50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

روش های کمی مالی

دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 3.5 ازمجموع 20 نفر
780,000تومان
390,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه ارزش زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اقتصاد مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بازده داخلی IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه IRR و NPV

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه انواع نرخ بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدهای عددی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مفاهیم آماری

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه آمار کلیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم آماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه آمار در مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های پراکندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه امید ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف امید ریاضی با مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
780,000تومان
390,000تومان
50%
خرید دوره
9جلسه
4ساعت و 15 دقیقه
483فراگیر

ارزش زمانی پول

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه ارزش زمانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزش زمانی پول

  رایگان
  نمایش
 • timeline

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بودجه ریزی سرمایه ای

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اقتصاد مهندسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی سرمایه ای Capital budgeting

  رایگان
  نمایش
 • نرخ بازده داخلی IRR

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقایسه IRR و NPV

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع نرخ بازده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه انواع نرخ بازده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متدهای عددی (بعضی از انواع نرخ بازده)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مفاهیم آماری

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه آمار کلیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مفاهیم آماری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

شاخص های آماری

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه آمار در مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های آماری

  رایگان
  نمایش
 • شاخص های گرایش مرکزی - میانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مد (نما)، تعریف و محاسبه چندک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شاخص های پراکندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

امید ریاضی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه امید ریاضی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف امید ریاضی با مثال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کواریانس و ضریب همبستگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

متغرهای تصادفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • متغیر تصادفی

  رایگان
  نمایش
 • توزیع نرمال

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تورم

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مثال و تمرین

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش های کمی ( تمرین ها) 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

روش های کمی مالی همراه با گواهینامه معتبر آموزشی

در دوره روش های کمی مالی، می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
 7. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه


آنچه در انتهای دوره روش های کمی مالی می آموزید:


 1. آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
 2. روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها
 3. آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی
 4. تفاوت بین ابزارهای ریاضی
 5. بررسی فرق بین NPV و IRR و همچنین ترجیح بین این دو
 6. مشکلات IRR
 7. شاخص بازگشت سرمایه
 8. نرخ بازده دوره نگهداری HPR یا HPY
 9. نرخ بازده تنزیل بانکی و مشکلات آن
 10. نرخ بازده موثر سالانه EAR
 11. معرفی انواع ابزارهای آماری در مالی و کاربرد هر یک در محاسبات مالی
 12. بازده سرمایه گذاری
 13. ریسک سرمایه گذاری
 14. ارتباط بین متغیرهای بازار متل ارتباط بین مسکن و طلا
 15. تورم و رکود
 16. ...

شما پس از گذراندن دوره روش های کمی مالی تسلط نسبی که کلیات مبحث روش های عددی و ریاضی و آمار و کاربرد این های بدست می آورید.

و از آن به بعد می توانید تصمیم گیری های درست تری در بازار مالی که اتفاقا بسیار پر ریسک و غبر قابل پیش بینی نیز هست بکنید

مخاطبان این دوره تمامی افراد جامعه که کمی پس انداز دارند و با توجه به نرخ بالای تروم که در کشورمان داریم می خواهند سرمایه خود را از گزند تورم حفظ کنند و یا حتی آن را افزایش بدهند می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود.

اما برای کسانی که می خواهند در بازار بورس سکه مسکن و خودرو فعالیت داشته باشند الزامی هست.

 


توضیحات

روش های کمی مالی همراه با گواهینامه معتبر آموزشی

در دوره روش های کمی مالی، می آموزید چطور طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را ارزیابی کنید. همچنین این مبحث یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه و CFA است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

 1. دوره آموزشی بورس برای همه
 2.  دوره آموزشی تحلیل تکنیکال بورس
 3. دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد
 4. دوره آموزشی امور مالی شرکتی
 5. دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 6. مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
 7. دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه


آنچه در انتهای دوره روش های کمی مالی می آموزید:


 1. آمادگی برای آزمون اصول بازار سرمایه
 2. روش ها و ابزارهای ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری ها
 3. آشنایی با مفاهیم کاربردی اقتصاد مهندسی
 4. تفاوت بین ابزارهای ریاضی
 5. بررسی فرق بین NPV و IRR و همچنین ترجیح بین این دو
 6. مشکلات IRR
 7. شاخص بازگشت سرمایه
 8. نرخ بازده دوره نگهداری HPR یا HPY
 9. نرخ بازده تنزیل بانکی و مشکلات آن
 10. نرخ بازده موثر سالانه EAR
 11. معرفی انواع ابزارهای آماری در مالی و کاربرد هر یک در محاسبات مالی
 12. بازده سرمایه گذاری
 13. ریسک سرمایه گذاری
 14. ارتباط بین متغیرهای بازار متل ارتباط بین مسکن و طلا
 15. تورم و رکود
 16. ...

شما پس از گذراندن دوره روش های کمی مالی تسلط نسبی که کلیات مبحث روش های عددی و ریاضی و آمار و کاربرد این های بدست می آورید.

و از آن به بعد می توانید تصمیم گیری های درست تری در بازار مالی که اتفاقا بسیار پر ریسک و غبر قابل پیش بینی نیز هست بکنید

مخاطبان این دوره تمامی افراد جامعه که کمی پس انداز دارند و با توجه به نرخ بالای تروم که در کشورمان داریم می خواهند سرمایه خود را از گزند تورم حفظ کنند و یا حتی آن را افزایش بدهند می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود.

اما برای کسانی که می خواهند در بازار بورس سکه مسکن و خودرو فعالیت داشته باشند الزامی هست.