استراتژی‌های بازاریابی محتوایی

مهندس حمیدرضا سلیمانی

بازاریابی و فروش

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
540,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه و نگاهی به مفهوم برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

محتوا و مفاهیم مرتبط با آن

مشاهده محتوابستنB
 • نگاهی به مفهوم برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محتوا چیست و چه اهمیتی دارد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد خلق محتوا (فرمت های مختلف محتوا)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر محتوا و شیوه توزیع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی محتوا و مفاهیم مرتبط با آن

مشاهده محتوابستنC
 • طراحی پرسونای مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چیستی و چرایی بازاریابی محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین استراتژی محتوایی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین استراتژی محتوایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین استراتژی محتوایی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شکاف محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای مفید برای تدوین بازاریابی محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لحن برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل های تدوین استراتژی بازاریابی محتوایی

مشاهده محتوابستنD
 • مدل های تدوین استراتژی محتوایی (Aida/Race)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های تدوین استراتژی محتوایی (fly wheel)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
540,000تومان
خرید دوره
4جلسه
2ساعت و 58 دقیقه
36فراگیر

مقدمه و نگاهی به مفهوم برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

محتوا و مفاهیم مرتبط با آن

مشاهده محتوابستنB
 • نگاهی به مفهوم برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محتوا چیست و چه اهمیتی دارد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع رویکرد خلق محتوا (فرمت های مختلف محتوا)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چرخه عمر محتوا و شیوه توزیع آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بازاریابی محتوا و مفاهیم مرتبط با آن

مشاهده محتوابستنC
 • طراحی پرسونای مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چیستی و چرایی بازاریابی محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • استراتژی محتوا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین استراتژی محتوایی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین استراتژی محتوایی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تدوین استراتژی محتوایی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شکاف محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ابزارهای مفید برای تدوین بازاریابی محتوایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • لحن برند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مدل های تدوین استراتژی بازاریابی محتوایی

مشاهده محتوابستنD
 • مدل های تدوین استراتژی محتوایی (Aida/Race)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدل های تدوین استراتژی محتوایی (fly wheel)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همه می‌دانیم که محتوا٬ پادشاه است و تقریبا در هر سازمان با هر مختصاتی که باشیم از محتوا استفاده کرده‌ایم.

طبیعتا بدون داشتن یک استراتژی مدون و دقیق نمی‌توانیم به موفقیت در حوزه بازاریابی محتوا فکر کنیم. شما با داشتن استراتژی به 5 سوال مهم پاسخ می‌دهید که اگر پاسخ آنها را به درستی پیدا کنید و بتوانید راهکارهای درستی برای‌شان ارائه دهید، آن وقت می‌توانید به موفقیت امیدوار باشید:

هدف از تولید محتوا چیست؟

مخاطبان ما چه افرادی هستند؟

مخاطبان چه زمانی به محتوای ما دسترسی دارند؟

محتوا چه ارزشی برای مخاطب دارد و چه مشکلی را حل می‌کند؟

مخاطبان از چه کانالی به محتوای ما دسترسی دارند؟

این دوره با تدریس مهندس حمیدرضا سلیمانی مدیر ارشد بازاریابی صباویژن سعی می‌کند تا با نگاهی کاربردی و منسجم به موضوع استراتژی‌های بازاریابی محتوا بپردازد.

توضیحات

همه می‌دانیم که محتوا٬ پادشاه است و تقریبا در هر سازمان با هر مختصاتی که باشیم از محتوا استفاده کرده‌ایم.

طبیعتا بدون داشتن یک استراتژی مدون و دقیق نمی‌توانیم به موفقیت در حوزه بازاریابی محتوا فکر کنیم. شما با داشتن استراتژی به 5 سوال مهم پاسخ می‌دهید که اگر پاسخ آنها را به درستی پیدا کنید و بتوانید راهکارهای درستی برای‌شان ارائه دهید، آن وقت می‌توانید به موفقیت امیدوار باشید:

هدف از تولید محتوا چیست؟

مخاطبان ما چه افرادی هستند؟

مخاطبان چه زمانی به محتوای ما دسترسی دارند؟

محتوا چه ارزشی برای مخاطب دارد و چه مشکلی را حل می‌کند؟

مخاطبان از چه کانالی به محتوای ما دسترسی دارند؟

این دوره با تدریس مهندس حمیدرضا سلیمانی مدیر ارشد بازاریابی صباویژن سعی می‌کند تا با نگاهی کاربردی و منسجم به موضوع استراتژی‌های بازاریابی محتوا بپردازد.

برچسب ها