اصول شراکت و شریک داری

مهندس مجتبی اسدی

استارتاپ و کارآفرینی

امتیاز 4.3 ازمجموع 15 نفر
134,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

شراکت چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • مزایای شراکت

  رایگان
  نمایش
 • نقش آفرینی موثر - پذیرش ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی شراکت و شریک داری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقدامات پیش از شراکت

مشاهده محتوابستنB
 • قبل از شراکت چه کارهای باید بکنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • با چه کسی شریک شویم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای شریک مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توافق نامه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آداب شراکت و شریک داری

مشاهده محتوابستنC
 • اعتماد بزرگترین سرمایه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی و مستند سازی

  رایگان
  نمایش
 • شفاف سازی مسئولیت و اختیار شرکا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکیک مالکیت از مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گفتگو برای حل مسائل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات هیات مدیره را جدی بگیریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بزرگ بی اندیشیم و از مسائل جزئی بگذریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خاتمه شراکت

مشاهده محتوابستنD
 • جدایی از شریک سخت از آغاز شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهایی برای خاتمه موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراجعه به محاکم قضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
134,000تومان
خرید دوره
4جلسه
1 ساعت و 55 دقیقه آموزش
185فراگیر

شراکت چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • مزایای شراکت

  رایگان
  نمایش
 • نقش آفرینی موثر - پذیرش ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مبانی شراکت و شریک داری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اقدامات پیش از شراکت

مشاهده محتوابستنB
 • قبل از شراکت چه کارهای باید بکنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • با چه کسی شریک شویم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معیارهای شریک مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • توافق نامه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آداب شراکت و شریک داری

مشاهده محتوابستنC
 • اعتماد بزرگترین سرمایه شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شفاف سازی و مستند سازی

  رایگان
  نمایش
 • شفاف سازی مسئولیت و اختیار شرکا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرآیند تصمیم گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تفکیک مالکیت از مدیریت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گفتگو برای حل مسائل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جلسات هیات مدیره را جدی بگیریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بزرگ بی اندیشیم و از مسائل جزئی بگذریم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

خاتمه شراکت

مشاهده محتوابستنD
 • جدایی از شریک سخت از آغاز شراکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راهکارهایی برای خاتمه موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مراجعه به محاکم قضایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

معرفی دوره آموزشی الکترونیکی اصول شراکت و شریک داری: 

بسیاری از کسب و کارها با شراکت حاصل 2 یا چند نفر شکل می گیرند. مطالعات نشان می دهد کسب و‌کارهایی که با شراکت شکل گرفته اند احتمال موفقیت بالاتری دارند 

– در عین حال شراکت 

– به دلایل متعددی شکست می خورد. این دلایل می تواند ناشی از انتخاب شریک نامناسب باشد و یا عدم ارتباط مطلوب با شرکا است. 

در پایان این دوره یاد می گیرید:

 1. - آیا باید کسب و کارمان را با شریک آغاز کنیم؟ 
 2. - چرا شراکت خوب است؟
 3. - چه افرادی شریک مناسب برای کسب و کار من هستند؟ 
 4. - با چه کسانی باید شریک نشویم؟ 
 5. - چگونه با شرکای خود تعامل کنیم؟ 
 6. - چگونه به شراکت خاتمه بدهیم؟ 
 7. - در این دوره یاد می گیریم چگونه شریک بهتری انتخاب و چگونه با آنها تعامل کنیم تا شراکت پایدارتری داشته باشیم. 

مخاطبان دوره: 

 1. - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا 
 2. - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند 


پیش نیاز توصیه ای: 

پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

- مبانی راه اندازی کسب و کار 

- بسته ی کارگاه استارتاپی استنفورد


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

ویژگی های یک شریک خوب چیست؟

 1. مکمل یکدیگر باشند.
 2. ریسک پذیری
 3. ظرفیت کار تیمی
 4. اهل تعامل و گفتگو

سم مهلک در شراکت چیست؟


توضیحات

معرفی دوره آموزشی الکترونیکی اصول شراکت و شریک داری: 

بسیاری از کسب و کارها با شراکت حاصل 2 یا چند نفر شکل می گیرند. مطالعات نشان می دهد کسب و‌کارهایی که با شراکت شکل گرفته اند احتمال موفقیت بالاتری دارند 

– در عین حال شراکت 

– به دلایل متعددی شکست می خورد. این دلایل می تواند ناشی از انتخاب شریک نامناسب باشد و یا عدم ارتباط مطلوب با شرکا است. 

در پایان این دوره یاد می گیرید:

 1. - آیا باید کسب و کارمان را با شریک آغاز کنیم؟ 
 2. - چرا شراکت خوب است؟
 3. - چه افرادی شریک مناسب برای کسب و کار من هستند؟ 
 4. - با چه کسانی باید شریک نشویم؟ 
 5. - چگونه با شرکای خود تعامل کنیم؟ 
 6. - چگونه به شراکت خاتمه بدهیم؟ 
 7. - در این دوره یاد می گیریم چگونه شریک بهتری انتخاب و چگونه با آنها تعامل کنیم تا شراکت پایدارتری داشته باشیم. 

مخاطبان دوره: 

 1. - موسسان استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا 
 2. - تمام کسانی که قصد راه اندازی کسب و‌کار دارند 


پیش نیاز توصیه ای: 

پیش از گذراندن این دوره، دوره های زیر را ببینید. 

- مبانی راه اندازی کسب و کار 

- بسته ی کارگاه استارتاپی استنفورد


دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره آموزشی:

ویژگی های یک شریک خوب چیست؟

 1. مکمل یکدیگر باشند.
 2. ریسک پذیری
 3. ظرفیت کار تیمی
 4. اهل تعامل و گفتگو

سم مهلک در شراکت چیست؟