بنگاه نوپای مدرن با تیم های نامتمرکز

امتیاز 4.3 ازمجموع 9 نفر
دکتر علی مستشاری

استارتاپ ها

کارها به جایی رسیده است که کنترل و انجام آنها با یک تیم سه نفره خیلی دشوار شده است. از طرفی کسب و کار نوپای ما هنوز به سودزایی نرسیده است و امکان افزایش تعداد افراد تیم وجود ندارد. یکی از راه حل هایی که می تواند ما را از این مشکل رهایی دهد، استفاده از تیم های نامتمرکز است.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
401فراگیر

بنگاه نوپای مدرن با تیم های نامتمرکز

مشاهده محتوابستنA
 • چکیده ارائه

  رایگان
  دانلود
 • آغاز یک سفر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سفر بنگاه نوپا - از ایده تا موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نکات آموزنده ابتدای سفر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
کارها به جایی رسیده است که کنترل و انجام آنها با یک تیم سه نفره خیلی دشوار شده است. از طرفی کسب و کار نوپای ما هنوز به سودزایی نرسیده است و امکان افزایش تعداد افراد تیم وجود ندارد. یکی از راه حل هایی که می تواند ما را از این مشکل رهایی دهد، استفاده از تیم های نامتمرکز است. هزینه ها کمتر می شود و چابکی تیم بالا می رود. با مشاهده این سخنرانی می توانید از تجربیات دکتر علی مستشاری در کسب و کار فعلی اش، راه حل های بسیاری برای کسب و کارهای نوپای خودتان بیابید. *این سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس مدیریت ارائه شده است.*


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بنگاه نوپای مدرن با تیم های نامتمرکز

مشاهده محتوابستنA
 • چکیده ارائه

  رایگان
  دانلود
 • آغاز یک سفر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سفر بنگاه نوپا - از ایده تا موفقیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • نکات آموزنده ابتدای سفر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

کارها به جایی رسیده است که کنترل و انجام آنها با یک تیم سه نفره خیلی دشوار شده است. از طرفی کسب و کار نوپای ما هنوز به سودزایی نرسیده است و امکان افزایش تعداد افراد تیم وجود ندارد. یکی از راه حل هایی که می تواند ما را از این مشکل رهایی دهد، استفاده از تیم های نامتمرکز است. هزینه ها کمتر می شود و چابکی تیم بالا می رود. با مشاهده این سخنرانی می توانید از تجربیات دکتر علی مستشاری در کسب و کار فعلی اش، راه حل های بسیاری برای کسب و کارهای نوپای خودتان بیابید. *این سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس مدیریت ارائه شده است.*


کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش استارتاپ
تمرکز
استارتاپ ها