مذاکره فروش موفق بر پایه نورومارکتینگ

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر

فلسفه وجودی نورومارکتینگ به عنوان پرچمدار تحول در دنیای بازاریابی است. رسیدن به نقشه ذهن مشتری به آمادگی ما برای داشتن مذاکره ای موفق و نهایی کردن فروش کمک خواهد کرد.

100,000تومان
خرید دوره
100,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
8فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مذاکره فروش بر پایه نورومارکتینگ

  رایگان
  نمایش
 • آموزه های مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نورومارکتینگ چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار مغز-تصمیم گیری برای خرید

  رایگان
  نمایش
 • محرک های پیام و کارکردهای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحریک مغز قدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحریک مغز قدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • شش مرحله پیاده سازی نورومارکتینگ (1)

  رایگان
  نمایش
 • شش مرحله پیاده سازی نورومارکتینگ (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شش مرحله پیاده سازی نورومارکتینگ (3)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اثرگذاری پیام بر مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
توضیحات دوره 
بعضی از مدیران پشت میزشان می نشینند و بدون درک درستی از مشتریان، برای آنان تصمیم می گیرند. در نقطه مقابل، مدیران هوشمند به بازار می روند تا بازارگردی کنند و به صدای مشتری گوش دهند. اما مدیران پیشرفته و باسواد امروزی می دانند که آنچه که مردم به زبان می‌آورند، لزوما با آنچه در ذهن آنها میگذرد تطابق ندارد. نورومارکتینگ درک بهتر عملکرد مغز است تا بتوان عملیات بازاریابی و فروش را بهبود بخشید. کشف ناخودآگاه مصرف‌کنندگان و درک نقشه ذهنی مشتریان، فلسفه وجودی نورومارکتینگ به عنوان پرچمدار تحول در دنیای بازاریابی است. رسیدن به نقشه ذهن مشتری به آمادگی ما برای داشتن مذاکره ای موفق و نهایی کردن فروش کمک خواهد کرد. مخاطبان: 
این سمینار تمامی مدیران بازاریابی و فروش ، بازاریابان و کلیه کسانی هستند که با مشتری در ارتباط هستند محتوا: 
1.مبانی نورومارکتینگ به عنوان علمی بین رشته ای 2.ساختار شکنی مغز از دید نورومارکتینگ 3.نورومارکتینگ به عنوان بازاریابی عصر جدید 4.نورومارکتینگ یا هنر فروش حرفه ای به مغز 
5.محرک های شش گانه مغز و بهره گیری در مذاکرات فروش 
6.توصیه های بیست گانه برای موفقیت در اصول و فنون مذاکره فردی موفق
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مذاکره فروش بر پایه نورومارکتینگ

  رایگان
  نمایش
 • آموزه های مغز

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مذاکره چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نورومارکتینگ چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ساختار مغز-تصمیم گیری برای خرید

  رایگان
  نمایش
 • محرک های پیام و کارکردهای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحریک مغز قدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحریک مغز قدیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • شش مرحله پیاده سازی نورومارکتینگ (1)

  رایگان
  نمایش
 • شش مرحله پیاده سازی نورومارکتینگ (2)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شش مرحله پیاده سازی نورومارکتینگ (3)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اثرگذاری پیام بر مشتریان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

توضیحات دوره 
بعضی از مدیران پشت میزشان می نشینند و بدون درک درستی از مشتریان، برای آنان تصمیم می گیرند. در نقطه مقابل، مدیران هوشمند به بازار می روند تا بازارگردی کنند و به صدای مشتری گوش دهند. اما مدیران پیشرفته و باسواد امروزی می دانند که آنچه که مردم به زبان می‌آورند، لزوما با آنچه در ذهن آنها میگذرد تطابق ندارد. نورومارکتینگ درک بهتر عملکرد مغز است تا بتوان عملیات بازاریابی و فروش را بهبود بخشید. کشف ناخودآگاه مصرف‌کنندگان و درک نقشه ذهنی مشتریان، فلسفه وجودی نورومارکتینگ به عنوان پرچمدار تحول در دنیای بازاریابی است. رسیدن به نقشه ذهن مشتری به آمادگی ما برای داشتن مذاکره ای موفق و نهایی کردن فروش کمک خواهد کرد. مخاطبان: 
این سمینار تمامی مدیران بازاریابی و فروش ، بازاریابان و کلیه کسانی هستند که با مشتری در ارتباط هستند محتوا: 
1.مبانی نورومارکتینگ به عنوان علمی بین رشته ای 2.ساختار شکنی مغز از دید نورومارکتینگ 3.نورومارکتینگ به عنوان بازاریابی عصر جدید 4.نورومارکتینگ یا هنر فروش حرفه ای به مغز 
5.محرک های شش گانه مغز و بهره گیری در مذاکرات فروش 
6.توصیه های بیست گانه برای موفقیت در اصول و فنون مذاکره فردی موفق
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش بازاریابی
نورومارکتینگ
مذاکره فروش