ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

امتیاز 4.4 ازمجموع 24 نفر
دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

داشتن آگاهی در حوزه مباحث مالی، اعم از کاری و شخصی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هرکسی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشته باشد. در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی‌کند.

219,000تومان
خرید دوره
219,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
8ساعت
841فراگیر

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه ارزش فعلی پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نرخ بهره

مشاهده محتوابستنB
 • نرخ بهره ساده

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بهره مرکب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع جریان وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سالواره (Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقساط دائم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ایی

مشاهده محتوابستنC
 • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • NVP چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار NPV

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  رایگان
  نمایش

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنD
 • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • روش ضبط اطلاعات شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
مدیران همواره باید آگاهی لازم را جهت نظارت و رسیدگی کلی به امور مالی کسب‌وکارشان داشته باشند. از این رو این جهت افزودن این آگاهی به مدیران طراحی شده تا بتوانند هرآنچه در حوزه مباحث مالی نیاز دارند را بدست آورند. در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: 
1- بودجه‌ریزی سرمایه‌ای: چگونه ابزارهای مالی می‌توانند ما را در تصمیم‌گیری‌های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ 2- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی: صورت‌های مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکت‌ها پرداخت؟ 
با مشاهده این دوره آموزشی به تسلط مناسبی در زمینه مباحث مالی دست پیدا خواهید کرد و به شکل بهتری می‌توانید کسب‌وکار و زندگی‌تان را از نظر مالی مدیریت کنید.
کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ارزش زمانی پول با استفاده از Timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا پول ارزش زمانی دارد؟

  رایگان
  نمایش
 • فرمول ارزش زمانی پول (TVM)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه ارزش فعلی پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نرخ بهره

مشاهده محتوابستنB
 • نرخ بهره ساده

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بهره مرکب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع جریان وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سالواره (Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حقوق هر فرد باید چقدر باشد!

  رایگان
  نمایش
 • سرمایه گذاری با هدف تامین آتیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سالواره دارایی نرخ رشد (Growing Annuity)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اقساط دائم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ایی

مشاهده محتوابستنC
 • بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه صرفه اقتصادی پروژه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • NVP چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاثیرات نرخ تنزیل بر روی NVP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نمودار NPV

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه بازده سرمایه گذاری در بیمه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه نرخ بهره موثر وام کسر از ابتدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • محاسبه بهره موثر وام سپرده

  رایگان
  نمایش

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنD
 • علل نیاز به تجزیه و تحلیل صوت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • روش ضبط اطلاعات شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • استانداردسازی اصطلاحات ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه ایجاد ترازنامه به صورت استاندارد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه محاسبه سود خالص در ترازنامه

  رایگان
  نمایش

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

مدیران همواره باید آگاهی لازم را جهت نظارت و رسیدگی کلی به امور مالی کسب‌وکارشان داشته باشند. از این رو این جهت افزودن این آگاهی به مدیران طراحی شده تا بتوانند هرآنچه در حوزه مباحث مالی نیاز دارند را بدست آورند. در این دوره بر دو مبحث تمرکز شده است: 
1- بودجه‌ریزی سرمایه‌ای: چگونه ابزارهای مالی می‌توانند ما را در تصمیم‌گیری‌های مالی (اعم از کاری و شخصی) کمک نمایند؟ 2- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی: صورت‌های مالی چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهند و چگونه می توان با استفاده از آنها به تحلیل شرکت‌ها پرداخت؟ 
با مشاهده این دوره آموزشی به تسلط مناسبی در زمینه مباحث مالی دست پیدا خواهید کرد و به شکل بهتری می‌توانید کسب‌وکار و زندگی‌تان را از نظر مالی مدیریت کنید.
کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی
مدیریت مالی
ابزارهای کلیدی مالی