انتشارات پیروز الوان
مرکز آموزش مجازی
29

دوره

29

کارآموز

درباره مدرس
نرم افزارهای آموزش کامپیوتر و آموزش درسی انیاک به نام انتشارات پیروز الوان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است.
دوره‌های مدرس

SPSS 22

4.5از2رای

انتشارات پیروز الوان

138,000تومان

Windows 10

3.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

143,000تومان

CorelDRAWx6

5.0از2رای

انتشارات پیروز الوان

145,000تومان

Matlab 2014

0از0رای

انتشارات پیروز الوان

93,000تومان

دوره آموزش HTML 5

3.0از2رای

انتشارات پیروز الوان

134,000تومان

آشنایی با سی پلاس پلاس

0از0رای

انتشارات پیروز الوان

190,000تومان

Illustrator CC

0از0رای

انتشارات پیروز الوان

230,000تومان

InDesign CC

3.5از2رای

انتشارات پیروز الوان

185,000تومان

AutoCad2015

5.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

193,000تومان

Internet

3.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

138,000تومان

شبکه کامپیوتری computer network

5.0از2رای

انتشارات پیروز الوان

185,000تومان

آشنایی با Photoshop CC

5.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

165,000تومان

Powerpoint 2013

4.5از2رای

انتشارات پیروز الوان

145,000تومان

آشنایی با Premiere CS6

0از0رای

انتشارات پیروز الوان

185,000تومان

SQL Server 2014

5.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

119,000تومان

آموزش برنامه نویسی در اکسل VBA-Excell

3.8از6رای

انتشارات پیروز الوان

152,000تومان

Windows 7

0از0رای

انتشارات پیروز الوان

138,000تومان

Word 2013

2.5از2رای

انتشارات پیروز الوان

150,000تومان

آموزش فتوشاپ photoshop cc 2018

3.3از3رای

انتشارات پیروز الوان

188,000تومان

PHP 7

5.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

168,000تومان

SPSS 25

3.0از2رای

انتشارات پیروز الوان

168,000تومان

آموزش ایندیزاین InDesign CC 2017

4.7از3رای

انتشارات پیروز الوان

193,000تومان

Excel 2013

3.7از3رای

انتشارات پیروز الوان

163,000تومان

PowerPoint 2016

0از0رای

انتشارات پیروز الوان

152,000تومان

آموزش ایلوستریتور illustrator cc 2018

5.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

220,000تومان

Matlab 2018

5.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

112,000تومان

word 2019

4.7از3رای

انتشارات پیروز الوان

75,000تومان

Access 2019

1.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

193,000تومان

PowerPoint 2019

5.0از1رای

انتشارات پیروز الوان

155,000تومان