نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

بازاریابی عصبی

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
مهندس مجید مجیدی

بازاریابی و فروش

یکی از مشکلات اصلی فروشندگی امروز این است که مشتریان امروز هوشمندانه¬تر تصمیم می¬گیرند و به سختی خرید میکنند. به همین دلیل نیاز است تا یاد بگیریم با قسمت اصلی تصمیم گیرنده در ذهن مشتریان ارتباط برقرار کنیم اما سختی کار اینجاست که ناخودآگاه ذهنما مسئول 93% تصمیمات خرید است و برای ایجاد ارتباط با ناخودآگاه لازم است تا با علم بازاریابی عصبی آشنا شوی ومسیر فروش خود رار بر اساس آن ایجاد کنیم.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
8ساعت
9فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • اصول منسوخ بازاریابی و فروش سنتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مغز قدیم؛ تصمیم گیرنده اصلی خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مغز میانی و مغز جدید؛ جنگ احساس و منطق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام اول: شناخت مساله)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام دوم: تمایز ادعا)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام سوم: 4 ابزار اثبات منفعت)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار اول: آغازکننده‌های انفجاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار دوم: قدرت داستان‌گویی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار سوم: مدیریت اعتراضات مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار چهارم: نهایی‌سازی فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
یکی از مشکلات اصلی فروشندگی امروز این است که مشتریان امروز هوشمندانه¬تر تصمیم می¬گیرند و به سختی خرید میکنند. به همین دلیل نیاز است تا یاد بگیریم با قسمت اصلی تصمیم گیرنده در ذهن مشتریان ارتباط برقرار کنیم اما سختی کار اینجاست که ناخودآگاه ذهن ما مسئول 93% تصمیمات خرید است و برای ایجاد ارتباط با ناخودآگاه لازم است تا با علم بازاریابی عصبی آشنا شوی ومسیر فروش خود رار بر اساس آن ایجاد کنیم. 
حاصل دوره: 
• آشنایی بانقش ناخودآگاه در تصمیم گیری خرید 
• شناخت ساختار سه گانه مغز مشتریان 
• یادگیری 6 اصلی درگیر کرد ناخودآگاه مشتریان در فرایند خرید 
پیش نیاز: 
• شناخت مدل 4d یا مدل فروش به ناخودآگاه 
• یادگیری 4 مسیر اصلی پرسشگری از مشتریان 
• معرفی 4 ابزار برای اثبات منافع پیشنهاد 
• بررسی جعبه ابزار فروش نوین 
• معرفی 6 ابزار آغاز انفجاری در فروش 
• قدرت داستان گویی در فروش و مسیر 5 مرحله ای ایجادداستان فروش 
• شیوه مدیریت اعتراضات مشتریان 
• 10 تکنیک نهایی سازی فروش مخاطبان دوره: مدیران، بازاریابان، فروشندگان
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش
بسته جامع بازاریابی و فروش

بسته جامع بازاریابی و فروش

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • اصول منسوخ بازاریابی و فروش سنتی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مغز قدیم؛ تصمیم گیرنده اصلی خرید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مغز میانی و مغز جدید؛ جنگ احساس و منطق

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 6 کلید برای ورورد به ناخودآگاه مشتریان (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام اول: شناخت مساله)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام دوم: تمایز ادعا)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل فروش 4d: مسیر 4 مرحله‌ای فروش به ناخودآگاه (گام سوم: 4 ابزار اثبات منفعت)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار اول: آغازکننده‌های انفجاری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار دوم: قدرت داستان‌گویی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار سوم: مدیریت اعتراضات مشتریان

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جعبه ابزار فروش به مغز قدیم: ابزار چهارم: نهایی‌سازی فروش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حرف آخر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

یکی از مشکلات اصلی فروشندگی امروز این است که مشتریان امروز هوشمندانه¬تر تصمیم می¬گیرند و به سختی خرید میکنند. به همین دلیل نیاز است تا یاد بگیریم با قسمت اصلی تصمیم گیرنده در ذهن مشتریان ارتباط برقرار کنیم اما سختی کار اینجاست که ناخودآگاه ذهن ما مسئول 93% تصمیمات خرید است و برای ایجاد ارتباط با ناخودآگاه لازم است تا با علم بازاریابی عصبی آشنا شوی ومسیر فروش خود رار بر اساس آن ایجاد کنیم. 
حاصل دوره: 
• آشنایی بانقش ناخودآگاه در تصمیم گیری خرید 
• شناخت ساختار سه گانه مغز مشتریان 
• یادگیری 6 اصلی درگیر کرد ناخودآگاه مشتریان در فرایند خرید 
پیش نیاز: 
• شناخت مدل 4d یا مدل فروش به ناخودآگاه 
• یادگیری 4 مسیر اصلی پرسشگری از مشتریان 
• معرفی 4 ابزار برای اثبات منافع پیشنهاد 
• بررسی جعبه ابزار فروش نوین 
• معرفی 6 ابزار آغاز انفجاری در فروش 
• قدرت داستان گویی در فروش و مسیر 5 مرحله ای ایجادداستان فروش 
• شیوه مدیریت اعتراضات مشتریان 
• 10 تکنیک نهایی سازی فروش مخاطبان دوره: مدیران، بازاریابان، فروشندگان
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازاریابی و فروش
نورومارکتینگ
بازاریابی عصبی