نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

امتیاز 4.4 ازمجموع 21 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
822فراگیر

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه ارزش فعلی پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرخ بهره

مشاهده محتوابستنB
 • نرخ بهره ساده

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بهره مرکب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع جریان وجوه نقد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سالواره (Annuity)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقساط دائم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بودجه ریزی سرمایه ایی

مشاهده محتوابستنC
 • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • NVP چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار NPV

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه IRR

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  رایگان
  نمایش

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنD
 • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • روش ضبط اطلاعات شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند. در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: - بودجه ریزی سرمایه ای: چگونه ابزارهای مالی می توانند ما را در تصمیم گیری های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: صورتهای مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکتها پرداخت؟

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی
بسته جامع مدیریت مالی

بسته جامع مدیریت مالی

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه ارزش فعلی پول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

نرخ بهره

مشاهده محتوابستنB
 • نرخ بهره ساده

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بهره مرکب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع جریان وجوه نقد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سالواره (Annuity)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اقساط دائم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بودجه ریزی سرمایه ایی

مشاهده محتوابستنC
 • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • NVP چیست؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمودار NPV

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه IRR

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  رایگان
  نمایش

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنD
 • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • روش ضبط اطلاعات شرکت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند. در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: - بودجه ریزی سرمایه ای: چگونه ابزارهای مالی می توانند ما را در تصمیم گیری های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: صورتهای مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکتها پرداخت؟

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
مدیریت مالی
ابزارهای کلیدی مالی