بهینه سازی موتور جستجو

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
مهندس مهدی امساکی

بازاریابی و فروش

تعریف ، اهداف، طول دوره و شکل نظام مقدمه: ظرفیت و گسترش دورنمای تجارت الکترونیک، شرکتها را با چالش ها و فرصت های جدیدی در عصر دیجیتال رو به رو شده اند. دوره سئو ابتکار عمل جدیدی است که برای آموزش عالقه مندان حوزه تجارت الکترونیک طراحی شده است.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
6ساعت
19فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با اصول سئو و اهمیت موتور جستجو

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با معماری موتور جستجوی گوگل و شیوه جمع آوری اطلاعات از فضای وب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت جایگاه گوگل در وب سایت ها و تاثیر آن بر افزایش مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با انواع شیوه های سئوی وب سایت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با لغات و اصطلاحات سئو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • نقش و تاثیر کلمات کلیدی و شیوه انتخاب آنها

  رایگان
  نمایش
 • درک و شناخت محنوا و ساخت محتوای مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سئوی داخلی onpage seo، سئوی خارجی offpage seo و شناخت نقاط بحرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش وب مسترینگ و کار با ابزار های گوگل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی و شبکه های کاربردی سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
فصل اول :
تعریف ، اهداف، طول دوره و شکل نظام
مقدمه: ظرفیت و گسترش دورنمای تجارت الکترونیک، شرکتها را با چالش ها و فرصت های جدیدی در عصر
دیجیتال رو به رو شده اند. دوره سئو ابتکار عمل جدیدی است که برای آموزش عالقه مندان حوزه تجارت
الکترونیک طراحی شده است.
افرادی که تصمیم دارند با چالش های این دنیای جذاب رو به رو شوند می توانند در این دوره شرکت کنند.
مهارت هایی که در این دوره به آنان آموخته می شود به طراحی و اجرای استراتژی و کمپین های بازاریابی
اینترنتی در کسب و کارشان کمک می کند. همچنین امکان بررسی و سنجش اثربخشی این برنامه ریزی را به
ایشان می دهد.
1 ـ تعریف و اهداف:
دوره پیشرفته سئو و نقش آن در توسعه کسب و کار یکی از دوره های کوتاه در زمینه فناوری اطالعات و در
گرایش تجارت الکترونیکی است که با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان با قابلیت تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت بازاریابی آنالین و رفع موانع جهت استفاده از پتانسیل موجود در موتورهای جستجو 
می باشد.
2 ـ مهارت های دانش آموختگان:
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود به عنوان کارشناس، راه حل هایی کاربردی در زمینه بستر سازی،تهیه، بهبود و بهینه سازی مکانیزم های سئو وب سایتها ارائه دهند.آنها قادرند با توجه به آموخته های خود با رعایت تمامی جوانب علمی، فنی و با توجه به نیازهای سازمان خود، راه حل های بهینه را انتخاب کرده، آن ها را به نتیجه برسانند.
کسب مهارت در برنامه ریزی و اجرای برنامه تجارت الکترونیک سازمان بررسی و موردکاوی نبازهای دیجیتال یک کسب و کار نحوه تهیه یک برنامه دیجیتال مارکتینگ موفق
3 ـ گروه های مورد نظر شرکت کننده:
شرکت در این دوره برای این دسته ها از افراد مناسب می باشد: مدیران عامل و ارشد شرکتها برای پیشبینی و هدف گذاری سازمان خود در جایگاه گوگل مدیران بازاریابی و مارکتینگ سازمانها برای توسعه بازار و  طراحی نقشه بازاریابی در فضای آنالین مدیران روابط عمومی و CRM برای ایجاد روابط عمومی آنالین و
توسعه بستر ارتباطی با مشتریان سازمانها کارشناسان برای آشنایی با ساختار و فضای آنالین
4 ـ طول دوره و شکل نظام:
برنامه دوره دو روزه 16 ساعت( طرح ریزی شده است که شامل مباحث تئوری، پرزنت نمونه های موفق در
صنایع مختلف با ابزارهای فیلم و عکس و از طریق پرزنت پاورپیت.)

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنایی با اصول سئو و اهمیت موتور جستجو

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با معماری موتور جستجوی گوگل و شیوه جمع آوری اطلاعات از فضای وب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهمیت جایگاه گوگل در وب سایت ها و تاثیر آن بر افزایش مشتری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با انواع شیوه های سئوی وب سایت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آشنایی با لغات و اصطلاحات سئو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • نقش و تاثیر کلمات کلیدی و شیوه انتخاب آنها

  رایگان
  نمایش
 • درک و شناخت محنوا و ساخت محتوای مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سئوی داخلی onpage seo، سئوی خارجی offpage seo و شناخت نقاط بحرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش وب مسترینگ و کار با ابزار های گوگل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی و شبکه های کاربردی سازمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

فصل اول :
تعریف ، اهداف، طول دوره و شکل نظام
مقدمه: ظرفیت و گسترش دورنمای تجارت الکترونیک، شرکتها را با چالش ها و فرصت های جدیدی در عصر
دیجیتال رو به رو شده اند. دوره سئو ابتکار عمل جدیدی است که برای آموزش عالقه مندان حوزه تجارت
الکترونیک طراحی شده است.
افرادی که تصمیم دارند با چالش های این دنیای جذاب رو به رو شوند می توانند در این دوره شرکت کنند.
مهارت هایی که در این دوره به آنان آموخته می شود به طراحی و اجرای استراتژی و کمپین های بازاریابی
اینترنتی در کسب و کارشان کمک می کند. همچنین امکان بررسی و سنجش اثربخشی این برنامه ریزی را به
ایشان می دهد.
1 ـ تعریف و اهداف:
دوره پیشرفته سئو و نقش آن در توسعه کسب و کار یکی از دوره های کوتاه در زمینه فناوری اطالعات و در
گرایش تجارت الکترونیکی است که با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان با قابلیت تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت بازاریابی آنالین و رفع موانع جهت استفاده از پتانسیل موجود در موتورهای جستجو 
می باشد.
2 ـ مهارت های دانش آموختگان:
دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود به عنوان کارشناس، راه حل هایی کاربردی در زمینه بستر سازی،تهیه، بهبود و بهینه سازی مکانیزم های سئو وب سایتها ارائه دهند.آنها قادرند با توجه به آموخته های خود با رعایت تمامی جوانب علمی، فنی و با توجه به نیازهای سازمان خود، راه حل های بهینه را انتخاب کرده، آن ها را به نتیجه برسانند.
کسب مهارت در برنامه ریزی و اجرای برنامه تجارت الکترونیک سازمان بررسی و موردکاوی نبازهای دیجیتال یک کسب و کار نحوه تهیه یک برنامه دیجیتال مارکتینگ موفق
3 ـ گروه های مورد نظر شرکت کننده:
شرکت در این دوره برای این دسته ها از افراد مناسب می باشد: مدیران عامل و ارشد شرکتها برای پیشبینی و هدف گذاری سازمان خود در جایگاه گوگل مدیران بازاریابی و مارکتینگ سازمانها برای توسعه بازار و  طراحی نقشه بازاریابی در فضای آنالین مدیران روابط عمومی و CRM برای ایجاد روابط عمومی آنالین و
توسعه بستر ارتباطی با مشتریان سازمانها کارشناسان برای آشنایی با ساختار و فضای آنالین
4 ـ طول دوره و شکل نظام:
برنامه دوره دو روزه 16 ساعت( طرح ریزی شده است که شامل مباحث تئوری، پرزنت نمونه های موفق در
صنایع مختلف با ابزارهای فیلم و عکس و از طریق پرزنت پاورپیت.)

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی
بازاریابی و فروش
موتور جستجو