نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

امتیاز 4.3 ازمجموع 26 نفر
مهندس رضا آتش فراز

مدیریت پروژه

همراه با گواهینامه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
10جلسه
8ساعت
327فراگیر

تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه از دیدگاه PMBOK و رویکرد برنامه ریزی پروژه و تعریف پروژه از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری پروژه و کاربرد آن در نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت ساختار شکست کار (WBS) و دستورالعمل تهیه ساختار شکست کار پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف محدوده پروژه پیش نیاز مهم تهیه WBS از دیدگاه PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگرش سنتی و مدرن به WBS و قاعده 100درصد در تهیه WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکردهای مختلف در تهیه ساختار شکست کار (WBS)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تهیه FWBS- PCWBS- RWBS و Execution Strategy Matrix

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف فعالیت ها- قواعد مهم در تعریف فعالیت ها- برنامه ریزی موج غلطان و تعریف مایلستون ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف WBS و فعالیت ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها- انواع وابستگی ها- بکارگیری تعجیلات و تأخیرها و نمایش توالی فعالیت ها در نرم افزارهای MSP و P6

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت جلوگیری از تعریف فعالیت های معلق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهمیت رابطه FS در تعیین توالی فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مختلف تخمین مدت زمان فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • تعریف منابع پروژه- انواع منابع- تعریف و تخصیص آن ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • روش مسیر بحرانی (CPM)

  رایگان
  نمایش
 • روش های فشرده سازی برنامه زمانبندی و توجه به قاعده بازگشت کاهشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم تسطیح منابع، روش های مختلف تسطیح منابع و دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6 به تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی از دیدگاه استاندارد PMBOK و تعریف Baseline از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شکل های ارائه برنامه زمانبندی پروژه از دیدگاه استاندارد PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه و مفهوم سیستم اندازه گیری میزان پیشرفت (PMS)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های محاسبه میزان پیشرفت پروژه- تعریف فاکتور یا ارزش وزنی (WF)-نمودارهای پیشرفت پروژه (S-Curve)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل زمانبندی-تفاوت زمانبندی مجدد (Re-Schedule) با برنامه جبرانی (Catch up plan) و برنامه ریزی مجدد (Re-Plan) و زمانبندی مجدد از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • تخمین هزینه و بودجه بندی هزینه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل هزینه ها با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • تهیه انواع گزارشات حرفه ای پروژه (گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و داشبوردی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است. در این دوره به منظور افزایش تسلط مخاطبان بر مفاهیم و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای، علاوه بر تشریح نکات کلیدی مطرح در استاندارد PMBOK، دیدگاه و منطق نرم افزارهای کاربردی مثل MSP و P6 نیز نسبت به مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه به زبان ساده و کاربردی تشریح شده است. در این دوره آموزشی گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه در قالب یک متدولوژی اجرایی همراه با ارائه مثال های واقعی از پروژه های مختلف مانند پروژه های احداث پالایشگاه های گازی، پروژه های ساختمانی و پروژه های احداث کارخانجات صنعتی تشریح شده است. این دوره پیش نیاز دوره های آموزشی " دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP:2016" و" دوره کاربردی آموزش نرم افزار Primavera P6 Professional 16.1" می باشد.

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه

بسته مدیریت پروژه

تعریف پروژه

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف پروژه از دیدگاه PMBOK و رویکرد برنامه ریزی پروژه و تعریف پروژه از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  رایگان
  نمایش
 • تعریف تقویم کاری پروژه و کاربرد آن در نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعریف ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • اهمیت ساختار شکست کار (WBS) و دستورالعمل تهیه ساختار شکست کار پروژه

  رایگان
  نمایش
 • تعریف محدوده پروژه پیش نیاز مهم تهیه WBS از دیدگاه PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نگرش سنتی و مدرن به WBS و قاعده 100درصد در تهیه WBS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • رویکردهای مختلف در تهیه ساختار شکست کار (WBS)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تهیه FWBS- PCWBS- RWBS و Execution Strategy Matrix

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف فعالیت ها- قواعد مهم در تعریف فعالیت ها- برنامه ریزی موج غلطان و تعریف مایلستون ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تعریف WBS و فعالیت ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تعیین توالی و مدت زمان فعالیت ها

مشاهده محتوابستنC
 • تعیین توالی فعالیت ها- انواع وابستگی ها- بکارگیری تعجیلات و تأخیرها و نمایش توالی فعالیت ها در نرم افزارهای MSP و P6

  رایگان
  نمایش
 • اهمیت جلوگیری از تعریف فعالیت های معلق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اهمیت رابطه FS در تعیین توالی فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های مختلف تخمین مدت زمان فعالیت ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت منابع

مشاهده محتوابستنD
 • تعریف منابع پروژه- انواع منابع- تعریف و تخصیص آن ها از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه برنامه زمانبندی پروژه

مشاهده محتوابستنE
 • روش مسیر بحرانی (CPM)

  رایگان
  نمایش
 • روش های فشرده سازی برنامه زمانبندی و توجه به قاعده بازگشت کاهشی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مفهوم تسطیح منابع، روش های مختلف تسطیح منابع و دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6 به تسطیح منابع

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی

مشاهده محتوابستنF
 • تفاوت مدل زمانبندی و برنامه زمانبندی از دیدگاه استاندارد PMBOK و تعریف Baseline از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • شکل های ارائه برنامه زمانبندی پروژه از دیدگاه استاندارد PMBOK

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه

مشاهده محتوابستنG
 • اهمیت اندازه گیری پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه و مفهوم سیستم اندازه گیری میزان پیشرفت (PMS)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش های محاسبه میزان پیشرفت پروژه- تعریف فاکتور یا ارزش وزنی (WF)-نمودارهای پیشرفت پروژه (S-Curve)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل زمانبندی-تفاوت زمانبندی مجدد (Re-Schedule) با برنامه جبرانی (Catch up plan) و برنامه ریزی مجدد (Re-Plan) و زمانبندی مجدد از دیدگاه نرم افزارهای MSP و P6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

مدیریت هزینه پروژه

مشاهده محتوابستنH
 • تخمین هزینه و بودجه بندی هزینه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کنترل هزینه ها با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده (EVM)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تهیه گزارشات حرفه ای پروژه

مشاهده محتوابستنI
 • تهیه انواع گزارشات حرفه ای پروژه (گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و داشبوردی)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنJ
 • آزمون برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای یک دوره تخصصی است که در آن مفاهیم و اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت کاملاً کاربردی ارائه شده است. در این دوره به منظور افزایش تسلط مخاطبان بر مفاهیم و مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای، علاوه بر تشریح نکات کلیدی مطرح در استاندارد PMBOK، دیدگاه و منطق نرم افزارهای کاربردی مثل MSP و P6 نیز نسبت به مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه به زبان ساده و کاربردی تشریح شده است. در این دوره آموزشی گام های برنامه ریزی و کنترل پروژه در قالب یک متدولوژی اجرایی همراه با ارائه مثال های واقعی از پروژه های مختلف مانند پروژه های احداث پالایشگاه های گازی، پروژه های ساختمانی و پروژه های احداث کارخانجات صنعتی تشریح شده است. این دوره پیش نیاز دوره های آموزشی " دوره کاربردی آموزش نرم افزار MSP:2016" و" دوره کاربردی آموزش نرم افزار Primavera P6 Professional 16.1" می باشد.

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
کنترل پروژه
​برنامه ریزی پروژه