50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.2 ازمجموع 54 نفر
735,000تومان
367,500تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ارزش فعلی پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نرخ بهره

مشاهده محتوابستنB
 • نرخ بهره ساده

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بهره مرکب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع جریان وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سالواره (Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقساط دائم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ایی

مشاهده محتوابستنC
 • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • NVP چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار NPV

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  رایگان
  نمایش

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنD
 • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • روش ضبط اطلاعات شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
735,000تومان
367,500تومان
50%
خرید دوره
5جلسه
4ساعت و 3 دقیقه
1318فراگیر

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه ارزش فعلی پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نرخ بهره

مشاهده محتوابستنB
 • نرخ بهره ساده

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بهره مرکب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع جریان وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سالواره (Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اقساط دائم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ایی

مشاهده محتوابستنC
 • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • NVP چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نمودار NPV

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  رایگان
  نمایش

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنD
 • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • روش ضبط اطلاعات شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مدیران همواره باید آگاهی لازم را جهت نظارت و رسیدگی کلی به امور مالی کسب‌وکارشان داشته باشند. از این رو، این دوره برای آگاهی‌بخشی به مدیران طراحی شده تا بتوانند هرآنچه در حوزه مباحث مالی نیاز دارند را بدست آورند.

کتاب مرتبط با این دوره 

در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: 

 1. بودجه‌ریزی سرمایه‌ای: چگونه ابزارهای مالی می‌توانند ما را در تصمیم‌گیری‌های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ 
 2.  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی: صورت‌های مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکت‌ها پرداخت؟ 

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 7. دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

با مشاهده دوره آموزشی ابزارهای مالی برای مدیران، شما درک خوبی از مباحث کلی مدیریت مالی پیدا کرده و می توانید زین پس صورت های مالی شرکت خود را بهتر و با دقت بیشتر درک و بررسی کنید.

همچنین درک روشن تری از: 

 1. سود 
 2. زیان
 3.  وام 
 4. ارزش فعلی پول
 5. ارزش آتی پول
 6. بهره 
 7. سپرده
 8. قسط
 9. ترازنامه
 10. صورت سود و زیان

بدست می آورید.

پس از این دوره اگر پیشنهادی مبنی بر سرمایه‌گذاری دارید، می‌توانید بهتر ارزیابی کنید تا دست رنج خود را به نحوه درستی خرج نمایید.

هم آموز اولین مدرسه مجازی مشاوره مدیریت در ایران و یکی از برند های مدرسه کسب و کار آریانا یکی از ارائه دهندگان دوره های مالی و سرمایه گذاری می باشد.

توضیحات

مدیران همواره باید آگاهی لازم را جهت نظارت و رسیدگی کلی به امور مالی کسب‌وکارشان داشته باشند. از این رو، این دوره برای آگاهی‌بخشی به مدیران طراحی شده تا بتوانند هرآنچه در حوزه مباحث مالی نیاز دارند را بدست آورند.

کتاب مرتبط با این دوره 

در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: 

 1. بودجه‌ریزی سرمایه‌ای: چگونه ابزارهای مالی می‌توانند ما را در تصمیم‌گیری‌های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ 
 2.  تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی: صورت‌های مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکت‌ها پرداخت؟ 

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 7. دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

با مشاهده دوره آموزشی ابزارهای مالی برای مدیران، شما درک خوبی از مباحث کلی مدیریت مالی پیدا کرده و می توانید زین پس صورت های مالی شرکت خود را بهتر و با دقت بیشتر درک و بررسی کنید.

همچنین درک روشن تری از: 

 1. سود 
 2. زیان
 3.  وام 
 4. ارزش فعلی پول
 5. ارزش آتی پول
 6. بهره 
 7. سپرده
 8. قسط
 9. ترازنامه
 10. صورت سود و زیان

بدست می آورید.

پس از این دوره اگر پیشنهادی مبنی بر سرمایه‌گذاری دارید، می‌توانید بهتر ارزیابی کنید تا دست رنج خود را به نحوه درستی خرج نمایید.

هم آموز اولین مدرسه مجازی مشاوره مدیریت در ایران و یکی از برند های مدرسه کسب و کار آریانا یکی از ارائه دهندگان دوره های مالی و سرمایه گذاری می باشد.