انتشارات پیروز الوان
مرکز آموزش مجازی
31

دوره

31

کارآموز

درباره مدرس
نرم افزارهای آموزش کامپیوتر و آموزش درسی انیاک به نام انتشارات پیروز الوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.
دوره‌های مدرس

SPSS 22

انتشارات پیروز الوان

4.5از2رای
19,000تومان

Windows 10

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

CorelDRAWx6

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

Matlab 2014

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

HTML5

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

آشنایی با سی پلاس پلاس

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

Illustrator CC

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

InDesign CC

انتشارات پیروز الوان

3.3از3رای
30,000تومان

AutoCad2015

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

Internet

انتشارات پیروز الوان

3.0از1رای
30,000تومان

MS Project 2013

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

شبکه

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

آشنایی با Photoshop CC

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

Powerpoint 2013

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

آشنایی با Premiere CS6

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

SQL Server 2014

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

VBA-Excell

انتشارات پیروز الوان

4.3از4رای
30,000تومان

Windows 7

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

Word 2013

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

فتوشاپ سی سی 2018

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

PHP 7

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

SPSS 25

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

InDesign CC 2017

انتشارات پیروز الوان

5.0از2رای
30,000تومان

Excel 2013

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

Excel 2016

انتشارات پیروز الوان

4.6از41رای
30,000تومان

PowerPoint 2016

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان

illustratorcc2018

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

Matlab 2018

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای
30,000تومان

word 2019

انتشارات پیروز الوان

0از0رای
30,000تومان