مقررات اصول بازار سرمایه (کامل)

مهندس حمید اسلامیان

بورس و بازارسرمایه

امتیاز 4.8 ازمجموع 13 نفر
580,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

قانون تجارت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قوانین و مقررات شرکت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و تعاریف

  رایگان
  نمایش
 • سهام ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجامع عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازرسان، تغییر در سرمایه شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های شرکت، مقررات جزایی و مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قوانین بازار اوراق بهادار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف و اصطلاحات، ارکان بازار اوراق بهادار

  رایگان
  نمایش
 • بازار اولیه و بازار ثانویه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاع رسانی دربازارهای اولیه و ثانویه، جرایم و مجازات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ادامه قوانین

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیین نامه اجرایی قانون اوراق بهادر

  رایگان
  نمایش
 • افشای اطلاعات شرکت های بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانون کارگزاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی و ثبت نهاد های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل شناسایی مشتریان و ثبت و نگهداری اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
580,000تومان
خرید دوره
5جلسه
3ساعت و 33 دقیقه
362فراگیر

قانون تجارت

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه قوانین و مقررات شرکت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه و تعاریف

  رایگان
  نمایش
 • سهام ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مجامع عمومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هیات مدیره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بازرسان، تغییر در سرمایه شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حساب های شرکت، مقررات جزایی و مختلف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قوانین بازار اوراق بهادار

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعاریف و اصطلاحات، ارکان بازار اوراق بهادار

  رایگان
  نمایش
 • بازار اولیه و بازار ثانویه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اطلاع رسانی دربازارهای اولیه و ثانویه، جرایم و مجازات ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

ادامه قوانین

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آیین نامه اجرایی قانون اوراق بهادر

  رایگان
  نمایش
 • افشای اطلاعات شرکت های بورس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کانون کارگزاران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی و ثبت نهاد های مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل شناسایی مشتریان و ثبت و نگهداری اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنE
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

دوره مقررات اصول بازار سرمایه همراه با گواهینامه آموزشی معتبر

 قوانین و مقررات مربوط با بازار سرمایه در حوزه تجارت، بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را می آموزید.

همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است

.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ابزارهای کلیدی 
 2. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 3. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 4. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 5. دوره آموزشی روش های کمی مالی
 6. دوره آموزشی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی
 7. دوره آموزشی اصول بازار سرمایه اسلامی

 آنچه در انتهای مقررات اصول بازار سرمایه می آموزید:

 1. انواع شرکتها و شرایط آنها
 2. قوانین مربوط به انواع شرکت ها
 3. قانون تجارت
 4. قوانین بازار اوراق بهادار
 5. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
 6. قوانین دیگر بازار سرمایه و مورد طرح در آزمون
 7. آشنایی با اظهارنامه، اساسنامه و اعلامیه نویسی
 8. وظایف مجمع عمومی و شرایط
 9. وظایف هیئت مدیره و شرایط
 10. وظایف بازرسان و شرایط
 11. انواع سهام
 12. انواع بازار
 13. انواع تغییرات در سرمایه شرکت
 14. انواع اوراق
 15. ...

در مقررات اصول بازار سرمایه با مجموع قوانین و مقررات مربوط به بازار سهام و تمامی شرایط احراز این شرکتها آشنا می شویم


در آموزش مقدمات بازار سرمایه مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که توسط نهادهای حاکم برای تضمین شفافیت، پاسخگویی و یکپارچگی در بازار مالی وضع شده است. این مقررات از سرمایه گذاران در برابر شیوه های تقلبی، دستکاری و ریسک پذیری بیش از حد توسط فعالان بازار محافظت می کند. آنها چارچوبی را برای انتشار و تجارت اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و مشتقات فراهم می کنند.


در آموزش مقدمات بازار سرمایه جنبه های کلیدی شامل الزامات افشا، قوانین معاملات داخلی، اقدامات ضد تقلب و استانداردهای حاکمیت شرکتی است. نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ایالات متحده، یا سازمان رفتار مالی (FCA) در بریتانیا، بر این مقررات نظارت دارند. نقش آنها شامل ثبت نام شرکت کنندگان، انجام ممیزی، نظارت بر معاملات، بررسی تخلفات و اجرای مجازات ها است. مقررات بازار سرمایه تعادلی بین حفاظت از منافع سرمایه گذاران ایجاد می کند و در عین حال امکان نوآوری و رشد در بازارهای مالی را فراهم می کند.


آنها اعتماد را در بین سرمایه گذاران تقویت می کنند که برای یک سیستم بازار سرمایه که به خوبی کار می کند بسیار مهم است. با این حال، آنها باید با دقت طراحی شوند تا از مقررات بیش از حد که می تواند رقابت را خفه کند یا کارایی بازار را مختل کند، جلوگیری شود. بنابراین، مقررات بازار سرمایه نقشی ضروری در حفظ اکوسیستم اقتصادی سالم ایفا می کند.

توضیحات

دوره مقررات اصول بازار سرمایه همراه با گواهینامه آموزشی معتبر

 قوانین و مقررات مربوط با بازار سرمایه در حوزه تجارت، بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را می آموزید.

همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است

.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی ابزارهای کلیدی 
 2. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 3. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 4. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 5. دوره آموزشی روش های کمی مالی
 6. دوره آموزشی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی
 7. دوره آموزشی اصول بازار سرمایه اسلامی

 آنچه در انتهای مقررات اصول بازار سرمایه می آموزید:

 1. انواع شرکتها و شرایط آنها
 2. قوانین مربوط به انواع شرکت ها
 3. قانون تجارت
 4. قوانین بازار اوراق بهادار
 5. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
 6. قوانین دیگر بازار سرمایه و مورد طرح در آزمون
 7. آشنایی با اظهارنامه، اساسنامه و اعلامیه نویسی
 8. وظایف مجمع عمومی و شرایط
 9. وظایف هیئت مدیره و شرایط
 10. وظایف بازرسان و شرایط
 11. انواع سهام
 12. انواع بازار
 13. انواع تغییرات در سرمایه شرکت
 14. انواع اوراق
 15. ...

در مقررات اصول بازار سرمایه با مجموع قوانین و مقررات مربوط به بازار سهام و تمامی شرایط احراز این شرکتها آشنا می شویم


در آموزش مقدمات بازار سرمایه مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که توسط نهادهای حاکم برای تضمین شفافیت، پاسخگویی و یکپارچگی در بازار مالی وضع شده است. این مقررات از سرمایه گذاران در برابر شیوه های تقلبی، دستکاری و ریسک پذیری بیش از حد توسط فعالان بازار محافظت می کند. آنها چارچوبی را برای انتشار و تجارت اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و مشتقات فراهم می کنند.


در آموزش مقدمات بازار سرمایه جنبه های کلیدی شامل الزامات افشا، قوانین معاملات داخلی، اقدامات ضد تقلب و استانداردهای حاکمیت شرکتی است. نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ایالات متحده، یا سازمان رفتار مالی (FCA) در بریتانیا، بر این مقررات نظارت دارند. نقش آنها شامل ثبت نام شرکت کنندگان، انجام ممیزی، نظارت بر معاملات، بررسی تخلفات و اجرای مجازات ها است. مقررات بازار سرمایه تعادلی بین حفاظت از منافع سرمایه گذاران ایجاد می کند و در عین حال امکان نوآوری و رشد در بازارهای مالی را فراهم می کند.


آنها اعتماد را در بین سرمایه گذاران تقویت می کنند که برای یک سیستم بازار سرمایه که به خوبی کار می کند بسیار مهم است. با این حال، آنها باید با دقت طراحی شوند تا از مقررات بیش از حد که می تواند رقابت را خفه کند یا کارایی بازار را مختل کند، جلوگیری شود. بنابراین، مقررات بازار سرمایه نقشی ضروری در حفظ اکوسیستم اقتصادی سالم ایفا می کند.

بسته های آموزشی مرتبط

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو