رشد و توسعه کسب و کار

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر

صاحبان هر کسب و کاری اعم از سازمان یا شخص همواره در حال تلاش برای رسیدن به رشد و مطرح شدن خود هستند. اما هر تلاش اشتباهی ممکن است نتیجه عکس دهد، به همین دلیل برای رسیدن به رشد و توسعه مقبول مانند کاهش هزینه ها، افزایش مشتریان، افزایش تولید، بین المللی شدن و .. بهتر است از تجارب و راه های بررسی شده ی شرکت های بزرگ استفاده کنیم.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
1ساعت
156فراگیر

رشد و توسعه کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مهمترین نکته برای رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حفظ و بقاء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان تشکیل تیم رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاکتیک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • SEO - ESPN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
صاحبان هر کسب و کاری اعم از سازمان یا شخص همواره در حال تلاش برای رسیدن به رشد و مطرح شدن خود هستند. اما هر تلاش اشتباهی ممکن است نتیجه عکس دهد، به همین دلیل برای رسیدن به رشد و توسعه مقبول مانند کاهش هزینه ها، افزایش مشتریان، افزایش تولید، بین المللی شدن و .. بهتر است از تجارب و راه های بررسی شده ی شرکت های بزرگ استفاده کنیم. در این آموزش Alex Schultz یکی از برجسته ترین مدیران بازاریابی فیسبوک در یک سخنرانی روش های رشد چند شرکت بزرگ را ارئه می هد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

رشد و توسعه کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • مهمترین نکته برای رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حفظ و بقاء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زمان تشکیل تیم رشد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تاکتیک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • SEO - ESPN

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

صاحبان هر کسب و کاری اعم از سازمان یا شخص همواره در حال تلاش برای رسیدن به رشد و مطرح شدن خود هستند. اما هر تلاش اشتباهی ممکن است نتیجه عکس دهد، به همین دلیل برای رسیدن به رشد و توسعه مقبول مانند کاهش هزینه ها، افزایش مشتریان، افزایش تولید، بین المللی شدن و .. بهتر است از تجارب و راه های بررسی شده ی شرکت های بزرگ استفاده کنیم. در این آموزش Alex Schultz یکی از برجسته ترین مدیران بازاریابی فیسبوک در یک سخنرانی روش های رشد چند شرکت بزرگ را ارئه می هد.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

استراتژی
مدیریت استراتژیک