طراحی ارتباطات و فروش در مارکتینگ

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر

محتوا: 1. مارکتینگ چیست؟ 2. روانشناسی و ارتباطات 3. مارکتینگ چه حوزه هایی در سازمان را تحت پوشش قرار می دهد؟ 4. تفاوت مدیریت فروش، سرپرستی فروش، مهندسی فروش، فروشنده و ویزیتور چیست؟ 5. ارتباط فروش و توزیع چگونه است؟ 6. انواع بازارها و تفاوت 7. فروش مصرفی و فروش سازمانی

20,000تومان
خرید دوره
20,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
3ساعت
6فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مارکتینگ چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • روانشناسی و ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مارکتینگ چه حوزه هایی در سازمان را تحت پوشش قرار می دهد؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • زنجیره ارزش آفرینی

  رایگان
  نمایش
 • اصل شناسایی در بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع بازارها و تفاوت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط توزیع و فروش چگونه است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فروش مصرفی و فروش سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
محتوا: 
1. مارکتینگ چیست؟ 
2. روانشناسی و ارتباطات 
3. مارکتینگ چه حوزه هایی در سازمان را تحت پوشش قرار می دهد؟ 
4. تفاوت مدیریت فروش، سرپرستی فروش، مهندسی فروش، فروشنده و ویزیتور چیست؟ 
5. ارتباط فروش و توزیع چگونه است؟ 
6. انواع بازارها و تفاوت 
7. فروش مصرفی و فروش سازمانی
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع بازاریابی و فروش

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مارکتینگ چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • روانشناسی و ارتباطات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مارکتینگ چه حوزه هایی در سازمان را تحت پوشش قرار می دهد؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • زنجیره ارزش آفرینی

  رایگان
  نمایش
 • اصل شناسایی در بازاریابی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مشتری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع بازارها و تفاوت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ارتباط توزیع و فروش چگونه است؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فروش مصرفی و فروش سازمانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

محتوا: 
1. مارکتینگ چیست؟ 
2. روانشناسی و ارتباطات 
3. مارکتینگ چه حوزه هایی در سازمان را تحت پوشش قرار می دهد؟ 
4. تفاوت مدیریت فروش، سرپرستی فروش، مهندسی فروش، فروشنده و ویزیتور چیست؟ 
5. ارتباط فروش و توزیع چگونه است؟ 
6. انواع بازارها و تفاوت 
7. فروش مصرفی و فروش سازمانی
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها