50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.3 ازمجموع 68 نفر
875,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه صورتهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع صورت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اجزای صورتهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  رایگان
  نمایش
 • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت سود و زیان جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترازنامه

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک صورت سود و زیان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک صورت گردش وجوه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه صورت گردش وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورت گردش وجوه

  رایگان
  نمایش
 • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تکنیکهای تجزیه و تحلیل مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  رایگان
  نمایش
 • نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت های سودآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت جاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه سوالات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه نمونه سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ

  رایگان
  نمایش
 • سوال و پاسخ بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
875,000تومان
خرید دوره
8جلسه
6ساعت و 13 دقیقه
1224فراگیر

آشنایی با صورت های مالی (مقدماتی)

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه صورتهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه تهیه صورت های مالی ( به زبان ساده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استفاده از اسامی حسابداری (مثال)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع صورت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اجزای صورتهای مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آشنایی با صورت های مالی (تکمیلی)

  رایگان
  نمایش
 • اقلام مهم ترازنامه، صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صورت سود و زیان جامع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ترازنامه

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک ترازنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک صورت سود و زیان

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورت سود و زیان

  رایگان
  نمایش
 • موارد خاص در شناسایی درآمد - معاملات پایاپای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مثال هایی برای انواع سود در صورت سود و زیان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

درک صورت گردش وجوه

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه صورت گردش وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • درک صورت گردش وجوه

  رایگان
  نمایش
 • بازده سرمایه گذاری ها و و سود پرداختی بابت تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تکنیکهای تجزیه و تحلیل مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل صورت های مالی(روش های تحلیل مالی)

  رایگان
  نمایش
 • نسبت های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت های سودآوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت جاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت های فعالیت، وصول مطالبات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محدودیت های نسبت های مالی - مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نمونه سوالات

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه نمونه سوالات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ

  رایگان
  نمایش
 • سوال و پاسخ بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و پاسخ بخش چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنH
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

مطالب ارائه شده در آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل صورت های مالی، به درک هرچه بهتر شما نسبت به صورت‌های مالی کمک خواهد کرد. این دوره یکی از ماژول‌های اساسی دوره‌های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون‌هایی مانند اصول بازار سرمایه است.


دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 6. دوره آموزشی روش های کمی مالی

آنچه در انتهای آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل صورت های مالی می آموزید:

 1. آشنایی با اصول حسابداری
 2. صورت های مالی 
 3. درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی
 4. از جمله صورت سود و زیان
 5. ترازنامه
 6. صورت سود و زیان جامع
 7. صورت گردش وجوه نقد
 8. نسبت های مالی
 9.  نسبت های سودآوری
 10. نسبت های نقدینگی
 11. نسبت های اهرمی
 12. نسبت های فعالیت
 13. فرمول چرخه عملیاتی
 14. فرمول دوره وصول مطالبات
 15. فرمول دوره گردش کالا
 16. فرمول چرخه وجوه نقد
 17. فرمول پرداخت بدهی
 18. نسبت های محافظه کارانه
 19. .....

و بسیاری دیگر که برای تمام مدیران از جمله مدیران مالی، مدیران بازاریابی، مدیران تولید، مدیران حسابدرای و حتی برخی از کارکنان می تواند یسیار سودمند باشد بطوری که ممکن است باعث ارتقای شغلی شود و افزایش حقوق نیز گردد.

همچنین برای سرمایه داران و سرمایه گذاران عزیز که قصد دارند پول خود را در جایی امن و مطمئن و همین طور سودآوری مورد سرمایه گذاری قرار دهند قطعا مفید واقع خواهد شد.

از این گذشته دانشجویان مدیریت از جمله مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت کارافرینی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی و مدیریت بیمه برای عمیق تر شدن درک آنها از این مباحث می تواند مثمر ثمر باشد.

الیته ناگفته نماند که اشخاصی که می خواهند وارد بازار بورس شوند نیاز هست آزمون اصول بازار سرمایه را بدهند که پیش نیاز ورود به این صنعت سودآور هست.

کتاب مرتبط با این دوره

توضیحات

مطالب ارائه شده در آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل صورت های مالی، به درک هرچه بهتر شما نسبت به صورت‌های مالی کمک خواهد کرد. این دوره یکی از ماژول‌های اساسی دوره‌های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون‌هایی مانند اصول بازار سرمایه است.


دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه
 6. دوره آموزشی روش های کمی مالی

آنچه در انتهای آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل صورت های مالی می آموزید:

 1. آشنایی با اصول حسابداری
 2. صورت های مالی 
 3. درک و تجزیه و تحلیل انواع صورت های مالی
 4. از جمله صورت سود و زیان
 5. ترازنامه
 6. صورت سود و زیان جامع
 7. صورت گردش وجوه نقد
 8. نسبت های مالی
 9.  نسبت های سودآوری
 10. نسبت های نقدینگی
 11. نسبت های اهرمی
 12. نسبت های فعالیت
 13. فرمول چرخه عملیاتی
 14. فرمول دوره وصول مطالبات
 15. فرمول دوره گردش کالا
 16. فرمول چرخه وجوه نقد
 17. فرمول پرداخت بدهی
 18. نسبت های محافظه کارانه
 19. .....

و بسیاری دیگر که برای تمام مدیران از جمله مدیران مالی، مدیران بازاریابی، مدیران تولید، مدیران حسابدرای و حتی برخی از کارکنان می تواند یسیار سودمند باشد بطوری که ممکن است باعث ارتقای شغلی شود و افزایش حقوق نیز گردد.

همچنین برای سرمایه داران و سرمایه گذاران عزیز که قصد دارند پول خود را در جایی امن و مطمئن و همین طور سودآوری مورد سرمایه گذاری قرار دهند قطعا مفید واقع خواهد شد.

از این گذشته دانشجویان مدیریت از جمله مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت کارافرینی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی و مدیریت بیمه برای عمیق تر شدن درک آنها از این مباحث می تواند مثمر ثمر باشد.

الیته ناگفته نماند که اشخاصی که می خواهند وارد بازار بورس شوند نیاز هست آزمون اصول بازار سرمایه را بدهند که پیش نیاز ورود به این صنعت سودآور هست.

کتاب مرتبط با این دوره