دسته‌بندی آموزش‌ها

  ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

  امتیاز 4.0 ازمجموع 20 نفر
  دکتر محمد احمدی

  مالی و سرمایه گذاری

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند.

  هزینه دوره:98000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 98000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  5جلسه
  8ساعت
  799فراگیر

  ارزش زمانی پول

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی دوره

  • ارزش زمانی پول

  • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  • محاسبه ارزش فعلی پول

  نرخ بهره

  مشاهده محتوابستنB
  • نرخ بهره ساده

  • نرخ بهره مرکب

  • انواع جریان وجوه نقد

  • سالواره (Annuity)

  • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  • اقساط دائم

  بودجه ریزی سرمایه ایی

  مشاهده محتوابستنC
  • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  • NVP چیست؟

  • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  • نمودار NPV

  • محاسبه IRR

  • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  مشاهده محتوابستنD
  • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  • روش ضبط اطلاعات شرکت

  • درک ترازنامه

  • درک صورت سود و زیان

  • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنE
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند. در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: - بودجه ریزی سرمایه ای: چگونه ابزارهای مالی می توانند ما را در تصمیم گیری های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: صورتهای مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکتها پرداخت؟

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  ارزش زمانی پول

  مشاهده محتوابستنA
  • معرفی دوره

  • ارزش زمانی پول

  • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  • محاسبه ارزش فعلی پول

  نرخ بهره

  مشاهده محتوابستنB
  • نرخ بهره ساده

  • نرخ بهره مرکب

  • انواع جریان وجوه نقد

  • سالواره (Annuity)

  • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  • اقساط دائم

  بودجه ریزی سرمایه ایی

  مشاهده محتوابستنC
  • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  • NVP چیست؟

  • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  • نمودار NPV

  • محاسبه IRR

  • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  مشاهده محتوابستنD
  • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  • روش ضبط اطلاعات شرکت

  • درک ترازنامه

  • درک صورت سود و زیان

  • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  آزمون پایانی

  مشاهده محتوابستنE
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند. در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: - بودجه ریزی سرمایه ای: چگونه ابزارهای مالی می توانند ما را در تصمیم گیری های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: صورتهای مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکتها پرداخت؟

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  سیاست مالی
  مدیریت مالی
  ابزارهای کلیدی مالی