سمینار نحوه نگارش گام به گام مقاله علمی و پژوهشی

امتیاز 5.0 ازمجموع 3 نفر
دکتر عطاءاله هرندی

دکتری مدیریت

هدف از این سمینار آموزش گام به گام و مرحله به مرحله نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی با هدف پذیرش در ژورنال های داخلی و خارجی معتبر می باشد.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
3ساعت
45فراگیر

بیایید با هم مقاله علمی پژوهشی تنظیم کنیم و آن را به چاپ برسانیم.

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس و این سمینار

  رایگان
  نمایش
 • چرا می بایست مقاله علمی و پژوهشی نوشت؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • از دید سردبیران و داوران چه نکاتی در یک مقاله علمی و پژوهشی با اهمیت است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عنوان-مشخصات نویسندگان- مقدمه و بیان مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل مبانی نظری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تبیین مدل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل تئوریک چه هست و چه نیست؟ - شبه مدل چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش شناسی- تحلیل داده ها-بحث و جمع بندی- ارائه پیشنهادات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه زودتر و آسانتر پذیرش بگیریم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
هدف از این سمینار آموزش گام به گام و مرحله به مرحله نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی با هدف پذیرش در ژورنال های داخلی و خارجی معتبر می باشد.
در این سمینار با شما از نگاه یک داور،نویسنده و سردبیر صحبت می شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بیایید با هم مقاله علمی پژوهشی تنظیم کنیم و آن را به چاپ برسانیم.

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی مدرس و این سمینار

  رایگان
  نمایش
 • چرا می بایست مقاله علمی و پژوهشی نوشت؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • از دید سردبیران و داوران چه نکاتی در یک مقاله علمی و پژوهشی با اهمیت است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عنوان-مشخصات نویسندگان- مقدمه و بیان مساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل مبانی نظری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تبیین مدل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدل تئوریک چه هست و چه نیست؟ - شبه مدل چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش شناسی- تحلیل داده ها-بحث و جمع بندی- ارائه پیشنهادات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چگونه زودتر و آسانتر پذیرش بگیریم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

هدف از این سمینار آموزش گام به گام و مرحله به مرحله نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی با هدف پذیرش در ژورنال های داخلی و خارجی معتبر می باشد.
در این سمینار با شما از نگاه یک داور،نویسنده و سردبیر صحبت می شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

کنکور ارشد مدیریت
کنکور دکتری مدیریت
کنکور دکتری
آموزش مجازی