سمینار نحوه نگارش گام به گام مقاله علمی و پژوهشی

دکتر عطاءاله هرندی

دکتری مدیریت

امتیاز 4.9 ازمجموع 15 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

بیایید با هم مقاله علمی پژوهشی تنظیم کنیم و آن را به چاپ برسانیم.

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس و این سمینار

  رایگان
  نمایش
 • چرا می بایست مقاله علمی و پژوهشی نوشت؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • از دید سردبیران و داوران چه نکاتی در یک مقاله علمی و پژوهشی با اهمیت است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عنوان-مشخصات نویسندگان- مقدمه و بیان مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تحلیل مبانی نظری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تبیین مدل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مدل تئوریک چه هست و چه نیست؟ - شبه مدل چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • روش شناسی- تحلیل داده ها-بحث و جمع بندی- ارائه پیشنهادات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چگونه زودتر و آسانتر پذیرش بگیریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 3 ساعت آموزشی
203فراگیر

بیایید با هم مقاله علمی پژوهشی تنظیم کنیم و آن را به چاپ برسانیم.

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس و این سمینار

  رایگان
  نمایش
 • چرا می بایست مقاله علمی و پژوهشی نوشت؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • از دید سردبیران و داوران چه نکاتی در یک مقاله علمی و پژوهشی با اهمیت است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عنوان-مشخصات نویسندگان- مقدمه و بیان مساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تحلیل مبانی نظری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • تبیین مدل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مدل تئوریک چه هست و چه نیست؟ - شبه مدل چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • روش شناسی- تحلیل داده ها-بحث و جمع بندی- ارائه پیشنهادات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • چگونه زودتر و آسانتر پذیرش بگیریم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
هدف از این سمینار آموزش گام به گام و مرحله به مرحله نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی با هدف پذیرش در ژورنال های داخلی و خارجی معتبر می باشد.
در این سمینار با شما از نگاه یک داور، نویسنده و سردبیر صحبت می شود.
دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:


توضیحات

هدف از این سمینار آموزش گام به گام و مرحله به مرحله نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی با هدف پذیرش در ژورنال های داخلی و خارجی معتبر می باشد.
در این سمینار با شما از نگاه یک داور، نویسنده و سردبیر صحبت می شود.
دوره های آموزش مجازی مرتبط با این دوره:


بسته های آموزشی مرتبط