مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

دکتر محسن صیقلی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.8 ازمجموع 17 نفر
2,965,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه‌

  رایگان
  نمایش
 • نگاهی کلی به مفهوم مدیریت مالی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگاهی کلی به مفهوم مدیریت مالی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صورت‌های مالی اساسی در بنگاه

مشاهده محتوابستنB
 • صورت‌های مالی اساسی 1

  رایگان
  نمایش
 • صورت‌های مالی اساسی- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی - 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • روش‌های ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش زمانی پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تامین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز

مشاهده محتوابستنD
 • اقلام ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با شیوه‌های تامین مالی داخلی و بین‌المللی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تامین منابع مالی در شرکت‌ها/ اصل تخصیص سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق مرابحه/ اوراق استصناع/ اوراق مشارکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گواهی سپرده خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه تامین مالی کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • کدام روش تامین مالی بهتر است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ملاک‌های ارزیابی تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه سرمایه‌ای در تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش‌های استهلاک 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش‌های استهلاک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه‌ریزی، پیش‌بینی رشد و فروش بنگاه اقتصادی

مشاهده محتوابستنE
 • نگاهی به ابزارهای اکسل برای تجزیه و تحلیل مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه‌بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع بودجه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع بودجه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش‌بینی فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • آزمون نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
2,965,000تومان
خرید دوره
6جلسه
14ساعت و 30 دقیقه
218فراگیر

کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه‌

  رایگان
  نمایش
 • نگاهی کلی به مفهوم مدیریت مالی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نگاهی کلی به مفهوم مدیریت مالی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

صورت‌های مالی اساسی در بنگاه

مشاهده محتوابستنB
 • صورت‌های مالی اساسی 1

  رایگان
  نمایش
 • صورت‌های مالی اساسی- 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی - 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت‌های مالی اساسی- 10

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

مشاهده محتوابستنC
 • روش‌های ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

  رایگان
  نمایش
 • 14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش زمانی پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 21

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 22

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 23

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 24

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تامین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز

مشاهده محتوابستنD
 • اقلام ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با شیوه‌های تامین مالی داخلی و بین‌المللی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تامین منابع مالی در شرکت‌ها/ اصل تخصیص سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق اجاره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اوراق مرابحه/ اوراق استصناع/ اوراق مشارکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گواهی سپرده خاص

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونه تامین مالی کنیم؟

  رایگان
  نمایش
 • کدام روش تامین مالی بهتر است؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ملاک‌های ارزیابی تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه سرمایه‌ای در تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش‌های استهلاک 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش‌های استهلاک 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه‌ریزی، پیش‌بینی رشد و فروش بنگاه اقتصادی

مشاهده محتوابستنE
 • نگاهی به ابزارهای اکسل برای تجزیه و تحلیل مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه‌بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع بودجه 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع بودجه 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش‌بینی فروش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون

مشاهده محتوابستنF
 • آزمون نهایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی یک راهنمای جامع، کاربردی و قابل درک است که به هر مدیری اجازه می دهد تا در درک مسائل مالی، مدیریت بودجه و سرمایه‌گذاری توانمند شوند و در برخورد با بانکداران، حسابداران و متخصصان امور مالی اعتماد به نفس کسب کنند. با گذراندن دوره "مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی" میتوانید اصول کلیدی مدیریت مالی را درک کرده و آنها را در زمینه یک دنیای واقعی به کار گیرید. در طی دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، تلاش کردیم تا تمام جنبه های ضروری مدیریت مالی در زمینه اداره یک کسب و کار، شامل: ساختارهای تجاری، حسابداری و صورت های مالی، تجزیه و تحلیل و نسبت های مالی، برنامه ریزی، بودجه بندی، هزینه یابی محصول و خدمات، تعیین قیمت های فروش، ارزیابی سرمایه گذاری، امور مالی و غیره را پوشش دهیم. این دوره سعی دارد نشان دهد که چگونه آگاهی بهتر از امور مالی می‌تواند منجر به بهبود ارزش‌آفرینی و حفظ بقای کسب‌وکارتان شود


گاهی مدیران مالی می توانند قهرمان و منجی یک شرکت باشند و به وسیله دانش و ابزارهای موجود توانایی بهبود اوضاع مالی شرکت را عهده دار می شوند. ما در دوره مدیریت مالی مقدماتی برای مدیران غیرمالی قصد داریم ، دانش و ابزارهای موجود را به مدیران غیرمالی معرفی کنیم تا بتوانند از عهده مشکلات بر بیایند. سرفصل های این دوره جذاب را درادامه به شما معرفی کرده ایم


سرفصل های دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


1- مقدمه

2- صورت‌های مالی اساسی در بنگاه

3- ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

4- تامین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز

5- بودجه‌ریزی، پیش‌بینی رشد و فروش بنگاه اقتصادی


همچنین در مدرسه مجازی هم آموز می توانید با خرید دوره مدیریت مالی از سه دوره زیر بهره ببرید :


1- ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

2- مقدمات امور مالی شرکتی

3- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی


تلاش ما در هم آموز راه اندازی یک پلتفرم یادگیری الکترونیکی بر روی وب و موبایل بوده که به صورت کاملا بومی و مطابق با نیازهای آموزشی طراحی و توسعه داده شده است و با همکاری برترین موسسات آموزشی، مجموعه ای غنی از دوره های الکترونیکی در موضوعات مختلف را در اختیار شما قرار می دهد. هم آموز یکی از برند های مدرسه کسب و کار آریانا است. شما می توانید برای اطلاع بیشتر به صفحه درباره ما مراجعه کنید.

توضیحات

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی یک راهنمای جامع، کاربردی و قابل درک است که به هر مدیری اجازه می دهد تا در درک مسائل مالی، مدیریت بودجه و سرمایه‌گذاری توانمند شوند و در برخورد با بانکداران، حسابداران و متخصصان امور مالی اعتماد به نفس کسب کنند. با گذراندن دوره "مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی" میتوانید اصول کلیدی مدیریت مالی را درک کرده و آنها را در زمینه یک دنیای واقعی به کار گیرید. در طی دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی، تلاش کردیم تا تمام جنبه های ضروری مدیریت مالی در زمینه اداره یک کسب و کار، شامل: ساختارهای تجاری، حسابداری و صورت های مالی، تجزیه و تحلیل و نسبت های مالی، برنامه ریزی، بودجه بندی، هزینه یابی محصول و خدمات، تعیین قیمت های فروش، ارزیابی سرمایه گذاری، امور مالی و غیره را پوشش دهیم. این دوره سعی دارد نشان دهد که چگونه آگاهی بهتر از امور مالی می‌تواند منجر به بهبود ارزش‌آفرینی و حفظ بقای کسب‌وکارتان شود


گاهی مدیران مالی می توانند قهرمان و منجی یک شرکت باشند و به وسیله دانش و ابزارهای موجود توانایی بهبود اوضاع مالی شرکت را عهده دار می شوند. ما در دوره مدیریت مالی مقدماتی برای مدیران غیرمالی قصد داریم ، دانش و ابزارهای موجود را به مدیران غیرمالی معرفی کنیم تا بتوانند از عهده مشکلات بر بیایند. سرفصل های این دوره جذاب را درادامه به شما معرفی کرده ایم


سرفصل های دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی


1- مقدمه

2- صورت‌های مالی اساسی در بنگاه

3- ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

4- تامین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز

5- بودجه‌ریزی، پیش‌بینی رشد و فروش بنگاه اقتصادی


همچنین در مدرسه مجازی هم آموز می توانید با خرید دوره مدیریت مالی از سه دوره زیر بهره ببرید :


1- ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

2- مقدمات امور مالی شرکتی

3- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی


تلاش ما در هم آموز راه اندازی یک پلتفرم یادگیری الکترونیکی بر روی وب و موبایل بوده که به صورت کاملا بومی و مطابق با نیازهای آموزشی طراحی و توسعه داده شده است و با همکاری برترین موسسات آموزشی، مجموعه ای غنی از دوره های الکترونیکی در موضوعات مختلف را در اختیار شما قرار می دهد. هم آموز یکی از برند های مدرسه کسب و کار آریانا است. شما می توانید برای اطلاع بیشتر به صفحه درباره ما مراجعه کنید.