در پاییز شکوفا شوید. تخفیف 40 درصد برای تمامی دوره های آموزشی
انتشارات پیروز الوان
مرکز آموزش مجازی
31

دوره

31

کارآموز

درباره مدرس
نرم افزارهای آموزش کامپیوتر و آموزش درسی انیاک به نام انتشارات پیروز الوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.
دوره‌های مدرس

SPSS 22

40%
25,000تومان
15,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

4.5از2رای

Windows 10

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.0از1رای

CorelDRAWx6

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از2رای

Matlab 2014

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

دوره آموزش HTML 5

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.0از1رای

آشنایی با سی پلاس پلاس

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

Illustrator CC

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

InDesign CC

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.5از2رای

AutoCad2015

40%
39,000تومان
23,400 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای

Internet

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.0از1رای

شبکه کامپیوتری computer network

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از2رای

آشنایی با Photoshop CC

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

Powerpoint 2013

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای

آشنایی با Premiere CS6

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

SQL Server 2014

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای

آموزش برنامه نویسی در اکسل VBA-Excell

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.8از6رای

Windows 7

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

Word 2013

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

آموزش فتوشاپ photoshop cc 2018

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.3از3رای

PHP 7

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای

SPSS 25

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای

آموزش ایندیزاین InDesign CC 2017

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

4.7از3رای

Excel 2013

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.7از3رای

آموزش Excel 2016

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

4.5از44رای

PowerPoint 2016

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای

آموزش ایلوستریتور illustrator cc 2018

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای

Matlab 2018

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

5.0از1رای

word 2019

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

4.5از2رای

Access 2019

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

1.0از1رای

Excel 2019

40%
35,000تومان
21,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

3.7از3رای

PowerPoint 2019

40%
30,000تومان
18,000 تومان

انتشارات پیروز الوان

0از0رای