مديريت سبد پروژه ها - پورتفوليو

امتیاز 4.6 ازمجموع 16 نفر
مهندس وحید آزادمنش

مدیریت پروژه

مدیریت سبد پروژه - پورتفولیو فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند.

119,000تومان
خرید دوره
119,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
151فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با انستیتوی مدیریت پروژه امریکا(PMI)

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با مدرک PFMP

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • مثال های سازمانی Portfolio

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگاه سبد پروژه ها (portfolio Management) در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا پرتفولیو مهم است؟

  رایگان
  نمایش
 • دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO ) چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داراییهای فرایندی (OPA ) و فاکتورهای پیرامونی (EEF )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گروهای فرایندی و حوزه های دانشی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افلام قابل تحویل کلیدی مدیریت پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حوزه دانشی مدیریت استراتژیک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پورتفولیو چارتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال های پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه پلان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Risk Register

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بیانیه استراتژیک پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه منشور پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه نقشه راه پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تغییرات استراتژی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه برنامه مدیریت پورتفولیو(PMP )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تعریف پورتفولیو و اجزاء

  رایگان
  نمایش
 • بهینه سازی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بالانس کردن پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصویب پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظارت عالیه بر پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با مدیریت عملکرد پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه عملکرد پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت میزان ارزش پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • آنالیز سناریو چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه ارتباطات ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت اطلاعات پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ریسک پورتفولیوچیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
مدیریت سبد پروژه ( پورتفولیو ) فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم به مدیریت متمرکز یک و یا چند سبد پروژه با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان اشاره داشته و راه‌حلی برای پوشش شکاف میان استراتژی و پیاده‌سازی آن محسوب می‌شود. اين دوره براساس استاندارد مدیریت سبد پروژه‌ها (پورتفوليو) تهیه شده است. در این دوره شما با مفاهيم اساسی پورتفوليو، فرایندها، ابزارها و تكنيك‌ها و حوزه‌های دانشی مديريت پورتفوليو آشنا خواهید شد. مخاطبان دوره: این دوره برای افراد فعال در پروژه‌ها و علاقه‌مندان به مديريت پروژه به‌ویژه مديران بالادستی تهيه شده است. مديران و کارشناسان پروژه مدیران برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مدیران طرح مديران سبد محصولات مدیران PMO مدیران اجرایی هلدینگ‌ها کلیه علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه
بسته مدیریت پروژه

بسته مدیریت پروژه

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه کل دوره پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با انستیتوی مدیریت پروژه امریکا(PMI)

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با مدرک PFMP

  رایگان
  نمایش
 • تاریخچه و تعریف پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • مثال های سازمانی Portfolio

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جایگاه سبد پروژه ها (portfolio Management) در سازمان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا پرتفولیو مهم است؟

  رایگان
  نمایش
 • دفتر مدیریت پورتفولیو (PMO ) چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • داراییهای فرایندی (OPA ) و فاکتورهای پیرامونی (EEF )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گروهای فرایندی و حوزه های دانشی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افلام قابل تحویل کلیدی مدیریت پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حوزه دانشی مدیریت استراتژیک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پورتفولیو چارتر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مثال های پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمونه پلان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Quality

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • Risk Register

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بیانیه استراتژیک پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه منشور پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه نقشه راه پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت تغییرات استراتژی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تهیه برنامه مدیریت پورتفولیو(PMP )

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • تعریف پورتفولیو و اجزاء

  رایگان
  نمایش
 • بهینه سازی پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بالانس کردن پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تصویب پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نظارت عالیه بر پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با مدیریت عملکرد پورتفولیو

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه عملکرد پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت منابع پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت میزان ارزش پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • آنالیز سناریو چیست ؟

  رایگان
  نمایش
 • تهیه برنامه ارتباطات ذینفعان پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت اطلاعات پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ریسک پورتفولیوچیست ؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت ریسک پورتفولیو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

مدیریت سبد پروژه ( پورتفولیو ) فرایندی است که سازمان‌ها برای افزایش موفقیت در انتخاب و اجرای پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. این مفهوم به مدیریت متمرکز یک و یا چند سبد پروژه با هدف دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان اشاره داشته و راه‌حلی برای پوشش شکاف میان استراتژی و پیاده‌سازی آن محسوب می‌شود. اين دوره براساس استاندارد مدیریت سبد پروژه‌ها (پورتفوليو) تهیه شده است. در این دوره شما با مفاهيم اساسی پورتفوليو، فرایندها، ابزارها و تكنيك‌ها و حوزه‌های دانشی مديريت پورتفوليو آشنا خواهید شد. مخاطبان دوره: این دوره برای افراد فعال در پروژه‌ها و علاقه‌مندان به مديريت پروژه به‌ویژه مديران بالادستی تهيه شده است. مديران و کارشناسان پروژه مدیران برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مدیران طرح مديران سبد محصولات مدیران PMO مدیران اجرایی هلدینگ‌ها کلیه علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه

پيش نياز توصيه اي: 
پيش از گذراندن اين آموزش، دوره‌ های زير را ببينيد. 
- برنامه ريزي و کنترل پروژه حرفه اي 

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت پروژه
PMO
سبد پروژه پروتفولیو