re-Plan) و زمانبندی مجدد از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  مدیریت هزینه پروژه

  مشاهده محتوابستنH
  • تخمین هزینه و بودجه بندی هزینه

  • کنترل هزینه ها با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

  تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

  مشاهده محتوابستنI
  • تهیه انواع گزارشات حرفه ای پروژه (گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و داشبوردی)

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنJ
  • آزمون برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است. در این دوره به منظور افزایش تسلط مخاطبان بر مفاهیم و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای، علاوه بر تشریح نکات کلیدی مطرح در استاندارد PMBOK، دیدگاه و منطق نرم افزارهای کاربردی مثل MSP و P6 نیز نسبت به مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه به زبان ساده و کاربردی تشریح شده است. در این دوره آموزشی گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه در قالب یک متدولوژی اجرایی همراه با ارائه مثال های واقعی از پروژه های مختلف مانند پروژه های احداث پالایشگاه های گازی، پروژه های ساختمانی و پروژه های احداث کارخانجات صنعتی تشریح شده است. این دوره پیش نیاز دوره های آموزشی " دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP:2016" و" دوره کاربردی آموزش نرم افزار Primavera P6 Professional 16.1" می باشد.

  پيش نياز توصيه اي: 
  پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  کنترل پروژه
  برنامه ریزی